1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ogłasza...
Wróć do listy komunikatów

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
UL. BIAŁOSKÓRNICZA 4, TEL. 71 317 25 47

ogłasza
ogłasza nieograniczony przetarg ofert pisemnych
na dostawę opału:

a) węgiel kamienny ekogroszek (ekoret) w ilości około 240 ton
o następujących parametrach:
- granulacja 5 – 25 mm
- wilgotność do 9%
- zawartość popiołu do 10%
- zawartość siarki do 0,8%
- wartość opałowa powyżej 27 MJ/kg

Termin dostawy w okresie: od 10.2019 r. do 09.2020 r
Miejsce dostawy i ilości wg wskazań Spółdzielni
– transportem nie większym jak 4,5 t.
Podstawowym kryterium przy wyborze oferty będzie cena opału
za 1 tonę oraz terminy płatności.

Oferty należy składać w terminie do 9.09.2019 r. w siedzibie Spółdzielni
w Środzie Śląskiej do godz. 14.00, tel./fax: 71 317 25 47,
e-mail: spoldzielnia_srodaslaska@tlen.pl

Otwarcie ofert i posiedzenie komisji przetargowej odbędzie się w dniu:
10.09.2019 r. /wtorek/ o godz. 12.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta,
negocjacji uzupełniających oraz prawo unieważnienia przetargu bez
uzasadnienia i podania przyczyny.