1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu
ogłasza
przetarg ustny (licytację) na najem lokalu przy ul. Rogowskiej 170A we Wrocławiu, który odbędzie się w dniu 6.11.2019 r, o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, pok. nr 7.
- powierzchnia lokalu: 63,50 m2,
- przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe, bez sprzedaży alkoholu i piwa oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier,
- wywoławcza miesięczna opłata czynszowa: 1056,00 zł netto, opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych,
- krok postąpienia: minimum 10,00 zł,
- wadium w kwocie 1672,00 zł – płatne do dnia 31.10.2019 r., na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.
W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dnia 19.11.2019r. o godz. 10.00, wadium płatne do dnia 14.11.2019 r.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.smnowydwor.com.pl oraz udziela ich dział członkowsko-lokalowy, pok. 12 i 14, tel. 71/357-37-58 i 71/356-48-21 lub 721 721 852.