1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik”
Wróć do listy komunikatów

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik”

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 30 ust. 1 w związku z § 27 ust. 2 statutu Spółdzielni – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” zwołuje w częściach Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik”.

Na podstawie § 27 ust. 2 i 3 statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza ustaliła zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, uwzględniając zasadę wspólnoty wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości z uwzględnieniem przepisu ustawy, że członkowie zamieszkali w jednej nieruchomości uczestniczą w tej samej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie nie posiadający prawa do lokalu stanowią odrębną część Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza ustalając powyższe zasady kierowała się warunkami organizacyjnymi związanymi z przebiegiem Walnego Zgromadzenia w częściach oraz frekwencją w obradach Walnego Zgromadzenia w częściach w roku ubiegłym.

Obrady każdej części Walnego Zgromadzenia rozpoczynają się o godz. 17.00. Prosimy członków o zabranie dokumentów potwierdzających tożsamość, mandaty będą wydawane po ich okazaniu.

Zarząd Spółdzielni zwołuje w częściach Walne Zgromadzenie według następującego harmonogramu: 

I Część Walnego Zgromadzenia

Biskupia 1,3,5 , Biskupia 2,4,6,8,10, Biskupia 7, K. Wielkiego 69,71,73,75, K. Wielkiego 79,81,83,85,87,89, Kołłątaja 27/28 -29/30 , Kołłątaja 34,35/Podwale 58,59,60, Kościuszki 22-24, Kościuszki 25-27, Kościuszki 28/ Czysta 9 , Kotlarska 2,4,6,8,10,12,14,16,18, Kraińskiego 3, Kraińskiego 5 , Krawiecka 10,12,14 , Łaciarska 5 , Łaciarska 59, 59a,59b, Łaciarska 7,9,11, Łąkowa 2,4,6/Podwale 34,35, Modrzewskiego 12, Modrzewskiego 14, Oławska 18, Oławska 22,24,26,28, pl. Legionów 9,10,11,12,13,14/Lelewela 1/Grabiszyńska 2, pl. Muzealny 3,4,5,6,7/pl. Legionów 6, Piotra Skargi 13,15,17, Podwale 51,52,53,54,55,56, Szewska 18, Szewska 22/23, Świdnicka 30/32 Teatralna 22,24,26, Widok 12,14,16/Teatralna 2/4,6,8 , Widok 1, Widok 3, Widok 5 , Wita Stwosza 12a, 13,14. Kołłątaja 34 – garaże, Lelewela 3- garaże, K. Wielkiego 87-89 –garaże, Teatralna 2-8 – garaże.

Termin zebrania 06.05. 2019 r., godz.17:00

Miejsce zebrania: Sala Konferencyjna Administracji Osiedla Staromiejskiego,

ul. Wysoka 8/10, 53-512 Wrocław 

II Część Walnego Zgromadzenia

Grabiszyńska 11,13,15,17,19,21,23, Grabiszyńska 18, Grabiszyńska 27,29,31,33, Grabiszyńska 36, Grabiszyńska 43,45,47,49, Grabiszyńska 52, Grabiszyńska 54, Grabiszyńska 9 , Jęczmienna 12,14,16, Jęczmienna 13,15,17,19, Kolejowa 22, Kolejowa 24, 26,28,28a, Kolejowa

27,29,31,33, Kolejowa 30, Kolejowa 32,32a,34,34a, Kolejowa 35,37,39,41, Kolejowa 42,44,46,48, Kolejowa 50,52, 54, 56, Kolejowa 57,59,61, Pawłowa 1,3,5, Pawłowa 7,9,11,13, Prosta 2,4,6, Prosta 31, Prosta 38, 40, 42,44 , Prosta 8,10,12,14, Szpitalna 2, Szpitalna 4, Szpitalna 6, Tęczowa 24,26,28, Zaporoska 2,4,6,8, Zdrowa 15,17,19,21, Zdrowa 2,4,6,8,10,12,14,16, Zdrowa 23,25,27,29, Zdrowa 7,9,11,13, Żytnia 1,3,5,7 ,Żytnia 10,12,14,16, Żytnia 9,11,13,15. Prosta 21-25 – garaże, Zdrowa 2-16 – garaże, Kolejowa 57-61 –garaże, Jęczmienna –garaże, Pszenna/Zaporoska – garaże, Żytnia 19-23- garaże

