1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu

ogłasza przetarg ustny (licytację) na najem lokalu przy ul. Rogowskiej 56A we Wrocławiu, który odbędzie się w dniu 10.05.2019 r, o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, pok. Nr 7.

- powierzchnia lokalu: 89,50m2

- przeznaczenie lokalu: handlowo – usługowe, bez sprzedaży alkoholu i piwa na wynos oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier

- wywoławcza miesięczna opłata czynszowa: 3000,00 zł netto

opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych,

- krok postąpienia: minimum 10,00zł

- wadium w kwocie 3700,00zł – płatne do dnia 07.05.2019 r, na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dnia 22.05.2019r. o godz. 10:00, wadium płatne do dnia 17.05.2019r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.smnowydwor.com.pl oraz udziela ich dział członkowski, pok. 12 i 14, tel. 71/356-18-21 lub 721 721 852.