Składki ZUS za styczeń, płatne do 11 lutego. Polscy przedsiębiorcy nie mają szczególnych powodów do zadowolenia - składki na ZUS w 2019 r. wzrosną o 7,2-proc. w porównaniu do poprzedniego roku. To najwyższy wzrost składek ZUS od sześciu lat. Mimo projektów rządowych mających na celu obniżenie wysokości składek ZUS, podwyżka dotknie znaczącą grupę przedsiębiorców, dla których obecne stawki stanowiły już spore obciążenie.

Nowe wysokość składek ZUS w 2019 r.
Miesięczna podwyżka wyniesie aż 88,27 złotych, co w skali roku przełoży się na 1059,24 złotych daniny więcej dla ZUS. Nowa składka w wysokości 974,65 złotych zawiera:
●składka emerytalna – 558,08 złotych (+37,72 złotych w stosunku do 2018 r.),
●składka rentowa – 228,72 złotych (+15,46 złotych),
●składka chorobowa – 70,05 złotych (+4,74 złotych),
●składka wypadkowa – 47,75 złotych (+3,23 złotych),
●składka na Fundusz Pracy – 70,05 złotych (+4,74 złotych).

Do wymienionych składowych należy doliczyć także składkę zdrowotną, której wysokość jest ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia, a te wg komunikatu GUS za ostatni kwartał 2018 r. wyniosło 5071,41 złotych. To oznacza, że przedsiębiorcy będą zmuszeni odprowadzać co miesiąc po 342,32 złotych z tytułu składki zdrowotnej. Sumując wszystko otrzymujemy realną wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2019 r., czyli 1316,97 złotych.

W najlepszej sytuacji znajdą się przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność - w ramach tzw. ulgi na start mogą skorzystać z sześciomiesięcznego zwolnienia ze składek ZUS (emerytalnej, rentowej, wypadkowej, chorobowej) - konieczna jest jedynie płatność składki zdrowotnej. Po sześciu miesiącach kalendarzowych przedsiębiorca może skorzystać z tzw. preferencyjnego ZUS, który pozwala przez 24 miesiące odprowadzać niższe składki. Polski rząd wprowadził dodatkowo ulgę dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli w 2018 r. mniej niż 63 tys. złotych przychodu. Eksperci od samego początku przytaczali wadliwość przyjętej metodologii - zastosowane kryterium przychodowe wyklucza bowiem przedstawicieli handlu, których miesięczny przychód przekracza kwotę 5250 złotych. Początek roku przyniósł dodatkowe argumenty przeciwnikom tej reformy. Bardzo krótki czas na złożenie wniosku (w nieprzekraczalnym terminie do 8 stycznia 2019 r.) oznaczał wykluczenie z tego programu przedsiębiorców, którzy nie zdążyli zamknąć jeszcze rozliczenia za poprzedni rok. Trudno nie odnieść wrażenia, że państwu kompletnie nie zależało na interesie przedsiębiorców.

Rząd zapowiedział, że ceny energii elektrycznej w 2019 r, nie wzrosną. Dostawcy energii tym się nie przejmują i wysyłają nowe rachunki z dużą podwyżką prądu. Co zrobić? Kliknij w ten tekst a dowiesz się jak naprawdę jest z podwyżkami prądu.

Firma w Wielkiej Brytanii - składki na ubezpieczenie

Wg danych kancelarii księgowej Admiral Tax Wielka Brytania jest najczęściej wybieranym miejscem przez polskich przedsiębiorców prowadzących biznes za granicą. Jak w Anglii rozwiązano kwestię obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców?

W Wielkiej Brytanii wysokość stawek ubezpieczenia społecznego (tzw. NIN - National Insurance Number) jest zależna od sytuacji finansowej firmy, więc przedsiębiorcy, którzy mają nieregularne przychody nie muszą się obawiać, że nie zarobią na wysoką składkę ZUS. Przedsiębiorcy, którzy nie osiągnęli zysku (po opłaceniu wszelkich kosztów prowadzenia działalności) w kwocie min. 6205 funtów (około 29 400 złotych) nie płacą w ogóle składki na ubezpieczenie.

Przedsiębiorcy, których roczny zysk wynosi pomiędzy 6205 funtów (około 29 400 złotych) a 8424 funtów (około 40 000 złotych) płacą 2,95 funtów tygodniowo (około 14 złotych) składki na ubezpieczenie społeczne. W przypadku, gdy roczny zysk wynosi więcej niż 8424 funty (do progu 46350 funtów) przedsiębiorca płaci składkę w wysokości 9-proc. od nadwyżki powyżej kwoty 8424 funtów. Zarabiający powyżej 46350 funtów (około 220 tys. zysku w roku) muszą zapłacić dodatkowe 2-proc. od nadwyżki ponad 46350 funtów.

Firma w Anglii to nie tylko sposób na niższe składki na ubezpieczenie społeczne. To także możliwość dynamicznego rozwoju biznesu i otwarcia się na nowe rynki. Przede wszystkim prowadzenie biznesu w Wielkiej Brytanii jest łatwe – nie ma biurokracji, którą znamy z polskich urzędów, większość spraw można załatwić online. Wielka Brytania jest niezwykle popularnym kierunkiem dla programistów, grafików, blogerów, branży e-commerce oraz firm z branży nowych mediów.

Agnieszka Moryc, Dyrektor Zarządzająca Admiral Tax

Paragon na 100 złotych za wizytę duszpasterską? Czy parafia może wystawić taki rachunek? Kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej.