1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka” we Wrocławiu...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka” we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka”

we Wrocławiu
ogłasza przetarg ustny w formie aukcji
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego:
- przy ul. Komandorskiej 171 – położonego na II kondygnacji (I piętro),
składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju, o powierzchni
użytkowej 41,50 m2.
Cena wywoławcza wynosi: 267.385,00 zł.
Przetarg przeprowadzony będzie dwuetapowo:
etap I – przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie
członkowie Spółdzielni; w przypadku gdy etap I nie da rezultatu, odbędzie się
etap II – przetarg nieograniczony (dla wszystkich zainteresowanych).
Przetarg odbędzie się w dniu 27.11.2019 r.
- rozpoczęcie aukcji dla etapu I – ograniczonego – o godz. 12.00,
- dla etapu II – nieograniczonego – o godz. 12.30 (w sytuacji gdy etap I nie
da rezultatu).
Przystępujący do przetargu obowiązany jest do złożenia w Biurze Obsługi
Klienta Spółdzielni, ul. Drukarska 34, w dniu poprzedzającym przetarg,
tj. 26.11.2019 r. – do godz. 15.00:
- pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu wraz z oświadczeniem
o zapoznaniu się z warunkami regulaminu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
(niezbędne druki oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej
www.wojewodzianka.pl oraz w siedzibie Spółdzielni),
- dowodu wpłaty wadium (wadium wynosi 5% ceny wywoławczej – płatne na
konto Spółdzielni PKO BP SA nr: 63 1020 5242 0000 2702 0027 8929).
Wygrywający przetarg ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej przeniesienia
własności lokalu, koszty publikacji ogłoszenia prasowego oraz koszty
prac przygotowawczych poniesionych przez Spółdzielnię do ustanowienia
odrębnej własności lokalu. Wadium podlega zatrzymaniu na rzecz Spółdzielni
w przypadku odstąpienia przez wygrywającego przetarg od zawarcia
aktu notarialnego lub niewpłacenia w terminie określonym regulaminem
wylicytowanej ceny wraz z kosztami.
Oględzin lokalu można dokonywać w dniach 20, 21, 22 i 25 listopada
2019 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 – po wcześniejszym, telefonicznym
uzgodnieniu terminu.
Informacji telefonicznych udziela dział członkowsko-mieszkaniowy
– nr 71/367-43-81.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu

bez podania przyczyny, a także uznania przetargu za niedający rezultatu.