Nowe 500 plus na każde dziecko. Możesz złożyć wniosek na dziecko bez kryterium dochodowego. Kiedy i gdzie, sprawdź! [6.09.2019 r.]

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500+” będzie można składać online już od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października.
Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500+” będzie można składać online już od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października. Grzegorz Olkowski / Polska Press
Od 1 lipca świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. Zgodnie z ustawą prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny. Wnioski o wypłatę 500 plus można składać już od 1 lipca, na razie drogą elektroniczną i masowo korzystają z niej rodzice. Ponad 2,1 mln wniosków o Rodzina 500+ zostało złożonych drogą elektroniczną w ciągu dwóch tygodni. W tym czasie napłynęło też 1,2 mln wniosków do programu Dobry Start. Od najbliższego czwartku 1 sierpnia wnioski będzie można też składać drogą tradycyjną, w urzędach gminy.

A ponieważ od 1 lipca można będzie też składać (na początek przez Internet) wnioski o nowe 500+ na każde dziecko bez kryterium dochodowego, w przypadku wielu rodziców można połączyć składanie wniosku i o nowe 500+ i świadczenie 300 zł na ucznia w ramach programu „Dobry start”.

Do środy 24 lipca do godz. 7:40 złożonych zostało 2,39 mln wniosków online o świadczenie „500+”. Do 18 lipca świadczenie otrzymało już ponad ćwierć miliona dzieci na kwotę ponad 125 mln zł – poinformowała dziś media minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Trwa składanie online wniosków w ramach programu „Rodzina 500+” bez kryterium dochodowego oraz programu „Dobry start”. Wnioski można składać za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS.

– Do środy do godz. 7:40 złożonych zostało 2,39 mln wniosków online o świadczenie „500+” – poinformowała podczas środowego spotkania z mediami minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Do 18 lipca świadczenie „500+” otrzymało już ponad ćwierć miliona dzieci (dokładnie 253,6 tys.) na kwotę ponad 125 mln zł. Najwięcej wypłat w stosunku do złożonych wniosków zanotowano w tym okresie w woj. świętokrzyskim (24 proc.), podkarpackim (21 proc.) i lubuskim (18 proc.)

Od czwartku 1 sierpnia liczby te znów zaczną szybko rosnąć, bo wnioski - i o 500 plus na nowych zasadach i o nowe 300 dla każdego ucznia - będzie można składać także drogą tradycyjną - przede wszystkim w urzędach gminy.

Od lipca 2019 r. programem „Rodzina 500+” zostały objęte wszystkie dzieci do 18. roku życia. Zniesione zostało kryterium dochodowe w programie. Państwo polskie wspiera teraz finansowo co miesiąc 6,8 mln dzieci w 4,4 mln rodzinach.

Dzięki programowi rodziny mogą pozwolić sobie na większe inwestycje w rozwój swoich dzieci – poprzez wyjazdy wakacyjne czy w dodatkowe zajęcia edukacyjne. W przypadku zajęć organizowanych w placówkach wychowania pozaszkolnego był to skok o 10 % w latach 2015-2018. Możliwość uczestnictwa dzieci w takich formach aktywności sprzyja ich rozwojowi i budowie tzw. kapitału społecznego, który w przyszłości zaowocuje w postaci pracowników o szerokich kompetencjach, w tym kompetencjach społecznych.

Doczekali się wszyscy: średnio zamożni rodzice, którzy mając naw relatywnie nieduże dochody – a koszty przy dzieciach zawsze są duże – nie spełniali kryterium dochodowego i na pierwsze dziecko pieniędzy nie dostawali. Samotne matki i samotni ojcowie bez klarownych relacji z partnerem, którym przepisy, niezależnie od dochodu, także nie dawały prawa do 500 plus na dziecko. I tak by gruby kolejne można było mnożyć.
Teraz, od poniedziałku 1 lipca wszystkie dzieci są równe. I na każde przysługuje świadczenie 500 zł miesięcznie. Co ważne, dość żmudnej buchalterii – spełniane kryterium czy nie, dość gromadzenia papierów. Jaka przy tym oszczędność nakładów pracy urzędników samorządowych!

Ważne! 500+ dla świeżo upieczonych rodziców

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.
Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.
Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.

