1. Strefa Biznesu
  2. Komunikaty
  3. ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ...
Wróć do listy komunikatów

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W JELENIEJ GÓRZE ogłasza przetarg nieograniczony

ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W JELENIEJ GÓRZE UL. RÓŻYCKIEGO 19

www.jsmjg.pl, tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290

ogłasza przetarg nieograniczony na:

ZADANIE NR I

1.Wykonanie projektu budowlanego docieplenia ściany frontowej wraz z kolorystyką

oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką wg. dokumentacji wymienionej w pkt. 1. ściany

frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Kolberga 3 z niezbędnymi robotami

towarzyszącymi w zasobach Administracji „ Jedynka” Jeleniogórskiej Spółdzielni

Mieszkaniowej w Jeleniej Górze.

  • Kolberga 3, ( 13 klatek, 5 kondygnacji),

ZADANIE NR II

1. Naprawa ocieplenia ściany szczytowej.

a/ Karłowicza 23, ( 5 klatek, 5 kondygnacji ), ściana szczytowa ( kl. I ),

b/ Karłowicza 39 ( 4 klatki, 5 kondygnacji ), ściana szczytowa ( kl. I ),

c/ Obrońców Westerplatte 7 ( 2 klatki, 5 kondygnacji ), ściana szczytowa ( kl. I ),

  • wzmocnienie mocowania ocieplenia poprzez montaż kołków rozporowych z talerzykiem śr 6 szt/m2. (długość do ustalenia w trakcie robót)

  • wtopienie siatki w warstwę klejowa na całej wysokości ściany z wywinięciem 15 cm na ściany podłużne.

  • ułożenie warstwy tynku akrylowego w kolorystyce dotychczasowej gr.uziarnienia 2 mm.( dopuszcza się tynk mineralny malowany farbą silikonową.)

  • wykonanie pomiarów ponownie zamontowanego pionu instalacji odgromowej

Preferowany termin realizacji do 31.10.2019 r.

Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:

Zadanie nr I– 36 500,00 zł

Zadanie nr II– 4 100,00 zł

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można pobierać w siedzibie Administracji „JEDYNKA” przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 752 57 21(wejście C) pok. nr 4 w godz .800-1400 , lub pocztą

od dnia 25.06.2019 r.

( cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n. )

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Docieplenie budynków” , zgodnie z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220,

do dnia 09.07.2019 r. do godz. 10ºº

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2019 r. o godz. 1015.

( oferenci mogą brać udział w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert )

Wadium oraz za SIWZ należy wpłacić przelewem na konto JSM w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.

Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości.