1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” ogłasza przetarg ustny...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” ogłasza przetarg ustny na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór”

ogłasza przetarg ustny (licytacja) na pierwszeństwo zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności i sprzedaży lokalu mieszkalnego

przy ul.Nowodworskiej 11 m. 32,

na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, zwanych dalej osobą, położonego na XI kondygnacji, składającego się z 3 pokoi, korytarza, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc, powierzchnia lokalu 66,69 m2, do którego przynależy komórka lokatorska o powierzchni 4,14 m2.

Przetarg odbędzie się w siedzibie SM „Nowy Dwór” przy ul. Zemskiej 35 w sali nr 7 w terminach:

I termin (wyłącznie dla osób  - Członków SM „Nowy Dwór”) – 16.12.2022 r. o godz. 10.00

II termin (dla wszystkich zainteresowanych osób) – 29.12.2022 r. o godz. 10.00

III termin (dla wszystkich zainteresowanych osób) – 13.01.2023 r. o godz. 10.00

Cena wywoławcza: 6 980,50 zł/m2. Krok postąpienia: 35 zł/m2.

W przetargu ograniczonym w I terminie mają prawo uczestniczyć wyłącznie Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Dwór”.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie najpóźniej na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem przetargu wadium w wysokości 47 000 zł płatne na konto SM „Nowy Dwór” o numerze 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Wszelkie informacje dot. lokalu i przetargu udzielane są w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie 71 356 48 15, 721 721 852 w dni robocze w godzinach 7.00-15.00

Informacje dotyczące przetargu, dokumentacja fotograficzna lokalu oraz Regulamin przeprowadzania przetargów w SM „Nowy Dwór” dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.smnowydwor.com.pl.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania, nierozstrzygnięcia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.