Od 1 lipca program „Rodzina 500+” będzie obejmował wszystkie dzieci w rodzinie – również pierwsze i jedynaków. Również od 1 lipca możliwe będzie składanie online wniosków o świadczenie. Warto pamiętać, że złożenie takiego wniosku w okresie lipiec-sierpień gwarantuje wypłatę świadczenia – z wyrównaniem od lipca – najpóźniej do 31 października. Pierwsze pieniądze mogą trafić do rodziców jeszcze w lipcu.

Składanie wniosku o świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” online – poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz portal PUE ZUS – jest nie tylko proste i wygodne. Złożenie takiego wniosku od razu, czyli od 1 lipca, daje szansę na otrzymanie pieniędzy jeszcze w tym samym miesiącu. Jak pokazuje doświadczenie z poprzednich lat, samorządy sprawnie radzą sobie z obsługą programu, a zniesienie kryterium dochodowego dodatkowo ułatwi całą procedurę.

Od stycznia składki ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosną o prawie 10 procent, a prowadzących biznes krócej niż dwa lata o prawie 9 procent. Kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej.

Jak wyglądają poszczególne terminy składania wniosków i wypłaty świadczeń?

Wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500+” będzie można składać online już od 1 lipca, a drogą tradycyjną – od 1 sierpnia. Złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie z wyrównaniem od lipca zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października.

Myślisz o pracy za granicą, choćby dorywczej? Sprawdź ile wynosi gwarantowana stawka za godzinę w różnych krajach, a ile w Polsce. Po prostu kliknij w ten tekst.

Choć świadczenie staje się powszechne, to jednak w tym roku trzeba jeszcze złożyć o nie wniosek, by pieniądze otrzymać od lipca także w przypadku rodzin, które otrzymują 500+ na podstawie wniosków złożonych w 2018 roku. Choć pieniądze – za trzy miesiące razem – zostaną wypłacone już gdy nowy rok szkolny zacznie się na dobre, warto wniosek złożyć już od razu na początku lipca. Dlaczego?

Wnioski można będzie składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a tradycyjną – od 1 sierpnia.

Będzie trochę zamieszania ze składaniem wniosków, bo nowe 500 plus należy się także rodzinom, które obecnie dostają już po 500 zł na drugie i kolejne dzieci. Ale rekompensatą za to jest decyzja, iż wnioski w tym roku rodziny złożą po raz ostatni – w kolejnych latach wypłata pieniędzy będzie kontynuowana bez corocznego odnawiania formalności. Na politykę rodzinną pójdzie już 4 proc. PKB.

Nowa minister apeluje

Za dwa tygodnie program „Rodzina 500+” zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule. Od 1 lipca świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny.

Już od sierpnia młodzi pracownicy nie zapłacą PIT. Wiemy jak będzie pobierał zaliczkę płatnik, co z rozliczeniem rocznym młodych małżonków, samotnych rodziców i inne szczegóły. Po prostu kliknij w ten tekst i sprawdź!

W związku z tym nowa minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa wystosowała list do samorządowców, w którym apeluje o sprawne przyjmowanie wniosków oraz przyznawanie świadczeń wychowawczych, a także możliwie szybką wypłatę pieniędzy rodzicom.

„W szczególności proszę zwrócić uwagę, aby proces przyjmowania wniosków oraz przyznawania świadczeń wychowawczych przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, a wypłaty nowo przyznanych świadczeń dokonywane były na bieżąco już od lipca br.” – zaapelowała minister Bożena Borys-Szopa. Podkreśliła również, że środki na wypłaty przyznawanych świadczeń wychowawczych są w pełni zabezpieczone w budżecie państwa.

Nowe przepisy

Po zmianie program „Rodzina 500+” obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia. W związku z tym, w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci uchylone zostaną wszystkie przepisy dotyczące wszystkich rozwiązań z zakresu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego. Są to przepisy, które bezpośrednio odnoszą się do dochodu (jak np. katalog dochodów, wysokość kryterium dochodowego, czy utrata i uzyskanie dochodu), ale także wiele przepisów, które są pośrednio związane z uzależnieniem przyznania świadczenia wychowawczego od dochodu,
Nie są to jednak jedyne zmiany. Przy okazji ustawodawca wprowadza wiele innych rozwiązań, które mają na celu usprawnienie realizacji programu, a także obniżenie jego kosztów. Ale nie tylko – po zmianach program obejmie także dzieci znajdujące się w placówkach wychowawczych.

Od stycznia składki ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosną o prawie 10 procent, a prowadzących biznes krócej niż dwa lata o prawie 9 procent. Kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej.

Zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin to:
– przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
– wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,
– wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
– zmiana okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
– wprowadzenie przepisów proceduralnych regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się/otrzymującej świadczenie wychowawcze,
– likwidacja obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz prostszego rozwiązania na wzór sprawdzonego już rozwiązania funkcjonującego w programie „Dobry start” – polegającego na wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia.

Obecnie z 6,8 mln dzieci świadczenie 500 plus wypłacane jest dla 3,6 mln dzieci. Oznacza to, że nowe 500 plus, obejmie aż 3,2 mln dzieci, na które obecnie 500 plus nie jest wypłacane gdyż rodzice nie spełniają kryterium dochodowego (mają zbyt duże dochody).
Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane bowiem do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek.
Co ważne, w związku ze zniesieniem kryterium dochodowego, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku i samodzielnie je weryfikował

Wniosek o nowe 500 plus na jedynaka

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Wniosek o dodatkowe 500 plus – rodziny wielodzietne

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019 r., w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski również będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną. Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019 r., to wypłata świadczenia do końca października 2019 r. Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi, co do zasady, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane do 30 września 2019 r. świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r. jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.

Kiedy wypłata świadczenia 500 złotych na dziecko

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone w kilka, kilkanaście dni po złożeniu wniosku.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

Prof. Górski o wywiadzie posłanki Urszuli Zielińskiej

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze 60

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

R
Run
2019-07-01T10:37:42 02:00, Zawiedziony PiSem.:

Panie Premierze, nie chcecie Polski biednej to co z niepełnosprawnymi? Daliście bogatym (bez limitu dochodowego) po 500zł na drobne wydatki, a My niepełnosprawni od urodzenia, żyjemy za 940zl i ledwo nas stać na chleb! Bo o innych wydatkach to mogę pomarzyć, też nigdy nie byłem na wakacjach o których tak ostatnio opowiadacie. No, ale My niepełnosprawni jesteśmy dla Was nikim skoro omijacie naszą grupę jak tylko możecie :( Z drugiej strony może to i lepiej bo zaraz zaczniecie uzdrawić wszystkich jak leci żeby Wam pieniędzy na 500plus i wyprawki szkolne starczyło. A My jak to niepełnosprawni dalej będziemy tkwić w biedzie i długich bo w końcu jesteśmy do tego przyzwyczajeni

2019-07-31T09:08:59 02:00, Gość:

Bo wy nigdy nie będziecie dokładać się do panstwa.

31 lipca, 9:10, Gość:

znam jednego niepelnosprawnego, który żadnej pracy się nie tknąl. Jedynie kuleje na nogę, pracowac może ale po co?

Mój saąsiad rocznik 87 na rencie bo ma chory kręgosłup je... any, dostal dofinansowanie z Unii na nowe okna do rozlatującej się chałupy a wakacje co roku oczywiście, ile podatku odprowadzi do Państwa i na co zasługuje? Odpowiedzcie sobie sami

R
Run
11 sierpnia, 9:15, Gość:

Mam pytanie piszim ze kazde dziecko dostanie wyruwnanie a co sie okazuje ze nie bo ja pobieram 500plus i nie dostane tego wyruwnania dla czego nie jak byla mowa ze kazde to jak to jest nie rozumie tego bo jak sie obiecuje ze wszystkie dzieci to wszystkie jak Pan premier to sobie widzi nie mozna tak robić i co do czego dochodzi to jest Kinder niespodzianka tak się robi rodziców i kłamie bo pan kłamie i jak Pan Kaczyński

Tępa dzida jesteś ty widzialas wyrównanie hehe, chodzi o to ze jak nie wypłacą ci w lipcu ze względu na ogrom wniosków to dostaniesz z wyrównaniem ww kolejnych miesiacach. Co za ciemnogród

G
Gość
Mam pytanie piszim ze kazde dziecko dostanie wyruwnanie a co sie okazuje ze nie bo ja pobieram 500plus i nie dostane tego wyruwnania dla czego nie jak byla mowa ze kazde to jak to jest nie rozumie tego bo jak sie obiecuje ze wszystkie dzieci to wszystkie jak Pan premier to sobie widzi nie mozna tak robić i co do czego dochodzi to jest Kinder niespodzianka tak się robi rodziców i kłamie bo pan kłamie i jak Pan Kaczyński
G
Gość
2019-07-01T10:37:42 02:00, Zawiedziony PiSem.:

