Koronawirus a praca. MASZ PYTANIE? Zadaj je naszym ekspertom! [01.06.2020 r.]

Maciej Mituła
Maciej Mituła
123RF
Szef każe iść na urlop? Boisz się przyjść do pracy? Nie wiesz, czy dostaniesz wypłatę? Kończy ci się umowa? Pracujesz w kadrach lub dziale HR? Jesteś przedsiębiorcą? Epidemia koronawirusa w Polsce rodzi wiele pytań i problemów dla pracowników oraz pracodawców. W związku z tym przygotowaliśmy serwis specjalny, w którym będziemy starać się odpowiedzieć na najistotniejsze pytania nadesłane przez czytelników. Odpowiedzi udziela Maciej Mituła, specjalista prawa pracy, redaktor Strefy Biznesu.

Jestem na dodatkowym zasiłku opiekuńczym z powodów covida19 i dziś poczta dostałem wypowiedzenie umowy o pracę.

Wypowiedzenie jest skuteczne, ale ma wadę prawną, gdyż zgodnie z art. 41 k.p. nie można zwolnić pracownika na zasiłku opiekuńczym.


Pytanie nr 500

Na początku kwietnia skończył mi się urlop macierzyński. Obecnie przebywam na zaległym urlopie wypoczynkowym, a następnie będę na urlopie wychowawczym. Pracodawca poinformował mnie, że może wręczyć mi wypowiedzenie w czasie urlopu wypoczynkowego w związku z epidemią. Czy ma do tego prawo? Jeśli tak, to czy mogę skorzystać z urlopu wychowawczego?

Teza pracodawcy nie ma pokrycia w przepisach prawa pracy. Zgodnie z art. 41 k.p. "Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika". Żadne przepisy, które weszły w związku z epidemią nie zawiesiły stosowania tego przepisu.


Pytanie nr 499

Czy szef może wypłacać wynagrodzenie w późniejszym terminie niż 10? Tłumacząc się koronawirusem i brakiem regularnych wpływów. I wysyłanie przelewów z wynagrodzeniem W różne dni pracownikom

Kodeks pracy określa jasno, że wynagrodzenie musi być wypłacone do 10. dnia następnego miesiąca. Jeśli jednak firma nie ma wpływu i faktycznie nie ma pieniędzy, pracodawca powinien wyjaśnić rzetelnie sytuację i przedstawić realny termin wypłaty. W dobie epidemii musi być gotowi na różne sytuacje.


Pytanie nr 498

Pracuje w firmie od roku.na początku stycznia musieliśmy ustalić 2 tyg. urlop letni,ten urlop wzięłam na czerwiec.w związku z koronowirusem szef obciął nam etat z całego na 3/4.takie pismo obowiązuje do końca czerwca.i moje pytanie czy ja ten urlop muszę nadal wykorzystać czy mogę go sobie przełożyć??

Jeśli urlop wypoczynkowy został zapisany w planie urlopowym, to pracownik powinien się wykorzystać urlop w tym czasie. Przełożenie wypisanego urlopu możliwe jest jedynie za zgodą pracodawcy.


Pytanie nr 497

Firma nie przystępuje do tarczy antykryzysowej i postanowień specustawy, ale chce obniżyć czas pracy i wynagrodzenia o 20% tylko na podstawie ustaleń z radą pracowniczą. Czy taka zmiana wymaga formy pisemnej (aneksy), czy nie jest wymagana żadna forma pisemna i można to wprowadzić tylko na podstawie ustaleń? Czy mogę nie przyjąć tych warunków i wtedy będzie mnie obowiązywał standardowy okres wypowiedzenia?

Pracodawca może wprowadzić takie zmiany posiłkując się art. 23.1a k.p. W przypadku zawarcia porozumienia w tym trybie, nie jest wymagane podpisywanie aneksów z pracownikami. Ustalenia obejmują każdego bez wyjątków, nawet pomimo braku zgody. Nowe warunki nie są tożsame z wypowiedzeniem zmieniającym.


Pytanie nr 496

Od stycznia przebywam na rocznym urlopie macierzyńskim+rodzicielskim w wysokości 80%. Od 01 kwietnia 2020 pracodawca w porozumieniu z przedstawicielami pracowników podjął decyzję o przyjęciu tarczy antykryzysowej i obniżeniu wymiaru pracy o 20% oraz obniżeniu wynagrodzeń o 20%. Czy w obecnej sytuacji zasiłek macierzyński który otrzymuję również powinien być obniżony o 20%

Zasiłek nie zostanie obniżony, gdyż jego podstawa została ustalona przez zmianą wymiaru etatu, a sam zasiłek jest wypłacany nieprzerwanie (art. 40 ustawy zasiłkowej).


Pytanie nr 495

Firma ograniczyła czas pracy do 7 godzin dziennie. Kto posiada zaległy urlop ten na niego jest kierowany. Jednak, naliczają tylko 7 godzin z dnia urlopu i tak płacą, mimo że zaległy. Godzina przepada. Czy mają do tego prawo?

Jest to działanie niezgodne z prawem pracy. Urlop wypoczynkowy udzielany jest na dni, ale rozliczany w godzinach. Zgodnie z art. 154.2 par. 2 - jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy bez względu na wymiar etatu. Tak więc w przypadku wykorzystania 1 dnia urlopu przy obniżonym wymiarze etatu (7h) pracownikowi pozostaje jeszcze 1 godzina urlopu, która trafia do łącznej puli urlopowej. Nie ma takiej możliwości, aby czas ten przepadł.


Pytanie nr 494

Zakład od 1.05.2020 chce skorzystać z tarczy. Porozumienie z pracownikami zostało zawarte ja jednak się na to nie zgadzam. Czy jeśli się nie zgodzę do 1.05 na to czy należy mi się odprawa oraz wypowiedzenie.

Brak zgody pojedynczego pracownika nie ma wpływu na porozumienie. Cała załoga, bez wyjątku zostaje objęta uzgodnionymi warunkami. Wymogiem wprowadzenia tarczy jest zachowanie miejsc pracy, więc nie pracownik nie powinien dostać wypowiedzenia.


Pytanie nr 493

Czy osoba otrzymująca emeryturę, zatrudniona dodatkowo na umowę zlecenie, może ubiegać się o wypłatę rekompensaty związanej z zaprzestaniem pracy na zlecenie, w związku z koronawirusem. Podobnie, czy osoba zatrudniona u jednego pracodawcy na umowę o pracę i dodatkowo u innego pracodawcy na umowę zlecenie może otrzymać rekompensatę?

Świadczenie postojowe nie będzie przysługiwać. W ustawie wyraźnie jest zaznaczono, że świadczenie nie przysługuje jeśli wnioskodawcy przysługuje inny tytuł do ubezpieczenia (np: etat, emerytura, renta, l4).


Pytanie nr 492

Pracodawca wysłał mnie i ok 30% firmy na 2 miesięczny przestój. Czy pracodawca, może w tym czasie zwolnic pracownika bez okresu wypowiedzenia i wypłacenia odprawy?

Jeśli przestój wynika ze skorzystania z tzw. tarczy przez pracodawcę, to jest on zobowiązany do utrzymania miejsc pracy przez okres 6 miesięcy. Może zwolnić pracownika tylko w trybie dyscyplinarnym - art. 52 kp lub jeśli dojdzie do upadłości/likwidacji. Jeśli jednak postój wynika z art. 81 kp - to pracodawca może zwolnić w dowolnym momencie, jeśli zaszły ku temu uzasadnione powody. Odprawa przysługuje zawsze, jeśli pracownik zostaje zwolniony przez pracodawcę, który zatrudnia powyżej 20 pracowników (za wyjątkiem trybu art. 52 kp).


