Oszczędzanie z oprocentowaniem. Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat lokat bankowych i kont oszczędnościowych

Materiał promocyjny Banku Pekao SA
Nie da się przejść przez życie omijając wszystkie sytuacje, z którymi wiążą się nieprzewidziane wydatki. Bez większej wolnej kwoty pieniędzy, trudno też sfinansować wydatki takie jak wyjazd na dłuższy urlop, zakup pralki, lodówki – o samochodzie już nie wspominając.

Dlatego racjonalnie zarządzając finansami, powinniśmy dbać o to, by po uregulowaniu wydatków – na opłaty stałe i zakupy – z miesięcznych dochodów zostawała nam choć drobna kwota, którą zaoszczędzimy na takie wydatki w przyszłości. Stworzą nam one rezerwę finansową na większe wydatki przyszłości. A jak bardzo oszczędności są potrzebne najlepiej pokazują obecne czasy gdy przy wysokiej inflacji wszystko drożeje – poza artykułami codziennego użytku także te, które kupujemy co jakiś czas. Z pewnością patrząc jak w górę idą ceny materiałów budowlanych na remont czy choćby smartfonów – gdy w planach mieliśmy wkrótce takie inwestycje, dochodzimy do wniosku, że mając oszczędności można by je przyspieszyć i kupić teraz, taniej niż np. za pół roku.

Oszczędzanie najlepiej zacząć od razu, nawet od drobnej kwoty. Pamiętając jednak o tym, że „pieniądz robi pieniądz”, powinniśmy wybrać taki sposób budowania zapasów finansowych, by oszczędności dawały nam największe korzyści, przy akceptowanym przez nas poziomie ryzyka inwestycyjnego. Jeżeli nie chcemy ponosić ryzyka, to odpowiedzią są dla nas bankowe produkty depozytowe.

Mowa tu przede wszystkim o lokatach bankowych. Jednak lokata lokacie nierówna – w obecnych czasach szczególnie, mamy możliwość skorzystania z wielu różnych rozwiązań, które cechuje mniejsze lub większe oprocentowanie, warunki jej otwarcia czy termin na jaki lokujemy pieniądze. Co więc trzeba wiedzieć o tym produkcie finansowym?
Przede wszystkim, że wszelkie lokaty w banku dla konsumentów są bezpieczne. Warto także wspomnieć, że kwoty do równowartości 100 tys. euro znajdują się pod ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Wspomniany limit dotyczy wkładu jednej osoby w jednym banku. Jest dodatkowe zabezpieczenie, na wypadek gdyby w przyszłości jakiś bank miał kłopoty z wypłatą należnych nam pieniędzy, dostaniemy je z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Po drugie za ulokowanie pieniędzy na lokacie dostaniemy zysk w postaci odsetek. Ich wysokość jest zazwyczaj zróżnicowana: niższa jest, gdy lokatę założymy na krótszy czas np. miesiąc niż wtedy gdy zawrzemy umowę roczną lub dłuższą. Oczywiście jeśli nie mamy pewności czy wydatki na które oszczędzamy nie staną się pilnie potrzebne wcześniej, lepiej otworzyć lokatę na krótszy okres, ponieważ musimy liczyć się z tym, że jeśli zrywamy lokatę, to przeważne nie dostaniemy odsetek.
Następna kwestia – lokaty choć są najbezpieczniejszym sposobem oszczędzania, nie dają aż takich możliwości zarobienia na zgromadzonych pieniądzach jak instrumenty finansowe, np. akcje czy choćby tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, należy jednak pamiętać, że nabywanie takich instrumentów finansowych wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, a w niektórych sytuacjach nawet z utratą całości lub części zainwestowanego kapitału.
Tymczasem, gdy już mamy zgromadzoną pewną kwotę, można by część z niej – za cenę zwiększonego ryzyka – przeznaczyć na zainwestowanie w takie instrumenty, zakładając, że uda się dzięki nim zarobić więcej na naszym zgromadzonym kapitale, mając cały czas na uwadze pewne ryzyko inwestycyjne.

Zaczynam oszczędzanie: co wybrać - lokatę bankową czy konto oszczędnościowe

Oba rozwiązania są dobre, a które lepsze – zależeć będzie od konkretnej sytuacji oszczędzającego. By więc dokonać właściwego wyboru, trzeba wiedzieć czym różnią się oba rozwiązania.

Konto oszczędnościowe jest produktem bardziej elastycznym. Można na nie wpłacać i wypłacać z niego pieniądze w każdej chwili, a wypłata nie wiąże się z utratą naliczonych odsetek. To jest najważniejsza cecha różniąca konto oszczędnościowe od lokaty, w której przypadku zerwanie przed ustalonym w umowie terminem zapadalności, pociąga za sobą utratę odsetek.
Na konto oszczędnościowe możemy wpłacać dowolne kwoty, a lokaty mają swoje kwoty minimalne wymagane do ich otwarcia i otwierane są na konkretną kwotę.

Co do zasady też lokaty, szczególnie na dłuższe terminy, są wyżej oprocentowane niż konta oszczędnościowe. Wynika to z faktu, że środki, które wpłacamy do Banku na lokaty czy konta oszczędnościowe, są formą pożyczki, jaką udziela Klient Bankowi. Bank następnie wykorzystuje te środki bądź do inwestycji (np. w obligacje skarbowe) bądź do udzielania pożyczek innym Klientom. W przypadku lokaty, gdzie Bank z Klientem umawia się, że ten depozyt będzie trwał określony termin, Bank jest skłonny zaoferować wyższe oprocentowanie, gdyż ma większą pewność przez jaki okres będzie dysponował tą sumą, a co za tym idzie lepiej może zaplanować odpowiednie wykorzystanie tych środków. W przypadku konta oszczędnościowego, takiej pewności Bank nie ma.

Oczywiście to jest generalna zasada, która nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w ofercie banków. Czyli konta oszczędnościowe też mogą mieć bardzo atrakcyjne oprocentowanie, przewyższające te, które można znaleźć na lokatach. Przykładem jest obecna oferta Banku Pekao S.A., który oferuje nawet 8 procent w skali roku na koncie oszczędnościowym. Więcej o tej ofercie przeczytasz w dalszej części artykułu.

Natomiast, co jest bardzo ważne, należy pamiętać, że konta oszczędnościowe są wyżej oprocentowane niż zwykłe konta osobiste. Dlatego poza środkami potrzebnymi na regulowanie naszych bieżących zobowiązań (rachunki, zakupy, czynsz), pozostałe pieniądze korzystniej jest trzymać choćby właśnie na koncie oszczędnościowym.
Warto też dodać, że w przypadku kont oszczędnościowych, podobnie jak w odniesieniu do lokat, obowiązuje taka sama ochrona środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Z tej perspektywy produkty te się nie różnią.

Za prowadzenie i obsługę lokat zazwyczaj nie ma opłat, natomiast za wypłaty z konta oszczędnościowego banki często pobierają opłaty np. za drugi i kolejny przelew w miesiącu.

Co zatem wybrać?
Możliwym rozwiązaniem jest jednoczesne korzystanie z obu produktów. Czyli część środków, które zakładamy, że mogą nam być potrzebne w najbliższym terminie trzymamy na koncie oszczędnościowym, a oszczędności długoterminowe na lokacie. Takie podejście zapewnia nam z jednej strony płynność, i możemy w razie potrzeby na bieżąco dysponować środkami z konta oszczędnościowego, z drugiej zaś wyższe odsetki, bo środki, w przypadku których wiemy, że nie będą nam potrzebne w najbliższych miesiącach, pracują na wyżej oprocentowanej lokacie.

Sposoby na oszczędzanie: kiedy zainteresować się przede wszystkim lokatą?

W szczególności, gdy dostaniemy większą kwotę (premia, nagroda, wygrana, spadek itp.) i chcemy ją ulokować na dłuższy, określony czas (pół roku, rok lub dłużej), zakładając, że w tym czasie pieniądze nie będą nam potrzebne na bieżące cele, a leżąc na lokacie zaprocentują. Lokatę też warto założyć, jeżeli na koncie oszczędnościowym uzbiera nam się większa suma, która przekraczać będzie wartość środków, które przewidujemy, że mogą być potrzebne w najbliższych miesiącach. Wtedy warto z tych środków otworzyć lokatę.

Dodatkowo o lokatach, szczególnie tych na dłużysz termin, warto myśleć w okresach, kiedy następuje proces obniżania stóp procentowych. W takich momentach warto „zamrozić” środki na dłuższy termin przy wyższym poziomie oprocentowania, dlatego, że wraz z spadkiem stóp procentowych banki zazwyczaj obniżają oprocentowanie nowozakładanych lokat, jak i kont oszczędnościowych. Przykładem takiego długoterminowego produktu jest lokata rentierska z oferty Banku Pekao SA. Obecnie oferuje ona oprocentowanie 6% w skali roku i jest otwierana na okres 3 lat. Oznacza to, że niezależnie od tego, na jakim poziomie będą stopy procentowe za rok czy dwa, Klient ma zagwarantowane oprocentowanie na poziomie 6% w skali roku przez cały okres jej istnienia. Dodatkową zaletą tej oferty, jest to, że naliczane odsetki, co 3 miesiące trafiają na konto klienta (inaczej niż w przypadku większości lokat, w których następuje to dopiero na zakończenie lokaty). W efekcie Klient odnosi korzyść, bo może na bieżąco dysponować tymi odsetkami (zrobić zakupy albo… ulokować np. na koncie oszczędnościowym).

Sposoby na oszczędzanie: konto oszczędnościowe – kiedy powinniśmy patrzeć w jego kierunku?

Konto oszczędnościowe to rachunek, na który możemy wpłacać i wypłacać kiedy chcemy. Mogą to być dowolne kwoty, nawet kilka złotych. Takie konto jest prowadzone bez określonego terminu. Jest więc to najlepszy sposób na oszczędzanie dla osób, które posiadają w miarę regularne dochody na konto (np. wynagrodzenie za pracę, stypendium, emerytura itp.), prowadzących aktywnie finanse osobiste. Część z tych pieniędzy przeznaczona bowiem będzie na stałe opłaty (mieszkanie, telefon, raty kredytu lub pożyczki itp.), część w postaci płatności bieżących na zakupy czy inne jednorazowe wydatki. Pozostałe pieniądze przelane na konto oszczędnościowe, nawet jeśli na tym koncie będą przez kilka czy kilkanaście dni będą oprocentowane (czego nie byłoby na rachunku osobistym).

Co ważne, konto oszczędnościowe pozwala też część pieniędzy (oszczędności, rezerwa na aktualnie nie planowane wydatki) wygodnie przelewać na konto osobiste.

Również na koncie oszczędności warto trzymać naszą podstawową rezerwę finansową na nieprzewidziane wydatki, jak np. choroba, niespodziewana naprawa telefonu czy możliwość nabycia jakieś rzeczy w szczególnie okazyjnej cenie Z myślą o takich wydatkach, środki warto trzymać przede wszystkim na koncie oszczędnościowym. Bo w razie potrzeby skorzystania z nich, możemy po nie sięgnąć nie tracąc naliczonych odsetek.

Jak oszczędzać: konto oszczędnościowe kontu oszczędnościowemu nierówne

Decydując się na lokowanie środków na koncie oszczędnościowym, należy również pamiętać, że nie jest to konto osobiste. Wynikają z tego przede wszystkim dwie konsekwencje. Po pierwsze, najczęściej, banki nie wydają do kont oszczędnościowych kart płatniczych. Oznacza to, że nie skorzystamy z tych środków np. płacąc bezpośrednio w sklepie. Drugi element, to taki, że z reguły z takiego konta oszczędnościowego można wykonać jeden bądź kilka bezpłatnych przelewów w miesiącu, a kolejne są płatne.
Może to powodować ograniczenia, dlatego tak jak wyżej wskazano, środki na codzienne wydatki należy trzymać na koncie osobistym. Z drugiej zaś strony powoduje, że jest nam po prostu trudniej wydać te oszczędności (a jak sama nazwa mówi jest to konto oszczędnościowe), a wiemy, jak często narażeni jesteśmy na pokusy impulsywnych zakupów. Dlatego jest to mechanizm wspierający naszą skłonność do oszczędzania.

Dodatkowo w ofercie niektórych banków są produkty, które ułatwiają przeznaczenie środków z konta oszczędnościowego na bieżące wydatki. Tak jest choćby w przypadku oferty Banku Pekao SA, gdzie wszystkie przelewy z konta oszczędnościowego na nasze konto osobiste wykonane w bankowości mobilnej PeoPay są bezpłatne, czyli możemy przelewać z konta oszczędnościowego kiedy chcemy, nawet kilka razu dziennie jeśli będzie taka potrzeba. Co to oznacza w praktyce? Że np. choćby będąc na zakupach i widząc bardzo korzystną ofertę, możemy szybko i bez dodatkowych kosztów, skorzystać z naszych środków zgromadzonych na koncie oszczędnościowym. Wystarczy wyjąć telefon, przelać środki z konta oszczędnościowego na rachunek osobisty i zapłacić w kasie za upatrzony towar.

W efekcie mamy same korzyści - pełną swobodę korzystania z środków na koncie oszczędnościowym, a jednocześnie duże wyższe oprocentowanie niż na koncie osobistym.

Warto pamiętać, że obecnie to oprocentowanie może być naprawdę wysokie. Dzisiaj promocyjne oprocentowanie wynieść może nawet 8,00% w skali roku do wysokości kwoty 200.000 zł przez 183 dni od dnia zawarcia umowy Konta Oszczędnościowego. Takie okazyjne oprocentowanie jest dostępne dla klientów, którzy podpiszą umowę o konto osobiste (Konto Przekorzystne lub Konto Świat Premium) lub mają konto osobiste w PLN i do 9.01.2023 r. otworzą pierwsze Konto Oszczędnościowe oraz spełnią pozostałe warunki promocji. Szczegółowe warunki promocji określone w Regulaminie.

Podsumujmy korzyści z Konta Oszczędnościowego Banku Pekao – poza atrakcyjnym oprocentowaniem:

  • Odsetki od pierwszej złotówki – każda złotówka wpłacona na Konto Oszczędnościowe jest oprocentowana. Odsetki naliczamy na koniec każdego miesiąca i po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych dopisujemy do salda na Koncie Oszczędnościowym.
  • Bezpłatne przelewy z Konta Oszczędnościowego na swoje konto osobiste – jeśli zrealizujesz je w aplikacji bankowości mobilnej PeoPay.
  • Wpłacasz i wypłacasz pieniądze, kiedy chcesz – wpłaty i wypłaty realizujesz bezgotówkowo bez dodatkowych kosztów– z/na inny rachunek w Banku Pekao, w przypadku wpłat/wypłat gotówkowych transakcja obciążona jest dodatkową opłatą. W dowolnym momencie przelejesz pieniądze z Konta Oszczędnościowego na swoje konto osobiste i nie stracisz naliczonych odsetek. Przelew zlecisz bezpłatnie – w aplikacji PeoPay, a odpłatnie w serwisie internetowym Pekao24, w TelePekao lub w placówce Banku.

Szczegóły znajdziesz w Regulaminie rachunków bankowych Banku Pekao S.A. dla osób fizycznych , a więcej o Koncie Oszczędnościowym przeczytasz pod adresem internetowym: https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/oszczedzam-i-inwestuje/programy-oszczednosciowe/konto-oszczednosciowe.html

Planowanie domowego budżetu: zalety lokaty połączonej z inwestycjami

Jak już o tym była mowa, by mieć maksymalne korzyści z posiadanych pieniędzy najlepiej nadwyżkę, która nam co miesiąc zostaje po uregulowaniu stałych opłat i poniesieniu bieżących wydatków – ulokować. Wstępem do tego jest konto oszczędnościowe, a następnie lokaty na różne okresy np.: trzymiesięczne, sześciomiesięczne, 12-miesięczne itd. Jak już i ten krok wykonamy i nabierzemy wprawy, możemy pomyśleć o zainwestowaniu tej części oszczędności, z których nie będziemy korzystać w ciągu najbliższych miesięcy.
Bank Pekao jest jednym z tych, który pozwala swoim klientom wejść płynnie na tę ścieżkę i uczyć się inwestowania na własnych doświadczeniach. Rozwiązaniem, które na to pozwala jest Lokata z Funduszem*.

Jak to działa?
Rozwiązanie to daje nam możliwość skorzystania jednocześnie z zalet bezpiecznej lokaty (promocyjnie oprocentowanej) oraz z bardziej ryzykownych (lecz z szansą na wyższe zyski) funduszy inwestycyjnych. Polega na tym, że jednocześnie, z połowy wolnych środków, otwieramy atrakcyjnie oprocentowaną lokatę, a za drugą część nabywamy jednostki uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego. W Banku Pekao Klient ma do wyboru jeden z sześciu funduszy z szerokiej oferty Pekao TFI S.A., dopasowanych pod kątem różnych poziomów akceptowanego przez klienta ryzyka inwestycyjnego oraz długości okresu lokowania środków. Dla przykładu, jeśli przeznaczymy na lokatę z inwestycją 4 tys. zł, 2 tys. zł będzie pracować jako klasyczna lokata, a drugie 2 tys. trafi do wybranego przez nas funduszu.

Taką lokatę z inwestycją możemy założyć na trzy miesiące (część zostająca jako lokata jest aktualnie oprocentowana w wysokości 7,5 proc. w skali roku), sześciomiesięczną (oprocentowanie lokaty 8 proc. w skali roku) lub 12-miesięczną (oprocentowanie lokaty 8 proc. w skali roku). Część pieniędzy, która trafi do funduszu może przynieść wyższe zyski, ale musimy pamiętać, że nie jest to gwarantowane.

Całą operację przeprowadzimy w ramach bankowości elektronicznej lub w aplikacji Peopay, a poprowadzi nas "krok po kroku" specjalnie w tym celu przygotowany przewodnik. Szczegóły pod adresem internetowym https://www.pekao.com.pl/klient-indywidualny/oszczedzam-i-inwestuje.html

Inflacja może potrwać kilka miesięcy lub kilka lat. Jeżeli więc jeszcze nie zdecydowałeś się na to, aby oszczędzać pieniądze, może właśnie dziś jest ten dzień, w którym powinieneś o tym pomyśleć. Warto mieć bowiem odpowiednie zaplecze finansowe i pewność, że mamy zasoby, które pomogą nam w razie nieoczekiwanych wydarzeń. Oto co powinieneś wiedzieć na temat lokat bankowych oraz kont oszczędnościowych i produktów łączących lokaty z inwestowaniem, aby móc zadbać o swoją przyszłość.

*Nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych Pekao TFI S.A. oraz zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego lokaty terminowej stanowi sprzedaż krzyżową. W tym przypadku sprzedaż krzyżowa nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem i kosztami dla klienta, innymi niż w przypadku gdyby usługi były świadczone odrębnie, jednakże poziom ryzyka związany z realizacją sprzedaży krzyżowej różni się od poziomu ryzyka wynikającego z pojedynczej usługi, tj. stanowi sumę ryzyk wynikającą z poszczególnych usług świadczonych łącznie. Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych może być świadczona odrębnie od usług zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego otwarcia lokaty. Przed zawarciem umowy zapoznaj się z Regulaminem oferty i pozostałymi dokumentami: Lokata do 8% z Funduszem - Bank Pekao S.A.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie