1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. Zamówienia
  4. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej przy ul....
Wróć do listy komunikatów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej przy ul. Białoskórniczej 4, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej przy ul. Białoskórniczej 4,  

zgodnie z art.62 ustawy prawo budowlane, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących robót w ramach 5-letniego przeglądu budowlanego: 

 

Przedmiot przetargu: 

 

  1. Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, estetyki obiektów oraz ich otoczenia w zasobach Spółdzielni. 

 

  1. Kontrola instalacji elektrycznych i piorunochronnych w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu i zabezpieczeń oraz środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów i uziemień instalacji wraz z aparatami. 

 

  1. Okresowy przegląd instalacji gazowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni. 

 

 

2. Data przetargu: 01.10.2019r  (wtorek). 

Otwarcie ofert i posiedzenie komisji przetargowej odbędzie się o godz. 12.00. 

Termin wykonania robót do dnia: 15.11.2019r. 

 

3. Oferty należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej w Środzie Śląskiej  

ul. Białoskórnicza 4 do dnia 30.09.2019 r do godz. 14.00. 

 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71/317 25 47 

Bądź drogą elektroniczną pod adresem: spoldzielnia_srodaslaska@tlen.pl. 

 

 

5. Zarząd zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.