Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę –w tym także jej skala – ważna jest nie tylko dla kilku milionów Polaków, którzy otrzymują najniższą płacę lub wynagradzani są przez zleceniodawców według minimalnej stawki godzinowej. W polskim prawie pracy minimalne wynagrodzenie odgrywa bardzo ważną rolę w ustalaniu wysokości różnych świadczeń, odszkodowań, a nawet kar.

Po długiej debacie rząd zdecydował się na wyższą niż wcześniej planowano podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej, począwszy od 1 stycznia 2019 r.

Ostatecznie płaca minimalna wyniesie 2 250 zł wzrośnie o 150 zł (aktualnie wynosi 2 100 zł), a stawka godzinowa o 1 zł brutto i od nowego roku będzie wynosić 14,70 zł.

To wzrost aż o 7,1 proc. w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w bieżącym roku. W połowie czerwca br. rząd zaproponował podwyżkę nieco niższą – o 120 zł. Jednak na forum Rady Dialogu Społecznego, które mocą prawa jest miejscem konsultacji propozycji rządowych z reprezentantami pracowników i pracodawców, nie doszło do porozumienia.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. ukazało się w Dzienniku Ustaw datowanym na 19 września 2018 r. pod poz. 1794.

Niestety jest też wiadomość zła - zwłaszcza dla pracowników budżetówki. Rząd ma co prawda już przygotowany projekt przepisów usuwających ze składu płacy minimalnej dodatki stażowe, ale przepisy te wejdą w życie dopiero od 2020 roku. To oznacza, że także w przyszłym roku rozpoczynający pracę w administracji dostanie minimalne, a tyle samo będzie zarabiał starszy pracownik z dodatkiem za dysługę lat wchodzącym w skład minimalnego wynagrodzenia.

W tym roku nie składamy rocznego PIT w urzędzie, rozliczy nas skarbówka. A co zrobić jeśli chcemy skorzystać z ulg i odliczeń. Kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego!

Związkowcy domagali się wyższej podwyżki, pracodawcy zasadniczo akceptowali 120 złotych. Gdy wydawało się, że rząd poprzestanie na kwocie 2 220 zł (taka widniała w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, który był przedmiotem obrad rządu), ostatecznie uległ on związkowcom i zdecydował o „dorzuceniu” do puli dodatkowych 30 złotych.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę 2019. Skutki dla milionów Polaków

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę –w tym także jej skala – ważna jest nie tylko dla kilku milionów Polaków, którzy otrzymują najniższą płacę lub wynagradzani są przez zleceniodawców według minimalnej stawki godzinowej.

W polskim prawie pracy minimalne wynagrodzenie odgrywa bardzo ważną rolę w parametryzacji różnych świadczeń, odszkodowań, a nawet kar.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę 2019. Im wyższe wynagrodzenie minimalne tym wyższy będzie dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za gotowość do pracy i przestój, odszkodowanie za mobbing, odprawa przy zwolnieniach grupowych czy minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.

[b]Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę 2019. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrasta podstawa wymiaru składek w ramach tzw. małego ZUS, z którego korzystają osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez pierwsze dwa lata prowadzenia biznesu. Ale minimalne wynagrodzenie za pracę służy też do określenia limitu kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia.

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę 2019. Skutki w budżetówce

Pracownicy strefy budżetowej czekają teraz na zmianę zasad wyliczania wysokości płacy minimalnej.
Chodzi o to, że doszło do pewnych patologii. Stawka podstawowa starszego pracownika w budżetówce jest niższa niż nowego. Dlatego, że przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę - a takie otrzymują setki tysięcy zatrudnionych w budżetówce - dodatki stażowe (za wysługę lat) wliczane są do wysokości wynagrodzenia minimalnego. Starsi pracownicy mają z tego tytułu znaczną część wynagrodzenia - nowi nie mają nic. W efekcie podwyżka płacy minimalnej dla starszych pracowników kończy się obniżką zasadniczej części wynagrodzenia.
Kilkanaście miesięcy temu wiceminister Stanisław Szwed, odpowiedzialny bezpośrednio w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za zmiany w prawie pracy, w odpowiedzi na interpelację poselską informował, że resort planuje etapowo wyłączać ze składu minimalnego wynagrodzenia za pracę niektóre składniki wynagrodzenia.

Z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda wynika, że ministerstwo rozważa zmiany polegające na etapowym wyłączaniu poszczególnych składników wynagrodzenia z kategorii minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osłabi to dynamikę wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, co odczują młodzi pracownicy - w administracji zatrudniani w sytuacji pierwszej pracy, a więc bez dodatków stażowych. Skorzystają natomiast pracownicy z dłuższym stażem; po w ujęciu spod wymiaru minimalnego wynagrodzenia dodatków stażowych, wyraźniej odczują wzrost minimalnego wynagrodzenia (podwyższy ono głównie zasadniczą jego część, bez uwzględnienie dodatków).
W gospodarce, w której dodatki za staż są stosowane w umowach o pracę fragmentarycznie, na strukturę płac między młodymi a starszymi pracownikami nie będzie taka zmiana miała bezpośredniego wpływu.

W tym roku nie składamy rocznego PIT w urzędzie, rozliczy nas skarbówka. A co zrobić jeśli chcemy skorzystać z ulg i odliczeń. Kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego!

W pierwszym etapie wyłączenie ma dotyczyć dodatków stażowych. Wcześniej, 1 stycznia 2017 r. wyłączone ze składu płacy minimalnej zostały dodatki za pracę w nocy.

Ale i tak zostanie jeszcze mnóstwo różnych należności związanych z e stosunkiem pracy, które wchodzą w skład płacy minimalnej. Są to m.in.: premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe, dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne oraz choćby świadczenia o charakterze deputatowym (wartość świadczeń w części nieopłaconej przez pracownika) lub ich ekwiwalenty pieniężne (np. deputaty węglowe, energetyczne, środków spożywczych), a także ekwiwalenty za umundurowanie, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw,
Dopóki pod pojęciem minimalne wynagrodzenie za pracę nie będzie się kryło "czyste" wynagrodzenie bez jakichkolwiek uzupełnień, dopóty jedni będą zyskiwać na podwyżce płacy minimalnej więcej, inni zaś mniej - symbolicznie zgoła.

Chcesz być dobrze poinformowany w tematach budżetu domowego, prowadzenia biznesu i ważnych zmian w prawie? Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Naprawdę warto!