1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony

Spółdzielnia Mieszkaniowa VII Dwór 80-304 Gdańsk ul. Rodakowskiego 3A ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót:

1. Budowlanych — dekarskich.

2. Budowlanych — dociepleniowych.

3. Budowlanych — remont garaży.

4. Budowlanych — remont placów, chodników i schodów,. terenowych.

5. Budowlanych — remont balkonów.

6. Sanitarnych — remont instalacji gazowych. Przeglądy instalacji gazowych.

7. Elektrycznych — remont instalacji elektrycznych.

Warunkiem udziału w przetargu jest pobranie specyfikacji i wpłacenie wadium. Specyfikację warunków zamówienia na każdą z robót można odbierać drogą elektroniczną od dnia 30.01.2023r. w godz. od 9.00 do 14.30 po przesłaniu na adres: sekretariat@viidwor.eu dowodu wpłaty na konto bankowe nr PKO BP I 0/Gdańsk 05 1020 1811 0000 0802 0014 3941. Koszt jednej specyfikacji to 40,00 zł netto + 23% Vat tj. brutto 49,20 zł. Pisemną ofertę należy składać na każdą pozycję osobno. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym pod nr telefonu: 58-556-04-51 w 27 lub bezpośrednio w biurze Spółdzielni pok. nr 9 w godz. od 9.00 do 14.30 . Termin składania ofert do dnia 10.02.2023r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2023r. od godz.11.00 w siedzibie Spółdzielni. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru oferenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.