Panie Premierze, nie chcecie Polski biednej to co z niepełnosprawnymi? Daliście bogatym (bez limitu dochodowego) po 500zł na drobne wydatki, a My niepełnosprawni od urodzenia, żyjemy za 940zl i ledwo nas stać na chleb! Bo o innych wydatkach to mogę pomarzyć, też nigdy nie byłem na wakacjach o których tak ostatnio opowiadacie. No, ale My niepełnosprawni jesteśmy dla Was nikim skoro omijacie naszą grupę jak tylko możecie :( Z drugiej strony może to i lepiej bo zaraz zaczniecie uzdrawić wszystkich jak leci żeby Wam pieniędzy na 500plus i wyprawki szkolne starczyło. A My jak to niepełnosprawni dalej będziemy tkwić w biedzie i długich bo w końcu jesteśmy do tego przyzwyczajeni

2019-07-31T09:08:59 02:00, Gość:

Bo wy nigdy nie będziecie dokładać się do panstwa.

znam jednego niepelnosprawnego, który żadnej pracy się nie tknąl. Jedynie kuleje na nogę, pracowac może ale po co?

G
Gość
2019-07-01T10:37:42 02:00, Zawiedziony PiSem.:

Panie Premierze, nie chcecie Polski biednej to co z niepełnosprawnymi? Daliście bogatym (bez limitu dochodowego) po 500zł na drobne wydatki, a My niepełnosprawni od urodzenia, żyjemy za 940zl i ledwo nas stać na chleb! Bo o innych wydatkach to mogę pomarzyć, też nigdy nie byłem na wakacjach o których tak ostatnio opowiadacie. No, ale My niepełnosprawni jesteśmy dla Was nikim skoro omijacie naszą grupę jak tylko możecie :( Z drugiej strony może to i lepiej bo zaraz zaczniecie uzdrawić wszystkich jak leci żeby Wam pieniędzy na 500plus i wyprawki szkolne starczyło. A My jak to niepełnosprawni dalej będziemy tkwić w biedzie i długich bo w końcu jesteśmy do tego przyzwyczajeni

Bo wy nigdy nie będziecie dokładać się do panstwa.

G
Gość
2019-04-19T09:41:46 02:00, Gość:

Pasożyty się cieszą.

2019-04-25T14:41:41 02:00, Sb:

Sam jesteś pasozytem śmieciu

2019-06-23T17:46:07 02:00, Gość:

Śmiecie i pasożyty do roboty ....zarabiać na swoje dzieci A nie łapy wyciagac i zebrac

2019-06-30T20:03:16 02:00, Js:

Darmozjady i dziecioroby...tyle w temacie przejedza i przesyłają wszystko...

2019-07-05T16:39:30 02:00, Gość:

Poważny/a jesteś?! Kogo nazywasz darmozjadem i dzieciorobem? Masz dzieci ? Wiesz w ogóle o co chodzi i co daje program 500 plus ? Zastanowiłeś sie nad swoim wpisem ?! Zastanawiałeś się nad faktem, że obraziłeś społeczeństwo?

Zastanowiłaś się, przez to ze tobie dają kasę wszystko drożeje? to trzeba oddać, ty dostaniesz te 500 a ktoś musi na ciebie robić. Masz dzieci to zarób na nie.

G
Gość
przez to rozdawnictwo Wszystko drożeje. Ludzie myślcie trochę.
G
Gość
,.;; ,,,matka trójki dzieci zainwestowała dwa 500plus w kryptowaluty na stronie systemzarabiania.pl

teraz ma dochody powyzej 14tys. co miesiac
M
Monika
Ale bzdury. Ja złożyłam wniosek 3.07. i powiedziano mi, że dostanę we wrześniu. To po co ta szopka z tym składanie wniosków on Line.
D
Ddfggghhj
2019-07-01T10:37:42 02:00, Zawiedziony PiSem.:

Panie Premierze, nie chcecie Polski biednej to co z niepełnosprawnymi? Daliście bogatym (bez limitu dochodowego) po 500zł na drobne wydatki, a My niepełnosprawni od urodzenia, żyjemy za 940zl i ledwo nas stać na chleb! Bo o innych wydatkach to mogę pomarzyć, też nigdy nie byłem na wakacjach o których tak ostatnio opowiadacie. No, ale My niepełnosprawni jesteśmy dla Was nikim skoro omijacie naszą grupę jak tylko możecie :( Z drugiej strony może to i lepiej bo zaraz zaczniecie uzdrawić wszystkich jak leci żeby Wam pieniędzy na 500plus i wyprawki szkolne starczyło. A My jak to niepełnosprawni dalej będziemy tkwić w biedzie i długich bo w końcu jesteśmy do tego przyzwyczajeni

Popieram bogatym i z możliwością dajecie ,a niepełnosprawni mają kryteria chóre to wszystko zabrać te 500 zł do pracy niech dupy rusza Pisiory kupiły ciemny Polski naród za 500 zł precz z tym złodziejskim rządem Pomóżcie tym naprawdę potrzebującym Sory ale w tym pisowskim rządzie niema modrych ludzi to banda zakłamanych zlodzieji

D
Ddfggghhh
2019-04-19T09:41:46 02:00, Gość:

Pasożyty się cieszą.

2019-06-17T16:30:57 02:00, Łukasz:

Patologia ma swój czas.

Ciekawe co patusy zrobią jak przyjdzie za kilka lat kryzys i państwo nie będzie w stanie wypłacać 500 zł.

2019-07-05T16:43:52 02:00, Gość:

Drogi Forumowiczu,

Za takie komentarze można mieć sprawę w prokuraturze. Zastanów się nad sobą i swoim wpisem! Podpisz się pod swoim wpisem imieniem i nazwiskiem, jak jesteś taka lub taki odważny w anonimowości i anonimowych wpisach.

Nie strasz bo się zesr,,,,,,,,,,,,,,,

D
Ddfggghui
2019-07-03T13:39:24 02:00, Gość:

Zobacz jak dobrze wykorzystać środki z rodziną 500 plus https://finp.pl/500-plus-jak-madrze-wykorzystac-swiadczenie/

Najlepiej dobrze wykorzystywane do tej pory 500 plus to,:zakupy bez umiaru kosmetyczki wczasy pijaństwo i można by tu dużo wymieniać tak żyje się za pięćsetki Brawo pisiory

D
Ddfghhj
2019-07-03T23:11:55 02:00, Gość:

Mam pytanie: córka urodziła się za granica ojciec obcokrajowca, w lipcu wracam na stałe do polski, zamelduje dziecko zrobię pesel i dowód czy tez mogę złożyć wniosek na 500 dla dziecka ?

Tak nawet dostaniesz 1000 plus

G
Gość
2019-04-19T09:41:46 02:00, Gość:

Pasożyty się cieszą.

2019-04-25T14:41:41 02:00, Sb:

Sam jesteś pasozytem śmieciu

2019-06-23T17:46:07 02:00, Gość:

Śmiecie i pasożyty do roboty ....zarabiać na swoje dzieci A nie łapy wyciagac i zebrac

2019-06-30T20:03:16 02:00, Js:

Darmozjady i dziecioroby...tyle w temacie przejedza i przesyłają wszystko...

2019-07-05T16:39:30 02:00, Gość:

Poważny/a jesteś?! Kogo nazywasz darmozjadem i dzieciorobem? Masz dzieci ? Wiesz w ogóle o co chodzi i co daje program 500 plus ? Zastanowiłeś sie nad swoim wpisem ?! Zastanawiałeś się nad faktem, że obraziłeś społeczeństwo?

Ale obrażony czy obrażona społeczeństwo bez obrazy to osoby które pracują ,a nie nieroby ,dziecioroby itd

D
Ddfggghhhhjjj
2019-04-19T09:41:46 02:00, Gość:

Pasożyty się cieszą.

2019-06-17T16:30:57 02:00, Łukasz:

Patologia ma swój czas.

Ciekawe co patusy zrobią jak przyjdzie za kilka lat kryzys i państwo nie będzie w stanie wypłacać 500 zł.

2019-07-05T16:43:52 02:00, Gość:

Drogi Forumowiczu,

Za takie komentarze można mieć sprawę w prokuraturze. Zastanów się nad sobą i swoim wpisem! Podpisz się pod swoim wpisem imieniem i nazwiskiem, jak jesteś taka lub taki odważny w anonimowości i anonimowych wpisach.

Co prawda boli bo wyciągać i te brudne łapy tylko brać potraficie chcecie dzieci do pracy ,a nie tylko brać bo przecież wam się wszystko należy nieroby i patusy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie