Nowy kodeks pracy: 15.09.2019 r. W 2020 r. wyższy ZUS, zmiany w urlopach wypłatach za godziny nadliczbowe, dodatek stażowy i za wysługę lat

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Zaktualizowano 
Resort pracy zapowiedział, że nie rezygnuje ze zmian, ale będzie je wprowadzał poprzez nowelizacje „starego” kodeksu pracy. Szymon Starnawski / Polska Press
Rok 2018 miał wyznaczać rewolucję w polskim prawie pracy. Do rewolucji jednak nie doszło, dojdzie dopiero w 2020 roku, a może w ogóle – raz na zawsze upadnie pomysł zamrażania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy dłuższej pracy dla palaczy oraz anulowania niewykorzystanych urlopów czy gorszych dla pracownika zasad korzystania z urlopu na żądanie? Na razie rząd kieruje do Sejmu ustawy regulujące mniej ważne przepisy prawa pracy. Ale najwięcej kontrowersji w 2019 roku wzbudzą szykowane przez rząd zmiany w oZUSowaniu umów cywilnych, nad którymi prace trwają, ale nic nie wiadomo o szczegółowych rozwiązaniach. Na razie jest świetna wiadomość dla pracowników budżetówki: w końcu do Sejmu poszedł projekt ustawy usuwającej dodatki za staż pracy czy wysługę lat z wymiaru płacy minimalnej.

Jest niemal pewne, że sprawa nowego kodeksu pracy – a jeśli nawet nie formalnie całego kodeksu, to nowych standardowych ustaw – wróci do Sejmu z niemal 100-procentową pewnością wejścia w życie od 1 stycznia 2020 r. wróci zaraz po wyborach. Pod jednym warunkiem – wybory wygra PiS.
Kilku prominentnych członków rządu publicznie przyznało, że mają gotowe ustawy, których celem jest m.in. poprawa kondycji ZUS. Co to znaczy?

Likwidacja lub ograniczenie umów śmieciowych

Pod enigmatycznym hasłem poprawa kondycji ZUS kryje się zwiększenie wpływów z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne. A to oznacza wprowadzenie jako obowiązującego prawa oskładkowanie wszelkich umów, w tym przede wszystkim umów zlecenia, które obecnie oskładkowane są tylko do pewnego limitu przychodów.
A dlaczego likwidacja umów śmieciowych? Jeśli obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne objęte zostaną praktycznie wszystkie umowy, koszt zatrudniania pracownika czy zleceniobiorcy dla pracodawcy będzie praktycznie taki sam. Natomiast umowa o pracę wbrew pozorom – abstrahując od obciążeń finansowych – dla pracodawcy jest jeszcze bardziej korzystna niż dla pracownika. Zatrudniony na umowę o pracę podlega wszelkim rygorom kodeksu pracy także od strony obowiązków pracowniczych. A tych jest więcej i są sformułowane w kodeksie pracy bardziej rygorystycznie niż obowiązki zleceniobiorcy w kodeksie cywilnym, który jest fundamentem prawnym śmieciówek.

Jakie inne propozycje komisji kodyfikacyjnej budzące tak ogromne kontrowersje staną się prawem uchwalonym w nowym Sejmie PiS? Na pewno te dotyczące czasu pracy, w tym inne rozliczanie godzin nadliczbowych, a na osłodę – zrównanie dla wszystkich wymiaru urlopu do 26 dni w roku.

Za nadliczbówki kasa do ewidencji, nie do wypłaty
Ponieważ ozusowanie wszystkich umów cywilnych na zasadach praktycznie takich samych jak umowy o pracę to duży koszt dla pracodawców, powinni oni dostać coś na osłodę. A to oznacza ni mniej ni więcej jak wprowadzenie w życie projektowanych nowych zasad rozliczania należności za godziny nadliczbowe.

Nie będą więc one już w 2020 roku wypłacane tak jak teraz, jako część wynagrodzenia, a wypracowane w godzinach nadliczbowych pieniądze zamienią się w należność wirtualną. Zaewidencjonowane zostaną na specjalnym koncie i wypłacone będą jako należność za godziny przestoju w firmie albo w formie ekwiwalentu za zaległy urlop.

Zakaz handlu w niedziele 2019 jest dużo bardziej restrykcyjny niż zakaz handlu w niedziele 2018. Duże zakupy, za wyjątkiem kwietnia i grudnia, w tym roku możemy robić tylko w jedną niedzielę każdego miesiąca. Która niedziela września jest niedzielą handlową, gdzie zakupy można będzie zrobić w najbliższą niedzielę? Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

Nowe projekty dwóch kodeksów – oddzielnego dla pracowników, i oddzielnego dla pracodawców – na zlecenie ministerstwa pracy przygotowała specjalna komisja złożona z wybitnych znawców przedmiotu. Relację ze swoich prac, wraz ze stosownymi dokumentami złożyli oni minister rodziny, pracy i polityki społecznej Grażynie Rafalskiej niemal równo rok temu. Do rewolucji jednak nie doszło.

Nie doszło, bo rząd wystraszył się reakcji pracowników. Jednocześnie resort pracy zapowiedział, że nie rezygnuje ze zmian, ale będzie je wprowadzał poprzez nowelizacje „starego” kodeksu pracy. Jednak już do końca 2018 r. żadne z kontrowersyjnych rozwiązań nie stało się normą prawną.

Należność za godziny nadliczbowe

Najbliżej było – i wciąż jest, bo to sprawa związana z unifikacją prawa wewnątrz Unii Europejskiej – ze zmianami zasad wynagradzania za godziny nadliczbowe. Chodzi o odkładanie należności za taką pracę na specjalnie utworzone konta rozliczeniowe czasu pracy. Obecnie należność za nadliczbówki wypłacana jest na koniec miesiąca wraz z innymi składnikami płacy. Po zmianach jednak pieniądze byłyby zamrażane i wykorzystywane np. do zapłaty za przestoje czy niewykorzystany urlop. Takie rozwiązanie jest na rękę pracodawcom, ale nie pracownikom. Dlatego wciąż obowiązuje stary system, a jeśli dojdzie do zmiany, to pewnie nie będzie ona szła tak daleko i choć pieniądze za godziny będą ewidencjonowane na specjalnym koncie, to wzorem rozwiązań niemieckich, pracownik będzie miał do nich zdecydowanie bardziej liberalny dostęp niż zakładał to pierwszy projekt.

Ponad 60 proc. Polaków skorzysta na niższym PIT, zapowiedział 30 sierpnia w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Zgodnie z zapowiedziami zmiany mają obowiązywać już od 1 października 2019 r. Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

Urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie

Z pewnością natomiast w 2019 roku – roku wyborów – rząd nie zdecyduje się na kontrowersyjne zmiany dotyczące urlopów wypoczynkowych i urlopu na żądanie. Przypomnijmy, że projekt zakładał zrównanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy. Z kolei w przypadku urlopu na żądanie, przy pozostawieniu obecnej ilości dostępnych pracownikowi dni, nakładał obowiązek zgłoszenia pracodawcy chęci skorzystania z takiego urlopu przynajmniej na 24 godziny przed faktem. To drugie rozwiązanie całkowicie wypacza sens instytucji urlopu na żądanie, choć – co jest zrozumiałe – byłoby dużo wygodniejsze dla pracodawcy, nie prowadząc do potrzeby niespodziewanych korekt w czasie pracy pozostałych członków załogi.

Wymiar minimalnego wynagrodzenia za pracę

Pewne są też zmiany dotyczące składników wynagrodzenia wchodzących w skład minimalnego wynagrodzenia za pracę. Rządowy projekt ustawy w grudniu 2018 r. trafił do uzgodnień i konsultacji, a od 1 stycznia 2020 r. nareszcie będzie obowiązującym prawem.

