Za zbieranie ściółki leśnej grozi grzywna wysokości od 20 do 250 zł. Zaznacz, czego nie można zbierać:

Czy znasz instrukcję obsługi lasu? Za te rzeczy możesz dostać mandat! QUIZ

Za zbieranie ściółki leśnej grozi grzywna wysokości od 20 do 250 zł. Zaznacz, czego nie można zbierać:
wróć 1/11