1. Strefa Biznesu
 2. Komunikaty
 3. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu
Wróć do listy komunikatów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu

ul. Damrota 43a, 50-306 Wrocław
ogłasza II przetarg  ustny nieograniczony
na ustanowienie odrębnej własności  i przeniesienie własności  lokalu mieszkalnego:
przy ul. Prusa 73/1, we Wrocławiu:
parter,  64,00 m.kw., dwa pokoje, kuchnia, łazienka , przedpokój.                  
 Udział w nieruchomości wspólnej, w ujęciu procentowym: 2,68%.
 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni dn.: 08.11.2018r., o godz. 16:00.

  2.  Cena wywoławcza lokalu do przetargu: 350.000,00  zł.

  3.  Kwota wadium: 40.000,00 zł  płatna do dnia: 06.11.2018r. (wpływ na konto).

  4.  Kwota postąpienia nie mniej niż: 5.000,00 zł.

  Przetarg jest ważny w przypadku stawienia się co najmniej jednego licytanta.

  Dane dotyczące opisu pomieszczeń i powierzchni lokalu podano na podstawie dokumentów obowiązujących w obrocie prawnym, stosowanych przez Spółdzielnię. Wszelkie różnice ze stanem faktycznym będą wyjaśniane na bieżąco, z potwierdzeniem tego faktu oświadczeniem pisemnym.

  Wadium  należy  wpłacać w wyznaczonym terminie na konto Spółdzielni w banku PKO BP III Oddział we Wrocławiu o numerze: 76 1020 5242 0000 2302 0018 1503.

  Wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca. Przystępujący do przetargu są zobowiązani do złożenia w Spółdzielni oświadczenia określonego  Regulaminem przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności dostępnego w siedzibie Spółdzielni i na stronie: www.smprusa.pl. Brak złożenia oświadczenia  uniemożliwia wzięcie udziału w przetargu. Terminy oględzin lokalu i wglądu w dokumenty, ustalane indywidualnie, informacja w siedzibie Spółdzielni, tel.: 71/79 000 71/72. 
  Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru któregokolwiek z oferentów.