Co do potrzeby wprowadzenia tych przepisów jest pełna zgoda. Obecna konstrukcja – nakazująca uwzględniać w składzie minimalnego wynagrodzenia za pracę różne dodatki, w tym najbardziej kontrowersyjny dodatek za staż i wysługę lat – w praktyce dyskryminuje doświadczonych pracowników budżetówki, którzy nie zyskują na wzroście płacy minimalnej tyle co dopiero rozpoczynający karierę zawodową. Wydawało się nawet, że sprawa zostanie rozwiązana już w 2018 r. i nowe prawo będzie obowiązywać od początku 2019 r. Jednak ponieważ zmiana wiąże się z dodatkowym kosztem dla budżetu państwa – dodatki stażowe dotyczą praktycznie pracowników sfery budżetowej – zwłoka w procedowaniu zmian wynikała z niedostatku środków przeznaczonych na podwyżki.

Teraz sytuacja odwróciła się o 180 stopni – jest rok wyborczy potencjalny elektorat może więc liczyć na załatwienie tak pilnego postulatu, a to gwarantuje, że te zmiany w prawie pracy w 2019 roku zostaną wprowadzone na sto procent.

Minimalne wynagrodzenie za pracę. Nareszcie dodatek stażowy nie będzie uwzględniany w płacy minimalnej!

Wygląda na to, że to będzie najważniejsza zmiana prawa pracy w 2019 roku!
Na posiedzeniu 2 lipca Rada Ministrów ma w planie zatwierdzenia a następnie skierowanie do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Na ustawę tę niecierpliwie czekają zwłaszcza wieloletni pracownicy budżetówki, którzy tylko w niewielkim zakresie korzystają na dynamicznym wzroście minimalnego wynagrodzenia za pracę w ostatnich latach. A wszystko przez to, że znaczną część ich wynagrodzenia brutto stanowi dodatek stażowy.
W praktyce wygląda to tak, że wielu specjalistów z ogromnych doświadczeniem, wiedzą i wysokimi kwalifikacjami, zatrudnionych a administracji publicznej od dawna, zarabia dziś tyle samo co stażyści, którzy dopiero rozpoczynają pracę; jedni i drudzy otrzymują stawkę minimalną, z tym, że w przypadku doświadczonych pracowników np. 30 proc. stanowi dodatek za wysługę lat, a u nowicjusza całe wynagrodzenia składa się z płacy podstawowej.

Tę ewidentną niesprawiedliwość rząd miał zniwelować już rok temu – wysokiej rangi urzędnicy ministerstwa pracy składali deklaracje, iż nowe prawo będzie obowiązywało już od 2019 roku. Tymczasem w 2018 roku, a dokładnie w połowie grudnia powstał projekt ustawy i został skierowany do konsultacji społecznych – z założeniem, że przepisy wejdą w życie od 2020 r. i doświadczeni pracownicy budżetówki będą nareszcie beneficjentami podwyżki płacy minimalnej – przypomnijmy o 200 zł, z obecnych 2 250 do 2 450 zł – zaplanowanej od 1 stycznia 2020 r.

Ustawa przeszła szybką ścieżkę procedowania i po podpisie prezydenta jest już aktem prawnym powszechnie obowiązującym..

Zakaz handlu w niedziele 2019 jest dużo bardziej restrykcyjny niż zakaz handlu w niedziele 2018. Duże zakupy, za wyjątkiem kwietnia i grudnia, w tym roku możemy robić tylko w jedną niedzielę każdego miesiąca. Która niedziela września jest niedzielą handlową, gdzie zakupy można będzie zrobić w najbliższą niedzielę? Po prostu kliknij w ten tekst a dowiesz się wszystkiego.

Będzie nowelizacja nowej ustawy o PPK

Rząd szykuje też zmiany w dopiero co uchwalonej ustawie o Pracowniczych Programach Emerytalnych. Rząd chce, żeby przy składkach PPK nie obowiązywał limit 30-krotności. Aktualnie funkcjonuje on przy składkach ZUS. Zmiana definicji wynagrodzenia w ustawie o PPK wywołuje bezpośrednie skutki organizacyjnie (inny sposób rozliczania wpłat do PPK) i finansowe po stronie pracodawców (podwyższona wpłata).

System wpłaty na rzecz PPK opiera się na wymiarze podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W kontekście korekt składek na ubezpieczenia społeczne, limit 30–krotności podstawy składek nie ma tak dużego znaczenia jak inne zdarzenia typu: zmiana statusu ubezpieczonego, nieprawidłowe ustalenie obowiązkowego tytułu do ubezpieczeń (bądź jego braku), zmiany w wynagrodzeniu w stosunku do kwot stanowiących podstawę składek za okresy wcześniejsze. Szereg wątpliwości budzi przepis przejściowy. Doprecyzowania wymaga status umowy o prowadzenie PPK. Te kwestie powinny być szybko rozstrzygnięte.
Zdaniem wielu przedsiębiorców zaproponowane zmiany nie doprowadzą do uproszczenia obsługi rozliczania PPK, ale wprowadzą dodatkowe komplikacje.

Pomoc dla bezrobotnych - zmiana ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia, zgodnie z którą powiatowe urzędy pracy nie będą już musiały ustalać profilu pomocy dla każdego bezrobotnego.
Teraz urząd pracy będzie mógł zastosować wobec bezrobotnego dowolne formy pomocy przewidziane w ustawie, bez ograniczeń wynikających z ustalonego dla niego profilu pomocy. Oznacza to także, że skróceniu ulegnie okres, w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej.

Na decyzję o zmianach w przepisach wpłynęły m.in. wyniki ankiety jaką przeprowadzono wśród 327 powiatowych urzędów pracy w 2016 r.. W ocenie 44,6 proc. urzędów profilowanie nie umożliwiało im lepszego kierowania pomocy dla bezrobotnych. Natomiast w 21,4 proc. urzędów trudno było wskazać na przydatność profilowania pomocy.

W nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia doprecyzowano także dotychczasowe przepisy dotyczące przygotowania i realizacji Indywidualnego Planu Działania (IPD). Urzędy pracy będą mogły teraz lepiej dostosować ofertę pomocy do potrzeb klienta z uwzględnieniem jego wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz możliwości podjęcia pracy lub działalności gospodarczej. Określono również, że Indywidualny Plan Działania podlega modyfikacji stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Projekt zobowiązuje też powiatowe urzędy pracy do stałego monitorowania sytuacji i postępów w realizacji działań przewidzianych w IPD poprzez kontakt z bezrobotnym lub poszukującym pracy co najmniej raz na 60 dni. Kontakt może być realizowany w formie spotkania, rozmowy telefonicznej lub wymiany informacji drogą elektroniczną lub pocztową.

Ozusowanie umów cywilnych po wyborach?

Najwięcej kontrowersji w 2019 roku wzbudzą szykowane przez rząd zmiany w oZUSowaniu umów cywilnych. Na razie wiadomo, że w planie na 2020 r. jest pozyskanie dla ZUS z tego tytułu dodatkowo 3 miliardy złotych. Szczegóły nie są znane i ze względu na jesienne wybory parlamentarne do czasu wyborów nie zostaną upublicznione. Jedna z wersji zakłada nawet objęcie obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne nawet umów o dzieło, które ze swojej natury są „od zawsze” spod takich ubezpieczeń wyłączone.

polecane: 60 Sekund biznesu: Ekonomia współdzielenia coraz popularniejsza.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 354

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Wszystko sie robi aby robola udupic

G
Gość

No to bede mial soboty wolne bo nie bede bral nadgodzin lepiej na luzku lezec niz za frajer pracowac he he

G
Gość

A kto bedzie za frajer pracowal za przestuj nie z winny pracownika zaklad powinnien placic a noe robol to sie skoncza nadgodziny

G
Gość
14 września, 08:12, Gość:

Powinni jeszcze tak zrobić, że nadgodziny są tylko za zgodą pracownika.

Tak jest nikt ci nie zmusi

G
Gość

To nie bede bral nadgodzin jak maja wyplacac za przestuj zaden interes i co tu mam 100% placone i co za zwykle nikt nie zgodzi sie pracowac za frajer dowidzenia

G
Gość
13 września, 14:47, Anna:

Każdy kto bierze nadgodziny to nie dla przyjemności tylko żeby więcej zarobić. Wirtualne pieniądze to niech sobie w cztery litery wsadza. PiS ma dużo nienormalnych pomysłów za które wszyscy musimy płacić w większym ( rozdawanie podatku, wyższe ceny ) lub mniejszym ( Ci co mają 500 plus ) stopniu. Dlatego niech się odczepia od pieniędzy z nadgodzin bo nie każdy dostaje od rządu pieniądze za nic. Niech sobie zmniejsza wynagrodzenia a wszystkie dodatki niech mają wirtualnie. Ale jak wygrają wybory to nie wiadomo co im strzeli do ich durnych głów. Niestety są osoby, które łykają propagandę tvppis jak indory.

akurat wirtualne pieniądze za nadgodziny to wymysł UE, czytaj uważniej. Co nie zmienia faktu żę jest to poroniony pomysł.

G
Gość

A matouszek z Jarkiem pracują więcej niż 8h. I robią to za darmo.

G
Gość

Powinni jeszcze tak zrobić, że nadgodziny są tylko za zgodą pracownika.

G
Gość
13 września, 10:40, Patty:

Nazywam się Patty, jestem z Rzymu we Włoszech, chcę podzielić się najszczęśliwszą historią o tym, jak udało mi się rozwiązać wszystkie moje problemy, moja była dziewczyna zostawiła mnie dla innego mężczyzny na ponad 7 lat, szukam pomocy wszędzie , wszystko, co widzę, to fałszywi ludzie, w zeszłym tygodniu znajduję komentarz w Internecie udostępniony przez kobietę o imieniu Sonia, która mówi ludziom o dr Ogundele, wielkim rzucającym zaklęcia. Kontaktuję się z dr Ogundele o pomoc, natychmiast znajduję jego kontakt w Internecie, on odpowiada i powiedział, żebym nie martwił się, że pomoże mi ze wszystkimi moimi problemami i obiecał, że w ciągu 24 godzin przywiezie moją byłą dziewczynę, byłem szczęśliwy aby usłyszeć to od dr Ogundele, czekałem 24 godziny, jak wielkim cudem moja była dziewczyna zadzwoniła do mnie z telefonu, prosząc, żebym jej wybaczył, zaakceptowałem ją i poprosiłem, aby wróciła do domu, byłam bardzo szczęśliwa zgadzam się z dr Ogundele, że podzielę się jego nazwiskiem w Internecie, aby ludzie mogli dowiedzieć się o nim więcej i uhonorować go, dlatego dotrzymuję słowa, dzieląc się tą prawdziwą historią życia, aby ludzie również mogli znaleźć rozwiązanie. Możesz się z nim skontaktować przez: ogundeletempleofsolution@gmail.com. Czat WhatsApp i Viber: 27638836445.

Co to ku...a jest?

M
Marco
27 sierpnia, 12:39, zerla:

Jak wirtualna jak sami ja wpłacamy. Zresztą jak ktoś nie chce to może zawsze się wypisać. Bardzo dobrze to jest zrobione. Nie chcesz być w PPK to się wypisujesz.I potem nie możesz mieć do nikogo pretensji.

1 września, 15:01, Inna Zenka:

Tak to prawda, może się wypisać co też zrobiłam. Na swoją emeryture wolę odłożyć sama. Tylko naiwniak może sądzić,ze pieniądze z PPK zostana do jego emerytury na jego koncie. PPK podzieli los trzeciego i drugiego filaru...

2 września, 15:39, Gość:

Dokładnie, ale frajerów nie brakuje ;-)

Przecież te pieniądze rzad już uwzględnił w budżecie na 2020, to nawet do ZUS-u nie trafi tylko od razu do utrzymanków ministrów. A naiwni się cieszą bo im ZUS cyfry w excelu dopisze.

Jak to jest, że koszty urzędnicze wszędzie gigantycznie wzrosły, a szeregowi pracownicy zarabiają nadal grosze?

g
gość
11 września, 09:54, pjk111:

Ile jeszcze lat będziecie straszyć zmianami, którego nigdy nie były planowane i nigdy nie wejdą w życie? Wiem, że niedługo wybory, trzeba straszyć PiS-em, bo niemiecki właściciel tak rozkazuje, ale litości, wałkujecie jeden kłamliwy artykuł od roku, odświeżyliście go już setki razy, opamiętajcie się chociaż trochę.

Bredzisz ...

c
cywil

O-zusowanie umów cywilnych - czyli znowu okradanie tych, którzy pracują więcej, bo umieją coś, co jest warte na rynku! PiS - to bolszewia d granic możliwości!

A
Anna

Każdy kto bierze nadgodziny to nie dla przyjemności tylko żeby więcej zarobić. Wirtualne pieniądze to niech sobie w cztery litery wsadza. PiS ma dużo nienormalnych pomysłów za które wszyscy musimy płacić w większym ( rozdawanie podatku, wyższe ceny ) lub mniejszym ( Ci co mają 500 plus ) stopniu. Dlatego niech się odczepia od pieniędzy z nadgodzin bo nie każdy dostaje od rządu pieniądze za nic. Niech sobie zmniejsza wynagrodzenia a wszystkie dodatki niech mają wirtualnie. Ale jak wygrają wybory to nie wiadomo co im strzeli do ich durnych głów. Niestety są osoby, które łykają propagandę tvppis jak indory.

P
Patty

Nazywam się Patty, jestem z Rzymu we Włoszech, chcę podzielić się najszczęśliwszą historią o tym, jak udało mi się rozwiązać wszystkie moje problemy, moja była dziewczyna zostawiła mnie dla innego mężczyzny na ponad 7 lat, szukam pomocy wszędzie , wszystko, co widzę, to fałszywi ludzie, w zeszłym tygodniu znajduję komentarz w Internecie udostępniony przez kobietę o imieniu Sonia, która mówi ludziom o dr Ogundele, wielkim rzucającym zaklęcia. Kontaktuję się z dr Ogundele o pomoc, natychmiast znajduję jego kontakt w Internecie, on odpowiada i powiedział, żebym nie martwił się, że pomoże mi ze wszystkimi moimi problemami i obiecał, że w ciągu 24 godzin przywiezie moją byłą dziewczynę, byłem szczęśliwy aby usłyszeć to od dr Ogundele, czekałem 24 godziny, jak wielkim cudem moja była dziewczyna zadzwoniła do mnie z telefonu, prosząc, żebym jej wybaczył, zaakceptowałem ją i poprosiłem, aby wróciła do domu, byłam bardzo szczęśliwa zgadzam się z dr Ogundele, że podzielę się jego nazwiskiem w Internecie, aby ludzie mogli dowiedzieć się o nim więcej i uhonorować go, dlatego dotrzymuję słowa, dzieląc się tą prawdziwą historią życia, aby ludzie również mogli znaleźć rozwiązanie. Możesz się z nim skontaktować przez: ogundeletempleofsolution@gmail.com. Czat WhatsApp i Viber: 27638836445.

p
pjk111

Ile jeszcze lat będziecie straszyć zmianami, którego nigdy nie były planowane i nigdy nie wejdą w życie? Wiem, że niedługo wybory, trzeba straszyć PiS-em, bo niemiecki właściciel tak rozkazuje, ale litości, wałkujecie jeden kłamliwy artykuł od roku, odświeżyliście go już setki razy, opamiętajcie się chociaż trochę.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3