4/5
Przeglądaj galerię za pomocą strzałek na klawiaturze
Poprzednie
Następne
Podstawa prawna:...
fot. Adam Jankowski / Polska Press

Podstawa prawna:
Art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 1 października 2021 r.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
W art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
– po pkt 2a dodaje się pkt 2aa w brzmieniu:
„2aa) ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej;”,
– po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:
„2c) składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300 zł;”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu:
„4a. Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru:
1) (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,
2) (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł
– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.
4b. Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości określonej w ust. 4a jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów obliczona zgodnie z ust. 4a wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł.
4c. W przypadku wyboru przez małżonków sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lub art. 6a, każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczoną według wzoru, o którym mowa w ust. 4a, od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym obliczonej zgodnie z ust. 4a, przy czym przepisy ust. 4b i art. 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”,
Uwaga! Ustawa z poprawkami Senatu będzie ponownie uchwalana przez Sejm, data ustawy będzie więc będzie zmieniona na dzień uchwalenia jej po raz drugi, po poprawkach Senatu.

Zobacz również

Otwarcie nowych odcinków A1 z udziałem Mateusza Morawieckiego. ZDJĘCIA, FILMY

Otwarcie nowych odcinków A1 z udziałem Mateusza Morawieckiego. ZDJĘCIA, FILMY

Podwyżki opłat i cen w 2022 r. Nie tylko prąd i gaz. Co zdrożeje i o ile?

Podwyżki opłat i cen w 2022 r. Nie tylko prąd i gaz. Co zdrożeje i o ile?

Polecamy

Ceny materiałów budowalnych w górę o kilkadziesiąt procent

Ceny materiałów budowalnych w górę o kilkadziesiąt procent

Polski Ład. Urzędy skarbowe z Podkarpacia wspierają podatników [ROZMOWA]

Polski Ład. Urzędy skarbowe z Podkarpacia wspierają podatników [ROZMOWA]

Ponad 327 tys. przedsiębiorców z Małym ZUS-em. Dla kogo obniżona składka?

Ponad 327 tys. przedsiębiorców z Małym ZUS-em. Dla kogo obniżona składka?

Dodaj ogłoszenie