NIK potwierdza: PPP się sprawdza!

Materiał informacyjny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Samorządy skutecznie korzystają z partnerstwa publiczno-prywatnego do realizacji swoich zadań – potwierdza raport Najwyższej Izby Kontroli.

*

Budżety, którymi obecnie dysponują gminy, mogą nie wystarczyć do zrealizowania wszystkich planowanych przedsięwzięć – niezbędne zatem będzie większe zaangażowanie środków prywatnych.

Jak to zrobić? Tam gdzie jest to uzasadnione wykorzystać PPP!

Co daje PPP?

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) zwraca uwagę, że z punktu widzenia zarządzania budżetowego PPP stanowi równorzędną wobec tradycyjnego metodę finansowania zadań publicznych. Dzięki zastosowaniu PPP samorządy mogą nie tylko lepiej planować swoje wydatki, ale również prowadzić więcej projektów równocześnie.

To jednak nie wszystko. Zdaniem NIK PPP daje także większą pewność terminowej realizacji przedsięwzięcia. Dlaczego? Przedsiębiorca jest wynagradzany dopiero po zakończeniu budowy infrastruktury i na podstawie jakości świadczonych usług. Ma więc większą motywację, żeby kompleksowo podejść do wykonania inwestycji, żeby szybciej otrzymać wynagrodzenie. Wypłata wynagrodzenia uzależniona od uruchomienia obiektu to najlepszy motywator do skutecznego działania.
Co z tego ma partner prywatny? Przede wszystkim stabilne źródła przychodów w ramach wieloletnich umów z sektorem publicznym.

O efektach decyduje przygotowanie

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wzięła pod lupę 15 projektów PPP z czterech województw. Jakie wyciągnęła wnioski? NIK ocenił, że etap planowania przedsięwzięć odbywał się na ogół prawidłowo. Zdaniem kontrolerów gminy rzetelnie identyfikowały zadania, które są możliwe do wykonania przy wykorzystaniu PPP.

Wnioski zawarte w raporcie potwierdzają, że o sukcesie zamierzenia, które zostaje podjęte w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, w znacznej mierze decyduje etap przygotowawczy.

– Kluczem do efektywnego i bezproblemowego przeprowadzenia inwestycji z wykorzystaniem PPP jest rzetelne przygotowanie dokumentacji. Doświadczenie pokazuje, że samorządy, które najpierw przeprowadzają kompleksowe analizy dotyczące aspektów technicznych, prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz podziału ryzyk pomiędzy partnerów, o wiele sprawniej prowadzą projekt na etapie wykonawczym – mówi ekspert zajmujący się problematyką PPP.

To właśnie niekompletne analizy na etapie przygotowawczym były w części kontrolowanych przedsięwzięć przyczyną konfliktu pomiędzy podmiotem publicznym a inwestorem prywatnym na etapie realizacji. Nierzetelne przeprowadzenie tego etapu prowadziło również do kłopotów z wyłonieniem wykonawców, ponieważ oferta dla potencjalnego partnera prywatnego nie była wystarczająco atrakcyjna.

Wsparcie od centralnej jednostki ds. PPP

NIK wypowiedział się w raporcie pozytywnie o działaniach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które jako centralna rządowa jednostka PPP zajmuje się wsparciem rynku partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Na stronie ppp.gov.pl poza podstawowymi informacjami na temat tego czym jest PPP i jak je stosować, znajdują się publikacje, wytyczne , informacje o prowadzonych szkoleniach, warsztatach oraz oferta wsparcia skierowana do podmiotów publicznych w zakresie przygotowania inwestycji do realizacji w PPP.

Na stronie znajduje się też baza danych na temat zakończonych oraz planowanych przedsięwzięć PPP, która stanowi doskonałe źródło informacji, a przede wszystkim inspiracji dla gmin, które chciałyby przeprowadzić inwestycję, wykorzystując PPP.
Ministerstwo uruchomiło również platformę e-learningową na stronie pppszkolenia.gov.pl. Znajdują się na niej interaktywne szkolenia, z których można dowiedzieć się: czym jest PPP, jak przygotować projekt w tej formule oraz jak wybrać partnera prywatnego. Dostęp do kursów jest darmowy, a dzięki formie online każdy może je przejść w swoim tempie.

*

Dodaj ogłoszenie