Pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego wyjaśnia... Czym jest testowanie rynku w PPP i jak je przeprowadzić?

Materiał informacyjny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Waldemar Buda, pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno-prywatnego, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
Reprezentujesz stronę publiczną? Masz pomysł na projekt w partnerstwie publiczno prywatnym? Zanim zaczniesz inwestować w niego czas i pieniądze zobacz czy ma on szanse na powodzenie. Spisz jego założenia i skonfrontuj je z potencjalnymi partnerami prywatnymi oraz instytucjami finansowymi.

Testowanie rynku to niezwykle ważny element przygotowania projektu PPP. Przeprowadza się je w toku wykonywania analiz przedrealizacyjnych, w ramach oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia.

Po co to robimy? Żeby sprawdzić, jaka jest opinia partnerów prywatnych i instytucji finansujących na temat danego projektu. Szczególnie ważne są sugestie instytucji finansujących (banki, fundusze inwestycyjne), które często nieoficjalnie określa się w PPP mianem „trzeciego partnera”, bo bez ich finansowania projekt nie ma szans powodzenia. Testy rynku to istotny sygnał, czy projekt jest możliwy do realizacji, czy są partnerzy zainteresowani udziałem w takim przedsięwzięciu, jakie są szanse na finansowanie przedsięwzięcia.

Testowanie rynku jest szczególnie ważne w przypadku nietypowych lub bardzo złożonych projektów. Pozwala na weryfikację wstępnych założeń, a uzyskane w trakcie spotkań informacje są niezwykle cenne, bo pozwalają albo potwierdzić przyjęte rozwiązania (to scenariusz bardzo optymistyczny), albo dostosować je do warunków rynkowych w taki sposób, żeby projekt miał szansę na realizację w PPP.

Testowanie rynku pozwala zweryfikować punkt widzenia podmiotu publicznego z sektorem komercyjnym. Przykładowo podmiot publiczny może przyjąć założenie, że infrastruktura, która ma być przedmiotem projektu PPP pozwoli osiągać partnerowi prywatnemu przychody na określonym poziomie – takie założenie należy poddać weryfikacji w ramach testów rynkowych. Inny przykład to forma rozliczeń z partnerem prywatnym przewidywana do zastosowania w danym projekcie PPP – tutaj również warto się zapoznać ze stanowiskiem potencjalnych partnerów prywatnych. Testowanie rynku pozwala uzyskać wiele cennych informacji rynkowych umożliwiających rzetelne przygotowanie projektu PPP.

Czasem zdarza się, że po przeprowadzeniu testowania rynku ostatecznie odstąpimy od realizacji tego projektu w PPP. Ale to również dobra wiadomość, bo pozwala na zaoszczędzenie czasu i środków potrzebnych na prowadzenie postępowania PPP, które mogłoby zakończyć się niepowodzeniem i daje szansę na znalezienie alternatywnego sposobu realizacji tej inwestycji.

Jak przeprowadzić testowanie rynku? Zgodnie z Wytycznymi PPP, testy rynku powinny się opierać o następujące elementy. Podmiot publiczny opracowuje memorandum informacyjne lub szczegółowy opis planowanego projektu i jego założeń. Te materiały podmiot publiczny przekazuje wraz z kwestionariuszem z pytaniami do partnerów prywatnych i instytucji finansujących. Po uzyskaniu odpowiedzi odbywa z nimi spotkania (bezpośrednie lub w formie telekonferencji), na których omawiany jest zebrany materiał. Im więcej materiałów przygotuje i podda pod dyskusję podmiot publiczny, tym więcej informacji zwrotnym można otrzymać od uczestników testowania rynku.

Pamiętajmy też, że testowanie rynku przyniesie najlepsze i najbardziej rzetelne wyniki wtedy, kiedy zostanie przeprowadzone na reprezentatywnej próbie potencjalnych partnerów prywatnych i instytucji finansujących.

Jak pokazuje praktyka, testowanie rynku, choć jego zastosowanie nie jest obowiązkowe, pozwala stronie publicznej na lepsze planowanie, właściwe określenie założeń projektu PPP, w efekcie również na szybsze prowadzenie postępowania PPP. Jest też ważnym czynnikiem sukcesu dla projektów PPP.

Jeżeli chcą się Państwo bliżej zapoznać się z tematyką PPP, dowiedzieć się, jak przygotować projekt w tej formule oraz jak wybrać partnera prywatnego, jako pełnomocnik rządu ds. partnerstwa publiczno prywatnego serdecznie zapraszam Państwa do skorzystania z bezpłatnych szkoleń online przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które są dostępne na stronie pppszkolenia.gov.pl. To miejsce, w którym naprawdę warto rozpocząć swoją przygodę z PPP! Szczerze polecam!

Czym jest PPP?

Partnerstwo publiczno-prywatne (zwane w skrócie PPP) to metoda realizowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz świadczenia usług publicznych. Polega na współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i sektorem publicznym, która prowadzi do pełnego wykorzystania potencjału obydwu stron. Mówiąc najprościej, instytucja publiczna określa zadania (np. budowa szkoły, parkingu), a wybrany w drodze konkurencyjnego postępowania partner prywatny realizuje te cele najlepiej jak potrafi.

Po więcej informacji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego warto zajrzeć na oficjalną stronę internetową ppp.gov.pl, gdzie poza podstawowymi wyjaśnieniami czym jest PPP i jak je stosować, znajdują się publikacje, wytyczne, dobre praktyki, komunikaty o prowadzonych szkoleniach, warsztatach oraz oferta wsparcia skierowana do podmiotów publicznych w zakresie przygotowania projektu do realizacji w PPP.

Na stronie znajduje się też baza danych dotycząca zakończonych oraz planowanych przedsięwzięć PPP, która stanowi doskonałe źródło informacji, a przede wszystkim inspiracji dla gmin, które chciałyby przeprowadzić inwestycję, wykorzystując PPP.

Ministerstwo uruchomiło również platformę e-learningową na stronie pppszkolenia.gov.pl. Znajdują się na niej interaktywne lekcje, z których można dowiedzieć się: czym jest PPP, jak przygotować projekt w tej formule oraz jak wybrać partnera prywatnego. Dostęp do kursów jest darmowy, a dzięki formie online każdy może je przejść w swoim tempie.

Chcesz zdobyć wiedzę pozwalającą bezproblemowo przeprowadzić inwestycję w PPP? Zarejestruj się już dziś na stronie pppszkolenia.gov.pl.

*

Wideo

Dodaj ogłoszenie