Termin zebrania : 07.05. 2019 r., godz.17:00

Miejsce zebrania: Sala Konferencyjna Administracji Osiedla Staromiejskiego,

ul. Wysoka 8/10, 53-512 Wrocław 

III Część Walnego Zgromadzenia

Czarnieckiego 30-32-34-36-38, Czarnieckiego 40-42-44- 46-48-50, Czarnieckiego 52- 54,56-58, Czarnieckiego 60-62-64-66-68-70, Czarnieckiego 74-76-78-80, Czarnieckiego 33-35-37-39-41, Głogowska 1-1a -3-3a-5-7, Głogowska 2-4,Głogowska 9-11, , Kruszwicka10-12,Kruszwicka 33-35- 37- 39- 41, Kruszwicka 43-45- 47- 49- 51- 53, Lubińska 2-4, Lubińska 6-8-10-12-14-16, Lubińska 18-20-22-24-26, Lubińska 28-30, Poznańska 1-3, Poznańska 5-7-9-11-13, Poznańska 19-21-23-25, Słubicka 37-39-41-43-45-47-49, Szprotawska 1-3-5-7, Szprotawska 9-11-13-15-17, Ścinawska 22-24-26-28, Ścinawska 30-32-34, Zachodnia 26-28-30-32-34, Zachodnia 33-35-37-39, Zachodnia 36-38-40-42-44, Zachodnia 41-43-45-47-49-51-53-55, Zachodnia 50-52, Złotoryjska 3-5, Zachodnia 20, Zachodnia 18 A garaże ,Głogowska 6 garaże.

Termin zebrania : 08.05. 2019 r., godz.17:00

Miejsce zebrania: Sala konfekcyjna Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego

ul. Inowrocławska 63/65, 53-648 Wrocław 

IV Część Walnego Zgromadzenia

Czarnieckiego 2-4-6-8-10-12-14, Czarnieckiego 16-18-20-22-24-26-28 , Czarnieckiego 5, Czarnieckiego 9, Długa 18-20, Długa 22-24, Długa 26-28, Długa 30-32, Długa 34-36, Długa 38-40, Długa 42-44, Długa 46-48, Długa 50-52, Długa 54-56, Inowrocławska 1-3, Inowrocławska 5-7, Inowrocławska 23-25, Inowrocławska 27-29, Inowrocławska 48-50, Inowrocławska 52-54, , Kruszwicka 6-8, Kruszwicka 5-7-9-11-13-15-17, Kruszwicka 19-21-23-25-27-29-31, Legnicka 26, Legnicka 28, Legnicka 30, Litomska 3-5-7-9, Litomska 17-19 , Mł. Techników 2-4, Mł. Techników 6-8-10-12-14, Mł. Techników 47-49, Mł. Techników 51-53, Rybacka 6-8, Szczepińska 2-4 ,Szczepińska 6-8, Szczepińska 10-12-14-16-18-20-22-24, Ścinawska 2-4-6-8, Ścinawska 12-14-16-18, Zachodnia 7-9-11-13-15-17-19,Zachodnia 10, Zachodnia 21-23- 25-27 -29-31, , Zachodnia 14-16-18, Czarnieckiego 11-11a,- 11b-11c-11d, Litomska 20-22-24,Inowrocławska 15 garaże, Ścinawska 1-19 garaże, Zachodnia 12 garaże , Kruszwicka 8 A garaże.

Termin zebrania : 09.05. 2019 r., godz.17:00

Miejsce zebrania: Sala konfekcyjna Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego

ul. Inowrocławska 63/65, 53-648 Wrocław 

V Część Walnego Zgromadzenia

Tyrmanda 1-3-5, Rodziewiczówny 1-3-5-7 , Hłaski 2-4-6 , Mińska 27-29-31, Tyrmanda 2-4-6-8-10, Tyrmanda 12-14-16-18-20, Tyrmanda 22-24-26-28-30 , Tyrmanda 32-34, Tyrmanda 36-38-40, Tyrmanda 42-44, Tyrmanda 7-9-11-11a, Tyrmanda13a-13-15-17-19-19a, Tyrmanda 21-23-25-27-29-31-33-35-37, Kossak-Szczuckiej 1.

