1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka” Wrocław, ul....
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka” Wrocław, ul. Drukarska 34

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wojewodzianka” Wrocław, ul. Drukarska 34 

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY 

 

na realizację następującego zadania: 

 

Wymiana wodomierzy mieszkaniowych w budynkach mieszkalnychSM „Wojewodzianka” we Wrocławiu. 

 

Szczegółowe warunki przetargu dostępne są na stronie www.wojewodzianka.pl; można je również odebrać w budynku Zarządu Spółdzielni przy ul. Drukarskiej 34, pok. nr 8, tel. 71 367-43-31 wew. 18. 

Wadium: 6 000,00 zł płatne na konto Spółdzielni w PKO BP III Oddział Centrum we Wrocławiu nr 03 1020 5242 0000 2302 0018 0489. 

Ofertę w zamkniętej kopercie, oznaczoną hasłem: „Wymiana wodomierzy” należy złożyć do 12.06.2023 r. w sekretariacie Spółdzielni, pok. nr 3, do godz. 9:30

Część jawna przetargu odbędzie się 12.06.2023 r. w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 3, o godz. 10:00. 

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, negocjacji uzupełniających, jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.