1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Wójt Gminy w Tuczępach
Wróć do listy komunikatów

Wójt Gminy w Tuczępach informuje

I n f o r m a c j a

Wójt Gminy w Tuczępach   informuje, że zostało podane do publicznej wiadomości   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem lokalu uzytkowego w miejscowości: Tuczępy 36A   o pow. użytkowej 233.50 m2 

Cena wywoławcza stawki miesięcznego czynszu za najem lokalu wynosi 2335,00 zł. netto plus należny podatek Vat

Wadium w wysokości 2300 zł należy wpłacić na konto Gminy w terminie do dnia 01.02.2019 roku.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 04.02.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tuczępy, Tuczępy 35. Forma przetargu – ustny nieograniczony

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.tuczepy.pl www.bip.tuczepy.pl 

 

Prosimy o opublikowanie ogłoszenia w wydaniu na 08.01.2019 r.

 

Należność za opublikowanie ogłoszenia  uregulujemy przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

Dane do faktury:

Gmina Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

NIP 655-19-39-957