1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. WÓJT GMINY CZARNOCIN ogłasza
Wróć do listy komunikatów

WÓJT GMINY CZARNOCIN ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

(budynek byłej szkoły)

działka nr 608/1 o pow. 0,6287 ha położona w miejscowości Stradów (obręb nr 0019), gm. Czarnocin, powiat kazimierski, woj. świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej prowadzi księgę wieczystą Nr KI1I/00040239/0. Nieruchomość położona jest w atrakcyjnej miejscowości turystycznej, gdzie znajduje się największe w Polsce grodzisko średniowieczne.

Cena wywoławcza: 340880,00 zł

Wadium: 34000,00 zł

Przetarg obędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100 (sala konferencyjna) w dniu 16.09.2019 r. o godz. 11ºº.

Pełna treść głoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie, opublikowana na stronie internetowej Gminy Czarnocin (www.czarnocin.com.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.czarnocin.com.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Stradów. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr tel. 41 35 12 305.