1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul....
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu, ul. Zemska 35 ogłasza

przetarg w trybie „Zapytania o cenę” na świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojrowickiej 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 i na terenie zewnętrznym przynależnym do w/w budynku oraz terenie mienia wspólnego wraz z konserwacją terenów zielonych według warunków określonych w dokumentacji przetargowej.

Termin składania Ofert do dnia 28.10.2020r.

Termin otwarcia Ofert w dniu 29.10.2020 r. o godz. 11.00.

Szczegółowe wymagania ofertowe zawiera dokumentacja przetargowa dostępna nieodpłatnie w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4 (parter) od poniedziałku do czwartku w godz. od 1300-14.00.

Osobą do kontaktu ze strony Spółdzielni jest P. Bogna Kucharczyk, tel. (71) 356-48-23 od poniedziałku do czwartku w godz. od 1300 – 1400 lub w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 4 (parter) w w/w terminie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwości negocjacji oferowanych cen, stwierdzenia, że przetarg nie dał rezultatu oraz unieważnienia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyny”.