Pytanie nr 491

Czy należy mi się postojowe(jak tak to ile)jeżeli zakład jest zamknięty nie od początku miesiąca,dodam ze miałem tez 2dni przepracowane przed zamknięciem zakładu. Czy może tylko, pracodawca ma prawo mi wypłacić za godz przepracowane i nic więcej..?

Będzie Panu przysługiwać pełne, miesięczne wynagrodzenie - za przepracowany czas oraz gotowość do pracy (tzw. postojowe z art. 81 k.p.).


Pytanie nr 490

Jestem zatrudniony na umowę o pracę od ponad dwóch lat, w firmie zatrudniającej 8 pracowników. Z dniem 31 marca otrzymałem wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy. Czy w związku z tym przysługuje mi odprawa?

Odprawa przysługuje jedynie, gdy zakład pracy zatrudnia powyżej 20 pracowników.


Pytanie nr 489

W związku z epidemią mój pracodawca postanowił od 20 kwietnia zmniejszyć pracownikom wymiar etatu do 7/8 wstępnie na 3 miesiące i obniżyć pensję o 12,5%. Nie dostaliśmy żadnych aneksów do umowy do podpisu. Ja 17.04 zaczęłam "ciążowe" L4. Niestety dowiedziałam się że wymiar mojego zasiłku chorobowego i urlopu macierzyńskiego będzie obliczany także od podstawy 7/8 etatu, czy słusznie?

Jeśli doszło do porozumienia ze związkami zawodowymi/przedstawicielami załogi w trybie art. 23.1a kp to takie działanie jest zgodne z prawem.


Pytanie nr 488

Wracam z zagranicy, czy jeśli mam możliwość pracy zdalnej (praca w korporacji) to muszę pracować czy automatycznie jestem na l4 i nie mogę podjąć nawet pracy zdalnej przez te 14 dni kwarantanny?

Na kwarantannie można pracować zdalnie. Jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę, nie ma żadnych przeszkód.


Pytanie nr 487

Jestem na wypowiedzeniu o pracę z powodu pandemii.Mam miesięczne wypowiedzenie i umowa kończy mi się 30 kwietnia.Muszę iść do lekarza i prawdopodobnie dostane L4,czy w związku z tym,że dostarczę L4 przed końcem umowy mogę stracić odprawę?

Zwolnienie lekarskie nie ma żadnego wpływu na odprawę. Jeśli lekarz wystawi L4, można bez przeszkód iść na zwolnienie.


Pytanie nr 486

Sprawuje opiekę nad dzieckiem z powodu zamknięcia żłobka. Czy w weekend mogę sobie dorobić. Gdy dzieckiem zajmuje się żona?

Nie ma przeszkód ku temu, jeśli będzie zapewniona opieka nad dzieckiem, a w weekend nie świadczy Pan normalnie pracy, za którą pobiera zasiłek.


Pytanie nr 485

Od miesiąca przebywam na opiece nad dziećmi ze względu na zamknięcie przedszkoli i szkół. Kilka dni temu otrzymałam telefon od przełożonego że po powrocie czeka na mnie wypowiedzenie w pracy. Czy to jest zgodne z prawem że podczas opieki dostaje taka wiadomość, nie dostałam nawet konkretnej informacji dlaczego ja jestem zwalniania. Czy firma ma prawo tak się zachować?

Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika w czasie zasiłku opiekuńczego, ale może to zrobić już po powrocie do pracy. Bieg wypowiedzenia powinien rozpocząć się dopiero od dnia fizycznego wręczenia decyzji. Naganne jest kontaktowanie się przez szefa w ten sposób w czasie pobierania zasiłku, lecz nie jest to usankcjonowane prawnie.


Pytanie nr 484

Moja firma chce zmienić nasze umowy na 2/10 wynagrodzenia porozumieniami zmieniającymi. Czy mogą nam zaproponować tak niskie pensje, około 500 zł miesięcznie? Po za tym, jeśli nie podpiszemy zgody na ich warunki, mamy dostać wypowiedzenia. Jestem zatrudniona na czas nieokreślony. Czy tego typu porozumienia zmieniające są dozwolone? Czy takie praktyki są dozwolone?

Porozumienie, jak sama nazwa wskazuje, jest wynikiem pewnego konsensusu pomiędzy dwoma stronami. Jeśli doszło do niego dobrowolnie, to strony mogą zapisać w dokumencie dowolne warunki. Niezgodne z prawem jest jednak grożenie pracownikowi zwolnieniem.


Pytanie nr 483

Jestem zatrudniona w zakładzie przez biuro pośrednictwa pracy do końca marca 2020. Czy zakład może mnie wysłać na urlop bezpłatny?

Zgodnie z art. 174 k.p. urlop bezpłatny może być udzielony jedynie na wniosek pracownika. Pracodawca nie może bez zgody pracownika, wysłać go na taki urlop.


Pytanie nr 482

Byłam zatrudniona w sklepie na umowę zlecenie. Straciłam pracę przez decyzję kierownika o cięciu kosztów pracowniczych i wszystkie osoby zatrudnione na umowę zlecenie zostały zwolnione. Osoby zatrudnione na umowę o pracę dalej pracują, a sklep jest otwarty. Czy w takiej sytuacji kierownik ma rację mówiąc że nie należy mi się wynagrodzenie postojowe bo zakład pracy jest czynny?

Wynagrodzenie postojowe przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na umowę o pracę. W przypadku umowy zlecenia można się starać w ramach tzw. tarczy o świadczenie postojowe, jednak przysługuje ono jedynie zleceniobiorcom których umowy wciąż trwają.


Pytanie nr 481

Czy będąc na urlopie bezpłatnym , mogę go przerwać i skorzystać z dodatkowego urlopu opiekuńczego na dziecko COVID 19?

Jeśli pracodawca wyrazi zgodę na przerwania urlopu bezpłatnego i wróci Pani do pracy, to zasiłek będzie przysługiwał.


Pytanie nr 480

Jestem osobą chorująca przewlekle, obecnie na L4 od czterech miesięcy. Mam umowę na czas nieokreślony. Czy jeżeli po zakończeniu zwolnienia lekarskiego zdecyduje się na pozostanie w domu i skorzystanie z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem, to czas mojej nieobecności zsumuje się i pracodawca bedzie mógł że mną rozwiązać umowę na podstawie art 53 kp?

Tryb art 53 kp można zastosować dopiero po wybraniu całego dostępnego l4 (pół roku) i 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego. Tryb ten nie dotyczy zasiłku opiekuńczego (nie wlicza się do tego okresu).


Pytanie nr 479

Ze względu na pandemie zakład w którym pracuje zmniejszył system pracy i tydzień postoju. Dzisiaj dostaliśmy informację że czas postoju nie jest urlopem i że posiadając telefon służbowy muszę go odbierać i że w czasie postojowego może mi zlecić inne zadania do wykonania. Czy to znaczy że może dać mi do pracy coś na czy się nie znam?

Zgodnie z art. 81 k.p. pracodawca w czasie postoju ma prawo skierować do innej pracy. Powinna ona być jednak zgodna z kwalifikacjami. Pracownik w czasie postoju powinien być w dostępny cały czas pod służbowym telefonem.

Pytanie nr 478

Podpisałam umowę o pracę na czas określony do 30 kwietnia. Pracodawca otrzymał dofinansowanie z drugiego pakietu tarczy antykryzysowej. Czy ma obowiązek przedłużyć mi umowę o pracę? Zgodnie z jednym z założeń "tarczy" przez dany okres czasu (12 m-cy), jeśli otrzymuje dofinansowanie nie może zwolnić pracownika. Jak się to odnosi do kończącej się umowy?

