1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa...
Wróć do listy komunikatów

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ” ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk ogłasza przetarg ograniczony na:

  1. wymianę drzwi w wiatrołapach wraz z robotami towarzyszącymi przy ulicy Rycerza Blizbora 19,21,23 – 6 szt.
  2. wykonanie protokolarnego sprawdzenia stanu sprawności technicznej oraz pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; rezystancji izolacji obwodów elektrycznych
    i pomiarów oporności uziemienia instalacji odgromowych w:

a)    39 pawilonach handlowych przy ul. Damroki 1;

b)    pięciu kotłowniach /K-1, K-2, K-3, K-4, K-5/ Osiedla „JASIEŃ;

c)    halach garażowych G-1 i G-2;

d)    zespole garażowym Pólnicy 15 A (135 szt.);

e)    zespole garażowym Pólnicy 19 A (33 szt.).

  1. wymianę legalizacyjna ciepłomierzy w kotłowni K-1 i K-2;
  2. wykonanie remontu i modernizacji części sieci cieplnej c.w. i c.w.u. kotłowni K-2 węzłów cieplnych c.o. i c.w.u. w budynkach przy ul. Damroki 30-42.

 

Szczegółowy zakres prac należy odbierać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień”
ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 28.07.2020r. w godz. od 1000 do 1200

/po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu/ z dowodem wpłaty dokonanej na konto Spółdzielni: SANTANDER BANK POLSKA S.A.    07 1090 1098 0000 0000 0925 9845

 

-      dla pkt 1                      - 50,00 zł + 23% VAT

-      dla pkt 2,                     - 30,00 zł + 23% VAT

-      dla pkt 3                      - 20,00 zł + 23 % VAT

-      dla pkt 4                      - 100,00 zł + 23% VAT

 

 

Wadium:

-        dla punktu 1 wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

-        dla punktu 4 wynosi 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100)

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Eksploatacji W.S.M. „Jasień” tel. 58 303-09-75.

 

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/ z dołączoną
do materiałów potwierdzoną kopia dowodu wpłaty wadium (dot. punktu 1 i 4) należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.) w dniu 10.08.2020 r.
w godz. od 1200 do 1300.

 

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów
i udzielania zleceń…”, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.

 

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo
do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.