Termin zebrania : 13.05.2019 r., godz.17:00

Miejsce zebrania: Wrocławski Klub FORMATY ul. Samborska 3-5, 54-615 Wrocław 

VI Część Walnego Zgromadzenia

członkowie nie posiadający prawa do lokalu.

Termin zebrania : 16.05.2019 r, godz.17:00

Miejsce zebrania: Siedziba Zarządu Spółdzielni - Sala konferencyjna ul. Czarnieckiego 1,

53-650 Wrocław.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w częściach

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Prezydium Zebrania.

3. Odczytanie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej. 

5. Wybór Komisji Wnioskowej.

6. Odczytanie listy pełnomocnictw.

7. Wybór Rady Osiedla Staromiejskiego

( dotyczy wyłącznie części I, II, Walnego Zgromadzenia obejmujących członków

zamieszkałych w tym Osiedlu )

8. Rozpatrzenie i ocena działalności Spółdzielni na podstawie:

-sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2018

-sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2018

-sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018

9. Dyskusja.

10. Podjęcie uchwał w sprawach objętych punktem 8 porządku obrad, oraz

udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok.

12. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej.

13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

15. Zamknięcie obrad. 

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z § 31 ust. 2 Statutu, wszystkie sprawozdania, projekty uchwał które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz Administracjach Osiedlowych i będą udostępnione członkom w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 15.04.2019 r. do dnia 06.05.2019 r. tj. nie później niż 21 dni przed terminem Zebrania I części Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 06.05.2019 r.

Obrady Walnego Zgromadzenia w częściach zostaną przeprowadzone w trybie i na zasadach określonych wg § 26 – 47 Statutu.

Zarząd Spółdzielni informuje o trybie i sposobie zgłaszania kandydatów ubiegających się o mandat członka Rady Osiedla:

I. Na podstawie § 66 Statutu zgłoszenie kandydatów do Rady Osiedla odbywa się w trybie § 42 ust. 1 i 2 i ust 6-16 Statutu wyłącznie w formie pisemnej i winno być złożone w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia I części Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21.04.2019 r. Sekretariat Spółdzielni na kopii potwierdza datę przyjęcia pisma.

Zgłoszenie może nastąpić również listem poleconym ze zwrotnym poświadczeniem odbioru przez Spółdzielnię. Zwrotne poświadczenie odbioru musi nastąpić najpóźniej do dnia 21.04.2019r.

Zgłaszany kandydat musi być poparty czytelnymi podpisami przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

Na podstawie § 65 ust. 2 Rada Osiedla Staromiejskiego składa się z 9 członków.

Liczba mandatów powinna być proporcjonalna do liczby członków wchodzących w skład części Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z § 65 Statutu podział mandatów do Rady Osiedla na części Walnego Zgromadzenia ustaliła Rada Nadzorcza:

Część I Walnego Zgromadzenia

– liczba członków zamieszkałych - 1604

- liczba mandatów w Radzie Osiedla - 4

Część II Walnego Zgromadzenia

– liczba członków zamieszkałych - 1870

- liczba mandatów w Radzie Osiedla - 5

II. Zarząd Spółdzielni sporządza w porządku alfabetycznym odrębną listę zgłoszonych kandydatów do Rady Osiedla Staromiejskiego dla każdej części Walnego Zgromadzenia w tym Osiedlu, z której członek ubiega się o mandat członka Rady Osiedla.

Każda z list będzie poddawana pod głosowanie wyłącznie na tej części Walnego Zgromadzenia, z której kandydaci ubiegają się o mandat członka Rady Osiedla .

Na podstawie § 41 ust. 1 w ciągu 7 dni po odbyciu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Kolegium w składzie przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów tych zebrań autoryzują treść podjętych uchwał.

Zarząd Spółdzielni 

Wrocław, dnia 15.04.2019 r