Koniec umowy terminowej nie oznacza zwolnienia z pracy, lecz zakończenia współpracy zgodnie z warunkami na które strony umówiły się wcześniej. Wobec tego zacytowany przepis nie ma tutaj zastosowania.


Pytanie nr 477

Szefowa każe wszystkim pracownikom żłobka przyjść w poniedziałek dezynfekować cały żłobek, tzn zabawki, okna, szafy i wszystko co się tam znajduje. Ja w obawie przed ewentualnym zarażeniem mam pytanie czy to zgodne z prawem, że szef w czasie urlopu postojowego bo żłobki są zamknięte ma prawo do takiego czynu? Czy to jest zgodne z wymogami Sanepidu?

W kodeksie pracy nie funkcjonuje taki termin jak urlop postojowy. Możemy mówić jedynie o postoju ogłoszonym w zakładzie pracy. Zastosowanie ma wtedy art. 81 k.p. W związku z nim, pracodawca może w każdej chwili wezwać pracownika z powrotem do pracy, gdyż ten jest w stałej gotowości do jej podjęcia.


Pytanie nr 476

Chciałabym się dowiedzieć, jeżeli będzie zapewniona ( w trzecim etapie znoszenia obostrzeń) opieka dla dzieci w przedszkolu. Czy mam obowiązek powrócić do pracy, czy mogę przedłużyć opiekę na dziecko, bo po prostu jestem zaniepokojona rozwojem sytuacji epidemiologicznej i mam obawy jak może się to dalej potoczyć?

W momencie otwarcia żłobków, przedszkoli czy szkół ustanie przyczyna uzasadniająca pobieranie zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem. Pracownik będzie zatem zobowiązany do powrotu do pracy.


Pytanie nr 475

Pracodawca chce zmniejszyć nam etat do 1/2. Nie korzysta z tarczy antykryzysowej (mimo, że ma taką możliwość), mamy podpisać aneksy do umów zmniejszające naszą pensję o połowę (przykładowo z 2600 netto na 1300 netto) . Moje pytanie brzmi czy może dopuścić się takiego rozwiązania?

Pracodawca może zaproponować taką zmianę, ale pracownicy nie są zobowiązani do podpisywania takiego dokumentu.


Pytanie nr 474

Czy gdy zostało zawarte porozumienie między pracodawcą a pracownikami to czy jest możliwość odstąpienia do niego,jeśli tak to w jakim terminie i w jaki sposób

Pracownik nie ma możliwości odstąpienia od porozumienia podpisanego przez przedstawicieli załogi w myśl przepisów specustawy lub art. 23.1a kp.


Pytanie nr 473

Moja szefowa każe mi chodzić na zwolnienia lekarskie i ciągnąć jak najdłużej gdy zapytałem o tzw postojowe to mi odpowiedziała że to nieprawda i lepiej dla mnie jak będę ciągnął zwolnienie lekarskie co zrobić w takiej sytuacji

Pracodawca mija się z prawdą lub pomylił przepisy - prawo wyróżnia 3 pojęcia związane z postojem: postój ekonomiczny, świadczenie postojowe lub postój w myśl art. 81 kp. Wspomniany artykuł mówi, że pracownik jeśli jest gotowy do podjęcia pracy, lecz nie może jej świadczyć z przyczyn dotyczących pracodawcy, to przysługuje mu wynagrodzenie zgodnie z zaszeregowaniem określone w umowie stawką miesięczną lub godzinową. Jeśli praca jest na akord lub prowizję, wtedy przysługuje 60%. Ponadto szefowa nie może kazać chodzić na zwolnienie lekarskie, gdyż o tym decyduje lekarz, a nie pracodawca.


Pytanie nr 472

Jeśli zostałam poproszona przez szefa do wzięcia 2 tygodni urlopu (z tego roku) i w trakcie tego urlopu jestem wysłana na przymusową kwarantannę, to czy mój urlop zostaje zawieszony?

Jeżeli dostała Pani decyzję administracyjną o kwarantannie lub w związku z tym L4, to urlop zostanie przerwany.


Pytanie nr 471

Czy jeśli pracownik posiada umowę zlecenie na 20 godzin miesięcznie, a jego zakład pracy jest zamknięty od połowy marca to, czy może liczyć na jakieś wynagrodzenie w związku z panującą obecnie sytuacją?

Jeśli umowa została podpisana przed 1 kwietnia, to może się starać u pracodawcy o świadczenie z ZUS.


Pytanie nr 470

Mam problem z pracodawcą polegający na tym iż nie posiadam urlopu wypoczynkowego a firma stała od 1 kwietnia. Teraz gdy zbliża się koniec wypowiedzenia pracodawca nakłania mnie abym wypisał urlop bezpłatny z tego względu ze firma stała od 1 do 10. Czy to jest zgodne z prawem i czy mogę odmówić pracodawcy urlopu bezpłatnego?

To nie jest zgodne z prawem, może Pan odmówić podpisania takiego wniosku. Za ten okres przysługuje wynagrodzenie postojowe (art. 81 kp).


Pytanie nr 469

Z uwagi na koronawirusa zmieniono nam godziny pracy z 8h na 5h. Nie było podpisywania żadnego aneksu ani tym podobne. W karcie obecności wpisujemy że pracujemy po 5h dziennie. Czy pracodawca może odebrać nam te nieprzepracowane godziny z urlopu zaległego lub bieżącego? Czy w przypadku rozwiązania umowy może nie wypłacić nam ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zaległy lub bieżący ?

Pracodawca nie ma prawa w ten sposób rozliczać urlopu, gdyż urlop jest udzielany na dni, tylko na wniosek pracownika (za wyjątkiem urlopu zaległego). Zmiana godzin jest decyzją pracodawcy w związku z tym za czas w którym pracownicy byli gotowi do podjęcia pracy, ale nie mogli jej wykonywać z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie postojowe płatne w całości jeśli w umowie jest stawka godzinowa lub miesięczna (art. 81 kp).


Pytanie nr 468

Chciałabym prosić o informacje, czy będąc na zasiłku z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem wyniku zamkniętego przedszkola po 30 dniach tracę zdolność do pracy. W przypadku L4 na mnie jako chorą i powrót po 30 dniach musiałabym wykonać ponowne badania przywracające mnie do pracy. Jak w takiej sytuacji gdy opiekę biorę na dziecko? Będę wdzięczna za pomoc w tym temacie.

Badania lekarskie nie będą wymagane przy powrocie do pracy z zasiłku opiekuńczego. Nie obowiązuje tutaj zasada, jak po 30 dniach l4.


Pytanie nr 467

Pracuję w budynku administracji publicznej, w którym nie świadczy się usług klientom zewnętrznym. Pracodawca wprowadził wczoraj obowiązek chodzenia w maseczkach również wewnątrz budynku. Czy w związku z tym pracodawca powinien zaopatrzyć mnie w maseczki czy muszę to zrobić indywidualnie, na własny koszt?

Pracodawca odpowiada za BHP, więc kwestia zaopatrzenia w środki ochrony osobistej leży po jego stronie.


Pytanie nr 466

Czy jeżeli firma jest zgłoszona do tarczy antykryzysowej i chce mi zmniejszyć etat pracy (razem z wynagrodzeniem) to muszę dostać aneks do umowy?

W przypadku zastosowania zapisów specustawy, do wprowadzenia tymczasowych zmian potrzebne jest jedynie porozumienie pracodawcy ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi. Pracodawca nie musi wtedy podpisywać aneksów z każdym pracownikiem.


Pytanie nr 465

Aktualnie wykonuję pracę zdalną, jednocześnie zajmując się córką z powodu zamkniętego żłobka. Pracodawca chce, abym wykorzystała zaległy urlop. Czy mogę się na to nie zgodzić? Wolałabym być na opiece na dziecko, jeśli mam taką możliwość, niż "marnować" urlop.

Pracodawca ma prawo wysłać pracownika nawet bez jego zgody na urlop zaległy.


Pytanie nr 464

Pracodawca poinformował nas że dopóki nie otworzymy się nie dostaniemy żadnych pieniędzy za postojowe. Podobno pracodawca zawarł porozumienie że związkami i teraz pytanie czy to jest zgodne z prawem że nie wypłaci nam żadnych pieniędzy przez okres postoju?

Działanie pracodawcy jest naruszeniem jego podstawowych obowiązków. Żaden przepis nie zwalnia pracodawcy od konieczności zapłaty wynagrodzenia, zwłaszcza za miniony miesiąc.


Pytanie nr 463

Czy pracodawca ma prawo zmniejszyć pracownikowi etat jeżeli pracownik jest na opiece nad dzieckiem poniżej lat ośmiu? Mówimy o zmniejszeniu etatu bez podpisania jakiegokolwiek oświadczenia ani aneksu do umowy w czasie trwania opieki nad dzieckiem

Taka sytuacja możliwa jest tylko, jeśli w zakładzie pracy doszło do zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami załogi (art. 23.1a kp). Obniżony etat będzie przysługiwał za czas po powrocie z zasiłku.


Pytanie nr 462

Czy pracodawca może mnie zwolnić jeśli korzystam z zasiłku opiekuńczego z powodu zamkniętej szkoły mojego dziecka.

W czasie pobierania zasiłku pracodawca nie może tego zrobić (art. 41 kp)


Pytanie nr 461

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony, pełen etat. Okazało się że nasz pracodawca w związku z koronawirusem chce nam zmniejszyć etat aż do 1/5, jeżeli nie podpiszemy tego aneksu grozi nam zwolnieniem z pracy. Czy w takim wypadku mogę zostać zwolniona dyscyplinarnie jeżeli nie podpiszę tego aneksu?

Nie ma podstaw w tym przypadku do zwolnienia dyscyplinarnego. Jedynie pracodawca może zwolnić w normalnym trybie przewidziany w Kodeksie pracy.


Pytanie nr 460

Mam umowę o pracę na cały etat. Wzięłam opiekę na dziecko od 01.04.20. Szef chce zmienić mi umowę na 1/2 etatu czy jeśli jestem teraz na opiece to może to zrobić?

Podczas przebywania na zasiłku opiekuńczym szef nie może tego zrobić.


Pytanie nr 459

Czy podczas obecnie panującej epidemii pracodawca może mi wypłacić tylko część wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, który w obecnej chwili wykorzystuję po wykorzystanym urlopie macierzyńskim?

Nie ma takich przepisów. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest wypłata wynagrodzenia, również za okres urlopu.


Pytanie nr 458

Obecnie jestem zatrudniona na umowę o pracę, firma korzysta z tarczy antykryzysowej, dostałam informację, że niewypracowane godziny muszę odrobić, jeśli wyjdzie mi np 200 h niewypracowanych, muszę je odpracować. Stad moje pytanie, czy rzeczywiście muszę odrobić te godziny?

Jeżeli w firmie przyjęty jest równoważny czas pracy z długim okresem wypowiedzenia, to firma może przesunąć godziny na kolejne miesiące.


Pytanie nr 457

Od połowy marca jestem na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca wymusza podpisanie porozumienia o obniżeniu płacy, zmianie etatu, zmianie wymiaru czasu pracy. Czy muszę podpisać ten dokument jak jest to mi sugerowane i świadomie godzić się na obniżenie wynagrodzenia? Czy mogę nie podpisywać dokumentu?

Jeśli jest Pani na L4 pracodawca w ogóle nie powinien się z Panią kontaktować. Jeśli nie podpisze Pani aneksu lub porozumienia, pracuje Pani na dotychczasowych warunkach.


Pytanie nr 456

20 kwietnia 2020 r. kończy mi się urlop rodzicielski, moje dziecko ma miejsce w żłobku, czy jeśli nadal będzie trwał stan epidemii mogę złożyć pracodawcy wniosek o zasiłek z tytułu opieki na dziecko w związku z zamknięciem żłobka?

Skoro dziecko nie chodziło jeszcze do żłobka, nie jest Pani uprawniona do zasiłku opiekuńczego.


Pytanie nr 455

Pracodawca dzisiaj wysłał maila z wiadomością, że zmniejsza nam liczbę godzin o 20% i tym samym zmniejsza nam pensje o 20%. Dodatkowo chce nam wypisać urlopy. Na jakiej podstawie tak zrobił? Czy może tak zrobić?

Jakakolwiek zmiana warunków umowy może zostać wprowadzona jedynie poprzez aneks/porozumienie zmieniającej.
Pracodawca nie może uznaniowo zmniejszać pensji czy wymiaru etatu. To naruszenie prac pracowniczych, za które grozi grzywna od 1 do 30 tys. zł za każdy przypadek. Ponadto pracodawca nie ma prawa wypisywać urlopów, gdyż mogą być one wykorzystywane jedynie na wniosek pracownika. Tutaj również jest działanie zagrożone grzywną. Za czas gotowości do pracy, powinni Państwo otrzymywać pełną stawkę miesięczną wynikającą z umowy o pracę.


Pytanie nr 454

Pracodawca zlecił, aby pracownicy wypisali wnioski urlopowe i wysłali je mailem, ale czy jest to potrzebne jeśli obowiązuje nas stan epidemiczny i siła rzeczy jesteśmy zmuszeni zostać w domu?

Stan epidemii nie ma wpływu na urlop wypoczynkowy. Pracodawca nie może wymuszać wypisania wniosku o urlop (po za zaległym).


Pytanie nr 453

Miałam umowę o pracę na 1/2 etatu, która została rozwiązana przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (w tym przypadku są to dwa tygodnie). Przyczyną wypowiedzenia jest „likwidacja stanowiska pracy w związku z zamknięciem zakładu pracy”. Firma nie ogłosiła upadłości, część pracowników wykonuje swoje obowiązki w okrojonej formie. Moje pytanie: czy pracodawca może odmówić wypłaty świadczenia za okres wypowiedzenia?

Pracodawca musi płacić wynagrodzenie za czas wypowiedzenia oraz odprawę. Nie ma tutaj żadnego zwolnienia z tego obowiązku.


Pytanie nr 452

Miałam umowę na czas nieokreślony. Pracodawca wręczył mi rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Powodem wypowiedzenia była likwidacja mojego stanowiska pracy spowodowana niepewna sytuacja rynkowa w związku z epidemia wirusa COVID-19. Zaszłam w ciąże w okresie wypowiedzenia, czy zgodnie z prawem pracodawca musi mnie przywrócić do pracy do czasu porodu i co się wtedy dzieje z urlopem macierzyńskim? czy te prawo uległo zmianie przez epidemię i wypowiedzenie pozostaje bez zmian?

Jest Pani chroniona z mocy prawa przed wypowiedzeniem. Należy jednak złożyć u pracodawcy stosowny wniosek z informacją oraz kopią zaświadczenie lekarskiego. W związku z tym pracodawca powinien wycofać wypowiedzenie.


Pytanie nr 451

Od 20 marca wykonuję pracę zdalną w tym zajęcia online. Pracodawca zaproponował pracownikom przejście na urlop i jednoczesne prowadzenie online. W przypadku odmowy pracy podczas urlopu zaproponował 50% wynagrodzenia przy tym samym zakresie obowiązków. Co jako pracownicy możemy zrobić w tej sytuacji? Czy musimy iść na urlop? Co ze zmniejszeniem wynagrodzenia?

Pracodawca nie ma prawa wysyłać na urlop, ani uznaniowo obniżać wynagrodzenia. Ponadto na urlopie nie można świadczyć pracy, a za takie polecenia pracodawcy może grozić grzywna od 1 do 30 tys. zł. Pracownik nie jest zobowiązany do podpisywania jakiegokolwiek aneksu.


Pytanie nr 450

Czy wypowiedzenie umowy o pracę liczby się od momentu dostanie telefonicznej informacji od pracodawcy, czy od momentu otrzymania listu pocztą? Oraz czy pracodawca może nie wypłacić na czas wynagrodzenia zasłaniając się epidemią i brakiem przychodu?

Wypowiedzenie jest skuteczne, kiedy otrzymamy na piśmie stosowny dokument. Jeżeli okres wypowiedzenia trwa 1 lub 3 miesiące, to bieg wypowiedzenia rozpoczyna się od następnego miesiąca kalendarzowego, po dniu otrzymania wypowiedzenia. Pracodawca ma obowiązek wypłacać co miesiąc wynagrodzenie. Nie może od tego obowiązku się zwolnić.


Pytanie nr 449

Pracuje w przedszkolu jako pomoc wychowawcy ,czy mój pracodawca może kazać mi przyjść do pracy na 2 godziny i posprzątać przedszkole? Ze mną będą jeszcze 2 osoby .

Tak, pracodawca ma prawo ściągnąć do pracy. W dalszym ciągu jest Pani pracownikiem, więc musi się stosować do poleceń służbowych.


Pytanie nr 448

Od 16 kwietnia pracodawca zamknął sklep do odwołania. Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. 6 do 11 kwietnia przebywam na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca twierdzi, że dostanę za l4 80 procent wynagrodzenia. Czy ma rację?

Zawsze l4 jest płacone 80% (wyjątek stanowi ciąża i wypadek przy pracy - 100%)


Pytanie nr 447

Od 1 kwietnia pracodawca wysłał mnie na 3-miesięczny urlop postojowy - czy w momencie kiedy firma znów zacznie mieć zyski/zacznie zarabiać może skrócić mój urlop postojowy i czy będąc na urlopie postojowym może wręczyć mi wypowiedzenie?

Nie ma takiego pojęcia w prawie pracy jak "urlop postojowy". Istnieje jedynie tzw. czas przestoju, w którym pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia (art. 81 kp). W każdej chwili pracodawca może odwołać z postoju i w uzasadnionych przypadkach wręczyć wypowiedzenie umowy.


Pytanie nr 446

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony Jestem na zasiłku Opiekuńczym w domu z dzieckiem. Dostałam listę o Rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na mocy Art.30par 1 punkt 3. Czy to jest zgodne z prawem? Co mogę teraz zrobić?

To nie jest zgodne z prawem. Przepis art. 41 Kodeksu pracy zakazuje zwalniać kogokolwiek w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlop, zasiłek, zwolnienie lekarskie). Należy wpierw porozmawiać z pracodawcą i wyjaśnić, że nie może zwolnić w czasie zasiłku (art. 41 KP). Jeśli zignoruje, to pozostaje jedynie pozew do sądu pracy.


Pytanie nr 445

Pracuję w 2 instytucjach budżetowych po pół etatu. Z racji zarządzenia, że pracownik ma wybrać jedno miejsce pracy, chodzę tylko do jednej. W drugiej obecnie jestem na urlopie zaległym z zeszłego roku, a potem chcą żebym poszła na bezpłatny. Ale pół pensji nie wystarczy mi do życia, a nie muszę brać bezpłatnego. Gdyby była jednak taka potrzeba to obowiązuje mnie postojowe ???

O postojowym decyduje pracodawca, a nie pracownik.


Pytanie nr 444

Jestem zatrudniona na umowę o pracę w zakładzie rehabilitacji który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia jest od 2tygodni zamknięty dla pacjentów. Mamy w tym czasie zapewniony tzw urlop postojowy. Pracodawca jednak wysłał komunikat aby stawić się na obowiązkowe (bez możliwości odmowy) zebranie pracowników w tygodniu po Świętach. Czy ma do tego prawo aby zmusić pracowników na przyjście do zakładu pracy na zebranie?

Pracodawca ma prawo w każdej chwili wezwać pracownika do zakładu pracy, kiedy ten przebywa na postoju, czyli jest cały czas w gotowości do podjęcia pracy.


Pytanie nr 443

Otrzymałem wypowiedzenie umowy o pracę drogą listowną. Data wygaśnięcia umowy (włączając okres wypowiedzenia) to 18.04. Czy dobrze rozumiem, że do tego dnia powinny mi zostać wypłacone wszelkie należności z tytułu tejże umowy? Chciałbym się jeszcze upewnić, czy istnieje jakiś przepis bądź artykuł zwalniający pracodawcę z wypłacenia należności w związku z zatrzymaniem dochodu przez zamknięcie knajpy z powodu koronawirusa?

Wypowiedzenie powinno rozpoczynać się od daty otrzymania pisma (a nie widniejącej na dokumencie). Do dnia zakończenia umowy pracownikowi przysługuje wciąż wynagrodzenie takie jak w umowie + urlop i inne świadczenia. Nie ma przepisu uchylającego taki obowiązek pracodawcy.


Pytanie nr 443

Obecnie przebywam na dłuższym zwolnieniu lekarskim. Jednak zwolnienie kończy mi się 15.04. W tym czasie mój pracodawca od 1.04 przeszedł w postój. I tu moje pytanie. Czy po zakończonym zwolnieniu przysługuje mi wynagrodzenie postojowe? Czy muszę najpierw zrobić badania kontrolne?

Aby uzyskać wynagrodzenie postojowe, pracownik musi być gotowy do podjęcia pracy. W związku z tym w tej sytuacji wpierw należy przeprowadzić badania kontrole, aby pracownik został dopuszczony do pracy.


Pytanie nr 442

Do dnia 14 kwietnia jestem na L4. Czy od 15 kwietnia będzie przysługiwało mi wynagrodzenie postojowe, jeżeli szef nie będzie wzywał mnie do pracy (kiedy zakład będzie otwarty)? Czy o wynagrodzenie postojowe trzeba kierować specjalne pismo do szefa? Co robić jeśli zgłaszam gotowość do pracy, jednak do niej nie chodzę, bo szef mnie nie wzywa, czy wtedy przysługuje wynagrodzenie postojowe? Co robić jeśli szef nie chce wypłacić pracownikowi przysługującego wynagrodzenia postojowego?

Nie trzeba podejmować żadnej czynności, by uzyskać postojowe, gdyż ono należy się z mocy prawa (art. 81 kp). Warto jednak mieć dowód (choćby email lub sms) świadczący o gotowości do podjęcia pracy oraz informacji od pracodawcy, że nie ma pracy. Jeśli pracodawca nie zapłaci, wtedy pozostaje inspekcja pracy lub sąd pracy.


Pytanie nr 441

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. od grudnia 2019r przebywam na urlopie macierzyńskim w styczniu lutym i marcu dostałam normalnie pensje, a w kwietniu szefowa obniżyła pensje do minimum z powodu pandemii wirusa i wypłaciła tylko 1200zl czy to jest zgodne z prawem czy mogła tak zrobić?

Jest to niezgodne z prawem. Bez aneksu/porozumienia zmieniającego pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia. Jeżeli korzysta Pani z zasiłku macierzyńskim należy sprawę zgłosić do ZUS.


Pytanie nr 440

Pracuję w Firmie która ma kilka sklepów wszystkie oprócz jednego zostały zamknięte bo były w centrach handlowych mój sklep był otwarty cały marzec i kwiecień też jest czynny.Co dziennie jadę do pracy pomimo strachu bo mam kontakt z ludźmi.
Właśnie dziś w wielki piątek szef poinformował mnie że nie otrzymam wynagrodzenia za miesiąc marzec nic dosłownie 0 bo on nie ma pieniędzy a sklep nadal przynosi dochody bo to ja sprzedaje w nim i widzę.

Jest to działanie niezgodne z prawem. Jeżeli szef nie będzie skłonny zapłacić należnego wynagrodzenia, pozostaje złożenie doniesienia do inspekcji pracy. Za niepłacenie grozi szefowi grzywna do 1 do 30 tys. zł. Można również złożyć pozew do sądu pracy.


Pytanie nr 439

Z końcem kwietnia kończy mi się 3 miesięczny okres wypowiedzenia, przechodzę do innej firmy i na pewno będę musiał odbyć badania, psychotesty i spotkanie z lekarzem pracy. W obecnej sytuacji wirusowej jest to wszystko niemożliwe. Czy jest jakaś furtka bezpieczeństwa ażebym mógł już od 1 maja przejść do nowej firmy? Czy np. Badania mogą,, przejść"z firmy gdzie obecnie pracuje?

Zgodnie z zapisami specustawy, w czasie epidemii kontrolne lub wstępne badanie lekarskie będzie mógł przeprowadzić i wydać zaświadczenie dowolny lekarz. Po zniesieniu stanu epidemii, pracownik będzie miał 30 dni na wykonanie właściwego badania.


Pytanie nr 438

Jestem pracownikiem przedszkola prywatnego na umowę o pracę z czasem określonym. Mój pracodawca w trakcie kiedy placówka była nieczynna wymagał abym przychodziła nadal do pracy. Poinformowałam pracodawcę że jest to niemożliwe ponieważ jestem jedynym opiekunem prawnym mojego dziecka które jest w pierwszej klasie i nie mogę go zostawić bez opieki. napisałam więc wiadomość SMS do mojego szefa z informacją że skorzystam z prawa do zasiłku opiekuńczego ponieważ dziecko nie skończyło 8 lat. Mój szef o wszystkim wiedział a dokumenty do ZUS złożyłam za pośrednictwem poczty. Dziś otrzymałam email z wypowiedzeniem umowy.czy mój pracodawca ma prawo zwolnić mnie z pracy w trakcie kiedy jestem na zasiłku opiekuńczym z powodu sprawowania opieki nad moim synem?

Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika w czasie jego nieobecności (art. 41 kp). Ponadto wypowiedzenie umowy o pracę musi być w formie pisemne (lub z elektronicznym podpisem kwalifikowanym). W związku z tym wypowiedzenie traktuje się jako bezskuteczne.


Pytanie nr 437

Czy pracownikowi przebywającym na zwolnieniu lekarskim w trakcie trwania umowy o pracę, może zostać nie przedłużona umowa o pracę jeżeli w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim dobiega końca?

Pracodawca nie ma jakiegokolwiek obowiązku przedłużania umowy. To tylko i wyłącznie jest wola, czy podpisze z pracownikiem nową umowę. Wyjątek stanowiłaby ciąża pracownicy, wtedy taka umowa z automatu przedłużana jest do dnia porodu.


Pytanie nr 436

Do przejścia na emeryturę brakuje mi 3 lata i 5 m-cy. Mam umowę o pracę na czas nieograniczony. Czy obejmuje mnie tzw. ochrona przed zwolnieniem? Mój pracodawca zmniejszył mi etat i płace o połowę. Czy w tym okresie pracodawca może mi dać wypowiedzenie? Nie zgadzam się na dwustronne porozumienie. Pracodawca nie likwiduje firmy.

Pracodawca nie może Pana zwolnić (art. 39 kp). Nie musi się Pan zgadzać na żadne aneksy czy porozumienia.


Pytanie nr 435

Jestem zatrudniona na umowę o prace na czad określony, umowa kończy się 30.04.20 r. Już wiem ze nie będzie przedłużona. Mam 1,5 roczne dziecko, którym się teraz opiekuje ponieważ żłobek jest zamknięty. Mam niewykorzystany urlop ale nie zaległy. Pracodawca mówi ze powinnam teraz wykorzystać ten urlop a później brać dalej opiekę na dziecko, która przysługuje gdy żłobek jest zamknięty. Muszę wykorzystać teraz ten urlop? Czy mogę być na opiece do końca miesiąca a po ustaniu zatrudnienia oczekiwać, ze szef wypłaci mi ekwiwalent za te kilka dni urlopu.

Nie jest Pani w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, zatem pracodawca nie może zmusić Panią do wykorzystania urlopu (po za zaległym). W dalszym ciągu można kontynuować zasiłek opiekuńczy.


Pytanie nr 434

Czy w przypadku zwolnienia przysługuje mi miesięczna odprawa? W jakich przypadkach taka odprawa nie przysługuje?

Odprawa zawsze przysługuje w momencie rozwiązania umowy o pracę, o ile pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a samo rozwiązanie jest z inicjatywy pracodawcy. Tutaj pracodawca nie ma możliwości obejścia tego przepisu


Pytanie nr 433

Pracodawca przekazał pracownikom do podpisu oświadczenie, że zostali poinformowani o przekazaniu ich danych do urzędu pracy. Rozumiem tym samym ze przystąpi do programu tarczy antykryzysowej. Wcześniej powiadomił mailowo o obniżce wynagrodzenia do 80% argumentując planem utrzymania miejsc pracy. Będąc na zasiłku opiekuńczym nie zostałam poproszona o podpisanie takiego oświadczenia. Czy w związku z tym pracodawca może wręczyć mi wypowiedzenie kiedy wrócę do pracy? Czy pracodawca w powyższej sytuacji może zwolnic pracowników którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

Jeżeli doszło do zawarcia porozumienia ze związkami/przedstawicielami załogi i dojdzie do podpisania umowy z urzędem pracy, to nowe warunki wchodzą dla wszystkich pracowników, bez konieczności podpisywania aneksów. Ponadto umowa w ramach tzw. tarczy zobowiązuje pracodawcę do zachowania miejsc pracy przez min. 6 miesięcy.


Pytanie nr 432

14 kwietnia kończę chorobowe nie byłam obecna w pracy ponad 30 dni czy w dobie koronowirusa mogę iść normalnie do pracy bez badań?

Zgodnie z zapisami specustawy, w czasie epidemii kontrolne lub wstępne badanie lekarskie będzie mógł przeprowadzić i wydać zaświadczenie dowolny lekarz. Po zniesieniu stanu epidemii, pracownik będzie miał 30 dni na wykonanie właściwego badania.


Pytanie nr 431

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony, pełen etat. Okazało się że nasz pracodawca w związku z koronawirusem chce nam zmniejszyć etat aż do 1/5, jeżeli nie podpiszemy tego aneksu grozi nam zwolnieniem z pracy. Czy w takim wypadku mogę zostać zwolniona dyscyplinarnie jeżeli nie podpiszę tego aneksu?

Nie ma podstaw w tym przypadku do zwolnienia dyscyplinarnego. Jedynie pracodawca może zwolnić w normalnym trybie przewidziany w Kodeksie pracy.


Pytanie nr 430

Czy pracodawca może odmówić urlopu bezpłatnego? i czy pracodawca ma obowiązek zapewnić środki ochrony osobistej jak: rękawiczki maseczki i płyn dezynfekujący? i czy w przypadku nie zapewnienia pracownik ma prawo odmówić pracy ?

Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego; musi zapewnić środki ochrony lub skierować do innej pracy


Pytanie nr 429

Obecnie jestem na urlopie do maja (później w planach jeszcze było ciągłość 2 miesiące urlop zaległy po ciąży)moje dziecko miało iść do żłobka od maja mamy podpisana z nimi umowę. Czy mogę nie wykorzystywać urlopu a skorzystać z opieki nad dzieckiem w wysokości 80% wynagrodzenia. A urlop wykorzystać później po epidemii??

Jeśli dziecko wcześniej nie chodziło do żłobka, to nie przysługuje zasiłek.


Pytanie nr 428

Żona dostała wypowiedzenie w trybie natychmiastowym z powodu tego, że nie chciała podpisać porozumienia obniżającego jej pensje z zakładem, bez odprawy i bez zachowania okresu wypowiedzenia umowy, czy to legalne i co zrobić w tej sprawie. Myślimy o sądzie pracy.

Bez żadnych wątpliwości jest to działanie niezgodne z prawem. Brak zgody na podpisanie DOBROWOLNEGO porozumienia nie może być podstawą do zastosowania przepisów o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia z art 52 kp. Wobec tak jawnego naruszenia prawa przez pracodawcę, pozostaje jedynie złożenie pozwu do sądu pracy. Tutaj trzeba działać niezwłocznie, w terminie 21 dni od wręczenia wypowiedzenia należy złożyć pozew dotyczący roszczenia o przywrócenie do pracy w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.


Pytanie nr 427

Jeśli pracodawca zdecyduje się na zwolnienie, to czy nadal obowiązuje termin wypowiedzenia. Żona ma trzy miesięczny okres wypowiedzenia.

Tak, obowiązują 3 miesiące + prawo do wynagrodzenia za ten czas + ekwiwalent (jeśli zostanie urlop) + odprawa (jeśli zakład pracy zatrudnia co najmniej 20 osób).


Pytanie nr 426

W dniu dzisiejszym usłyszałem, że pracodawca zamierza zmniejszyć części pracownikom wynagrodzenie o 20% na czas nieokreślony, na pytanie czy również zamierzają zmniejszyć adekwatnie godziny pracy, usłyszałem "niema takiej opcji"
Bardzo proszę o informację czy obniżenie wynagrodzenia bez zmniejszenia godzin pracy w obecnej sytuacji pandemii jest zgodne z prawem pracy?

Takie działanie nie jest zgodne z prawem. Przede wszystkim potrzebny jest aneks, bez porozumienia szef nie ma prawa wprowadzać takich regulacji. W aneksie natomiast można zapisać wszystko.

Warto przeczytać:

Pytanie nr 425

Dnia 28 lutego otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Dziś pracodawca poinformował, że będzie robił w tym tygodniu lub w przyszłym aneksy z datą 1 marca zmniejszające etaty (mój jest pełny). Jeżeli nie wyrażę zgody na zmniejszenie etatu to jakich konsekwencji mogę się spodziewać, skoro zostały mi 2 miesiące pracy i o ile może zmniejszyć najwięcej etat z pełnego?

Z punktu widzenia prawa, żadne konsekwencje Pani już nie grożą, gdy największe jakie mogłaby Pani ponieść w tej sytuacji - zwolnienie z pracy - już Pani poniosła. Pracodawca nie może więc już Pani więcej zaszkodzić, o ile sama Pani nic nie podpisze.


Pytanie nr 424

Czy w obecnej sytuacji pracodawca może wypłacić pracownikowi, który nie posiada konta bankowego, wynagrodzenie za pomocą przekazu pieniężnego bez posiadania wniosku pracownika o wypłatę wynagrodzenia w takiej formie?

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie. Jeśli pracownik nie dał wyraźnej dyspozycji jak chce otrzymywać, to pracodawca może zrealizować swój obowiązek w dowolnej formie.


Pytanie nr 423

19 kwietnia kończy mi się urlop macierzyński. Jestem zatrudniona na umowę o prace (w szpitalu w części administracyjnej).W obecnej sytuacji nie mogę podpisać umowy ze żłobkiem ponieważ jest zamknięty. Nie mam z kim zostawić dziecka, opiekunkę boję się wynająć że względu na okoliczności. Czy przysługuje mi zasiłek na dziecko. Czy jedyna dostępna opcja jest wzięcie bezpłatnego urlopu jeżeli pracodawca wyraził by zgodę?

Zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał. Może Pani skorzystać z urlopu zaległego lub wychowawczego (tutaj nie trzeba zgody pracodawcy).


Pytanie nr 422

Czy w przypadku ciąży ( jestem w 4 miesiącu i nie przebywam na L4) pracodawca w świetle koronawirusa może zmienić mi wymiar czasu pracy/ zlikwidować stanowisko/ obniżyć wynagrodzenie np. jeśli aneks zmieniający dostaną wszyscy lub większość pracowników lub w jakimkolwiek innym przypadku? czy gdybym przebywała na L4 z uwagi na ciążę do jestem bardziej chroniona niż w obecnej sytuacji?

Będąc w ciąży jest już Pani chroniona z mocy prawa. Pracodawca nie może zmusić (każdego) do podpisania aneksu. Jeśli Pani nie podpisze porozumienia, obowiązywać będą dotychczasowe warunki. W tej sytuacji pracodawca nie będzie mógł też Panią zwolnić.


Pytanie nr 421

Mój pracodawca poinformował mnie, że od następnego miesiąca będzie wypłacał 80% naszej pensji. Dodam też, że nakazał pracować zdalnie i wykonywać swoje obowiązki on line. Moje pytanie brzmi: czy w związku z obniżeniem pensji muszę pracować zdalnie? Czy mogę odmówić wykonywania swoich obowiązków skoro nie dostaje za nie pełnego wynagrodzenia ?

Nie można odmówić świadczenia pracy jeśli nie ma ku temu wyraźnych przeszkód. Problemem jest na pewno fakt bezpodstawnej obniżki wynagrodzenia. Pracodawca nie ma prawa tego zrobić, póki nie podpisze z pracownikiem aneksu/porozumienia.

Warto przeczytać:

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Szokująca oferta pracy. Warunkiem uczestnictwo w saunie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 14

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
Witam

Chciałem się dowiedzieć czy składając wypowiedzenie w pracy mogę nie mieć miesięcznego okresu wypowiedzenia jeśli obawiam się o swoje zdrowie w czasie COVID pracuje na okienku na urzędzie pocztowym
G
Gość

Niestety w Polsce coraz więcej zakażeń, natomiast Norwegia się otwiera, coraz mniej notuje się tam zachorowań https://www.eu-transport.pl/nasze-kierunki/transport-norwegia/ Oby sytuacja w Polsce się polepszyła szybko.

W
Wioletta

Witam,Prowadzę salon fryzjersko- kosmetyczny z przyczyn covid 19 salon jest od Górnie zamknięty,zatrudniam pracowników na umowę o pracę (czas nieokreślony)z dniem 30.03.20r.pracownicy wyszli z firmy i do tej pory nie interesują się firmą( 22.04)czy pracownik ma obowiązek przyjeżdżania do salonu np.sprzedawać kosmetyki , odbierać i informować klientów?oraz ewentualnie sprawować porządki w salonie?Czy przy takim "zaangażowaniu " pracowników mogę wypowiedzieć im umowę bez zachowania czasu wypowiedzenia?Czy mam obowiązek wypłacenia wynagrodzenia jeżeli salon został zamknięty przez państwo ?Czy mogę wypisać im zaległy urlop z 2019r skoro nie świadczą żadnej pracy?

G
Gość
"Pod osłoną nocy parlament przyjął dzisiaj głosami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej tak zwaną „Tarczę antykryzysową”.

