Program Czyste Powietrze i wymiana pieca. Jak mogą pomóc banki?

Materiał informacyjny Banków z Grupy BPS
Szacuje się, że blisko 3,5 mln domów w Polsce nie jest wystraczająco ocieplonych, zaś w znajdujących się w nich przestarzałych piecach i kotłach spalane są złej jakości paliwa, a nawet śmieci. Emitują one do atmosfery niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje w wysokich stężeniach i są głównym powodem smogu w Polsce. Dofinansowanie do wymiany tzw. „kopciuchów” oraz termomodernizacji domu oferuje program Czyste Powietrze.

Dzięki środkom z programu można wymienić stary piec i instalację centralnego ogrzewania na bardziej nowoczesną i ekologiczną (węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne czy kocioł na paliwo stałe jak pettel i biomasa), wykonać ocieplenie domu czy stropów, wymienić okna i drzwi, a nawet usprawnić system wentylacji lub zamontować panele fotowoltaiczne. Przyczyni się to do oszczędzania zasobów naturalnych i jednocześnie znacząco ograniczy koszty eksploatacyjne budynku, pozytywnie odbijając się na domowym budżecie. Dofinansowanie w ramach programu nie pokryje kosztów całej inwestycji, ale z pomocą mogą nam przyjść banki, które oferują specjalne kredyty na inwestycje ekologiczne. W bankach spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS do końca 2020 roku trwa akcja promocyjna, dzięki której każdy, kto skorzysta z kredytu gotówkowego na cele ekologiczne, ma szansę na wygranie dodatkowego dofinansowania w wysokości 5 tys. zł.

Jak dbać o czystość powietrza i dlaczego to się opłaca?

Program Czyste Powietrze skupia się przede wszystkim na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią i zredukować jej koszty w domowym budżecie. Ocieplenie nieruchomości połączone z wymianą okien pozwala np. zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 proc. Przy połączeniu nowoczesnej pompy z instalacją fotowoltaiczną uniezależniamy się od podwyżek cen prądu, a koszty eksploatacji domu z takimi instalacjami sprowadzamy nawet do zera.

Nowoczesne instalacje grzewcze pomagają też chronić środowisko przez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera ok. 45 tys. osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia. Dzięki bardziej ekologicznym rozwiązaniom w zakresie ogrzewania domumamy szansę oddychać w przyszłości czystszym i zdrowszym powietrzem.

Nowoczesne systemy grzewcze są przy tym bezpieczniejszym sposobem ogrzewania budynku. Przy użyciu np. pomp ciepła nie ma ryzyka wybuchu, czy zaczadzenia (tak jak w przypadku instalacji gazowej olejowej czy paliwowej). Odpowiednio dobrana pompa ciepła jest też całkowicie bezobsługowa i co ważne, nie trzeba tracić czasu na szukanie paliwa o dobrej jakości za przystępną cenę. Wymiana nieefektywnego źródła ciepła przynosi też oszczędności na koszcie potrzebnej wtedy kotłowni, instalacji kominowej, czy miejsca do składowania opału.

Atutem jest też oszczędność czasu – nawet do 30 godzin pracy w miesiącu zimowym. Pompy ciepłą są czyste i bezobsługowe - jedyne co trzeba zrobić, to ustawić odpowiednią temperaturę. Całą resztę zrobi automatyka, która samodzielnie dobierze parametry działania, tak aby nie tylko został osiągnięty zamierzony efekt (w postaci określonej temperatury), ale by odbyło się to także jak najmniejszym kosztem.

Program Czyste Powietrze – warunki

W maju br. weszły w życie zmiany do programu Czyste Powietrze, które uproszczają system składania wniosków i wypłat dofinansowania. Przede wszystkim wprowadzona została możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r. A więc jeśli rozpoczniemy przedsięwzięcie np. 01.06.2020 r. to mamy czas aż do 01.12.2020 r. na złożenie wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze. Zmieniona wersja programu umożliwia także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Jeśli więc nasze przedsięwzięcie ukończymy np. 15.08.2020 r., a było rozpoczęte 02.06.2020 r. to mamy czas aż do 02.12.2020 r. na złożenie wniosku o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze. Skrócono także czas rozpatrywania wniosków do 30 dni roboczych, wprowadzono dotacje na prace dociepleniowe dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła i dodano bonus za niskoemisyjność promujący inwestycje w pompy ciepła oraz fotowoltaikę

Wysokość dofinansowania w programie Czyste Powietrze jest zależna od zarobków. W wariancie podstawowym wniosek składać mogą osoby nieco zamożniejsze, ale których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł rocznie. Mogą oni dostać dofinansowanie do kwoty maksymalnie 25 tys. zł. Dodatkowe 5 tys. zł przysługuje na montaż paneli fotowoltaicznych. W sumie więc to aż 30 tys. zł.
W drugiej grupie znaleźli się wnioskodawcy mniej zamożni. Głównym kryterium jest przeciętny miesięczny dochód na jednego członka rodziny nieprzekraczający 1 400 zł, a dla osoby samotnej – 1 960 zł. Wnioskodawcy z tej grupy otrzymają nawet do 32 tys. zł dotacji. Dodatkowe 5 tys. będą mogli otrzymać w przypadku instalowania fotowoltaiki, a więc maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 37 tys. zł. Program dla nich został uruchomiony 21 października 2020 r.

Na co konkretnie możemy uzyskać dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze? W wariancie podstawowym, do wyboru są aż trzy opcje wsparcia.

Pierwsza polega na demontażu starego pieca oraz zakupie i montażu pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w skrócie cwu). W ramach tego wariantu można dodatkowo wymienić instalację centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektory słoneczne), zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną czy ocieplić przegrody budowlane, oraz wymienić okna i drzwi na bardziej sprzyjające utrzymaniu ciepła w domu. Maksymalna kwoty dotacji w tej opcji to 25 tys. zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej lub – 30 tys. zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

Opcja druga obejmuje wymianę starego pieca i kupno innego źródła ciepła niż wymienione w opcji pierwszej albo zakup i montaż kotłowni gazowej spełniającej wymagania programu. Do tego można także sfinansować wymianę centralnego ogrzewania lub cwu, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i oczywiście montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych. W tym wariancie maksymalna dotacja może wynieść – 20 tys. zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej i – 25 tys. zł – dla przedsięwzięcia z fotowoltaiką.

BPS baner

Najskromniej dofinansowana jest opcja trzecia, przeznaczona dla tych, którzy już mają nowoczesne i ekologiczne źródła ciepła, a chcą zakupić i zamontować wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplić przegrody budowlane, wymienić okna i drzwi zewnętrzne. W takim przypadku mogą liczyć na maksymalną dotację w kwocie 10 tys. zł.

Mniej zamożni inwestorzy do wyboru mają dwie opcje wsparcia, ale o wyższym poziomie dofinansowania.

Pierwsza obejmuje demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej zgodnej z wytycznymi programu. W ramach tego wariantu można też zdemontować oraz zakupić i zamontować nową instalację centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektory słoneczne, pompy ciepła wyłącznie do cwu), zakupić i zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplić przegrody budowlane, okna, drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garaże oraz wykonać dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentację projektową, ekspertyzy. W tym wariancie maksymalna dotacja może wynieść 32 tys. zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej i 37 tys. zł dla przedsięwzięcia z fotowoltaiką.

Druga opcja obejmuje zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż) oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. W tym wariancie maksymalne dofinansowanie to 15 tys. zł.

Termomodernizacja – czyli jak nie marnować energii

Z programu Czyste Powietrze można uzyskać dofinansowanie na szereg różnych projektów związanych z wymianą starych pieców i instalacją nowoczesnego ogrzewania. Pod uwagę powinniśmy jednak wziąć kilka innych czynników, które mogą mieć wpływ na opłacalność inwestycji i wysokość możliwego do uzyskania dofinansowania.

Przede wszystkim wymiana starego ogrzewania na nowe nie będzie opłacalna, jeśli wcześniej nie zadbamy o odpowiednią termomodernizację naszego domu. Brak prawidłowej izolacji budynku prowadzi do marnowania energii i dużych strat ciepła, bo ono szybko ucieka na zewnątrz. A wtedy możemy zapomnieć o niższych rachunkach, mimo nowoczesnego sytemu ogrzewania. Dlatego, decydując się na udział w programie warto pamiętać, że najlepszy efekt osiągniemy poprzedzając wymianę źródła ciepła kompleksową termomodernizacją budynku, którą dofinasowanie też obejmuje.

Ważna w tym kontekście jest także możliwość łączenia dotacji z programu Czyste Powietrze z termomodernizacyjną ulgą podatkową, choć odliczeniu nie podlegają wydatki sfinansowane lub dofinansowane z dotacji, lub zwrócone. To oznacza, że można rozliczyć tylko część wydatków niedofinansowanych. Odliczać w PIT można do 53 tys. zł wydatków związanych z termomodernizacją budynku, w tym poniesionych na zakup instalacji fotowoltaicznej i jej montaż, pod warunkiem, że ma się faktury VAT wystawione przez płatników VAT.

Najwyższe finansowanie w programie jest przyznawane dla inwestycji najbardziej optymalnych z punktu widzenia celów powietrzno-klimatycznych, tj. instalacji łącznie pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Dzięki nim w maksymalnym stopniu chronimy środowisko i stajemy się niemal samowystarczalni, jeśli chodzi zarówno o energię elektryczną, jak i cieplną. Wynika to stąd, że pompa ciepła czerpie energię do ogrzewania domu, przygotowywania ciepłej wody użytkowej, a nawet chłodzenia latem z gruntu, powietrza lub wody. Potrzebuje do tego energii elektrycznej, którą możemy uzyskać z promieni słonecznych dzięki instalacji paneli fotowoltaicznych. Atuty takiego rozwiązania premiowane są w programie dodatkowym dofinansowaniem. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli wnioskodawca programu Czyste Powietrze uzyskał już wcześniej dofinansowanie na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej z programu „Mój Prąd”, to nie może już uzyskać takiego dofinansowania w programie Czyste Powietrze. I odwrotnie - uzyskanie dotacji na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach programu Czyste Powietrze uniemożliwia ubieganie się o dotację w ramach programu Mój Prąd.

Nie możesz skorzystać z programu Czyste Powietrze? Brakuje ci gotówki na wymianę pieca? Sprawdź kredyty na specjalnych warunkach!

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze można uzyskać maksymalnie do kosztów w wysokości 53 tys. zł. Najbardziej optymalna inwestycja, czyli instalacja pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych, to jednak koszt nawet 50-60 tys. zł, nie mówiąc o termomodernizacji domu. Dla wielu rodzin poniesienie takich wydatków na etapie inwestycji często jest niemożliwe, mimo że w dłuższym okresie czasu takie rozwiązania przyniosłyby znaczące oszczędności w domowym budżecie – nawet 60 tys. zł w ciągu 25 lat na samym ogrzewaniu. Przyjmuje się przy tym, że ogrzewanie pompą ciepła jest dwukrotnie tańsze od ogrzewania gazem ziemnym, trzykrotnie tańsze od oleju opałowego i czterokrotnie tańsze od ogrzewania elektrycznego lub LPG.

Biorąc pod uwagę przyszłe korzyści, warto w takiej sytuacji zainteresować się ofertami banków. Wiele z nich, w tym banki spółdzielcze zrzeszone w Grupie BPS, mają w swojej ofercie specjalne kredyty na finasowanie inwestycji ekologicznych, a do tych należy właśnie wymiana pieca i termomodernizacja domu. Aktualnie w bankach spółdzielczych z Grupy BPS trwa promocja, w której można wygrać dodatkowe dofinansowanie w kwocie 5 tys. zł. Jeśli, między początkiem października a końcem grudnia tego roku, weźmiemy kredyt na cele ekologiczne w jednym z banków spółdzielczych Grupy BPS, to możemy wziąć udział w konkursie EKO Fortuna. 5 tys. zł będzie w nim codziennie wygrywać jedna osoba, która prawidłowo i najszybciej odpowie na pytanie konkursowe. Dla wszystkich zarejestrowanych uczestników przewidziane są nagrody rzeczowe – koszulki z zabawnymi hasłami, nawiązującymi do ekologii.

Dodaj ogłoszenie