1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia "Odra" ogłasza przetarg
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia "Odra" ogłasza przetarg

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ODRA”

55-200 Oława, ul. 1 Maja 22
Tel. 71 303 93 51
fax 71 313 38 33
e-mail: sekretariat@smodra.pl
Konta bankowe:
B.Z.WBK S.A. I O/Oława 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144
B.S. Oława 61 9585 0007 0010 0002 3650 0001
NIP: 912-000-24-14
Ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania
pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac
wymiana podzielników elektronicznych,
budowa pionów wodnych przeciwpożarowych
• Szczegóły przetargu na stronie,  www.smodra.pl lub pod
nr. tel. 71 303 90 69
• Oferty należy składać do 7 kwietnia  2020 r. do godziny 1430
• Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 8 kwietnia 2020r.
• Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie internetowej spółdzielni
• Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.