Choć ma ona rzekomo uchronić polską gospodarkę przez katastrofą, tak naprawdę wprowadza cięcia wynagrodzeń dla pracowników, wydłuża czas pracy, przedłuża zezwolenia na pracę dla imigrantów, a także w porównaniu do rozwiązań przyjętych w innych państwach w żaden sposób nie zagraża pozycji elit finansowych.

„Tarcza antykryzysowa” w swoich założeniach ma chronić miejsca pracy oraz pomóc pracownikom, aby w ten sposób mogli oni w ogóle mieć za co żyć. Środki te są jednak dalece niewystarczające, ponieważ rządzący chcą wypłacić dwie transze po 2 tys. zł brutto dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracujących na podstawie umowy o dzieło i zlecenie. W przypadku pozostałych budżet państwa dopłaci 40 proc. wynagrodzenia, 40 proc. zapłaci pracodawca, a 20 proc. ma być „wkładem własnym” pracowników.

Obcięcie wynagrodzeń to niejedyny zapis uderzający w pracowników. Poza tym Polaków czekają duże zmiany w prawie pracy. Choć media i „eksperci” donoszą o możliwości wzrostu bezrobocia do 10 proc., „Tarcza antykryzysowa” oznacza między innymi możliwość ustanowienia przez firmy 16-godzinnej (!) zmiany. Stanie się tak, bo rządzący w swoim pakiecie zdecydowali się na skrócenie czasu odpoczynku pracownika zaledwie do 8 godzin dziennie.

Bezrobotni w praktyce nie mogą liczyć na żadną pomoc, co będzie katastrofalne zwłaszcza w przypadku wspomnianych zwolnień mogących objąć od jednego do trzech milionów Polaków. W „Tarczy antykryzysowej” o osobach tracących pracę nie ma w ogóle mowy, zaś obecne kryteria otrzymania zasiłku są tak zaostrzone, że pobiera je zaledwie 17 proc. zarejestrowanych bezrobotnych. Same świadczenia wynoszą zaledwie kilkaset złotych i zależą często od uregulowań poszczególnych samorządów.

O nic nie muszą martwić się z kolei banki. Morawiecki jako bankster doskonale zadbał o ich interesy. Mimo zapowiedzi polityków PiS-u, Polaków nie czekają żadne „wakacje kredytowe”, stąd będą musieli na bieżąco spłacać swoje zobowiązania. Tym samym osoby, które z powodu kryzysu stracą pracę będą wpadać w spiralę zadłużenia z powodu niemożności spłaty kredytów i pożyczek, a to da doskonałą okazję bankom do zarobienia choćby na odsetkach.

Na podstawie: money.pl, forsal.pl, businessinsider.com.pl, rmf24.pl."

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/ciecia-pracownicze-imigranci-i-niezachwiana-pozycja-bankow-uchwalono-tarcze-antykryzysowa-2020-03
G
Gość

Mam pytanie zatrudniam 9 pracowników na pełnych etatach i ja jako pracodawca. W związki z tym czy mogę się ubiegać o zwolnienie z opłacania składek marzec, kwiecień, maj w pełnej wysokości korzystając z tarczy 1,0 czy tylko zwolnienie z tarczy 2,0 upoważniającej do zwolnienia w opłacie składek ZUS w wysokości 50 % wyliczonej składki w danym miesiącu. Z uwagi iż raz się mówi o osobach zatrudnionych do 9 osób, a raz o 9 osobach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wiem, mam wątpliwości z której Tarczy mogę skorzystać. Dziękuję za podpowiedź.

G
Gość

Pracuje na umowę o pracę w Maju ona wygasa i z tego powodu Dyrektor wysyła mnie na L4 ponieważ nie będę miała jej przedłużonej.

g
gość

Pracuję na umowę zlecenie, jestem zatrudniony przez pośrednika pracy. Kto ma wystąpić o postojowe dla mnie - ja, pośrednik, czy zamawiający usługę (firma państwowa)?

P
Przemek Bogdański

jestem wlascicielem firmy czy moge jechac odebrac swoje auto od kierowcy ?a kierowca pracowal tylko po polsce ?

M
Malcolm

Mam pracę w której muszę chodzić do domów klientów firmy w której pracuje, boje się pracować w ten sposób. Zdarzyła się sytuacja na szczęście nie mi że koledzy weszli do domu zbrobili swoje jak zwykle i na koniec właściciel domu powiedział im jest na kwarantannie. Jest jakaś możlowość wpłynąć na pracodawce żeby nie było konieczności pracy w ten sposób, pownieważ pracodawca tłumaczy się tym ze inni się nie boją tak pracować tylko my bo jest nas kilka osób.

G
Gość

Witam . Pisze z prośbą bo nie wiem co robić . Z dniem 13 marca nasze restauracja została zamknięta do odwołania pracujemy tam na umowę o pracę czy przysługuje nam jakies wynagrodzenie / pomoc gdzie się mamy zwrócić i co robić .... Pozdrawiam Carmen

O
Ola

Dzień dobry, firma weszła w tryb postoju ekonomicznego. Należę do grupy pracowników, którzy dostaną wypłatę obniżoną o 50% ale nie niższą niż najniższa krajowa więc to będzie niespełna 2000zł (proszę mnie poprawić jeśli się mylę). Jeżeli coś mi się stanie i będę musiała iść na L4, to która kwota będzie kwotą bazową do odliczenia 80%- sprzed postojowego czy po?

z
zrozpaczony

itam. A co maja zrobić ci co jak ja 12 marca zostali wywaleni z pracy z powodu koronowirusa (choć są zdrowi), po prostu wyrzucił z pracy - i jeszcze szef to oszust denty bo 55 godzin przepracowanych - księgowa wyliczyła 715 zł do wypłaty netto a on zapłacił tylko 550 zł, i odmawia wydania mi zaświadczenia od kiedy do kiedy pracowałem. Ukrucił mi morzliwosć zarejestrowania się w urzędzie pracy i postarania się o pomoc z OPS...........nie dostałem ani zaświadczenia o zarobkach, ani świadectwa pracy, ani zaświadczenia o dochodach - miałem umowę zlecenie. A fałszywy mój były szef 30 marca dał mi kartkę papieru i kazał pisać ze sam się zwalniam bo by mi nie oddał książeczki sanepidowskiej. Co z nami zwolnionymi z dnia na dzień i bez jakiej kolwiek pomocy państwa......z winy nieuczciwego właściciela restauracji co zwolnił mnie 12 marca bezpowrotnie i przemilcza to wszystko bo ma zamiar starać się o kasę z państwa dla przedsiębiorców.....moim kosztem - wywalił mnie z pracy a nie daje mi zaświadczenia - wiec jednym słowem zataja fakt..............

a
ang

Witam od nosnie spec ustawy do jakiego wieku można starać się o opiekę nad z dzrowym dzieckiem ma córke ja pracuję firm logistycznej corka ma 11lat czy przysługuje mi dodatkowy zasiłek opiekunczy pozdrawiam

A
Asia

Witam, dnia 31.03.20 byłam u lekarza który wystawił mi L4 od 01.04.20, dnia 02.04.20 zostałam poinformowana, że firma w której pracuje, że Od 1 kwietnia na okres 3 miesięcy wprowadziliśmy porozumieniami warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy wysyła mnie na postój ekonomiczny płatny 50% wynagrodzenia nie mniej niż najniższa krajowa. Czy w takim razie moje chorobowe jest liczone od wynagrodzenia które miałam do tej pory? Czy od kwoty postojowej 50%?

Chodzi o to czy pomniejszenie za chorobowe - 20% będzie od kwoty 100% czy od kwoty 50%. Dziękuję

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu