To prawdziwa rewolucja w dosłownym znaczeniu. 4 października Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nowym prawem nie trzeba będzie składać żadnego wniosku o rozliczenie PIT przez fiskusa - jak to jest obecnie, ani przesyłać wypełnionych osobiście deklaracji PIT przez internet albo składać w urzędzie. Fiskus sam i nieproszony wypełni zeznania za wszystkich! Podatnik zachowa prawo do korekty, ale z własnej inicjatywy. PIT-37 i PIT-38 w ten sposób rozliczone zostaną już w odniesieniu do dochodów tegorocznych, inne deklaracje: PIT-36, PIT-36L czy PIT-38, począwszy od dochodów za 2019 rok.

Koniec z pitami. 28 sierpnia Rada Ministrów zdecydowała o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Reguluje ona nowy sposób rozliczania PIT - przede wszystkim wprowadza powszechną zasadę odejścia od obowiązku składania zeznań rocznych - w tym najpopularniejszych PIT-37 i PIT-36 przez podatników.

Uchwalone przez Sejm ostatecznie nowe prawo pprzewiduje kolejne uproszczenia związane z rozliczaniem zeznań podatkowych PIT. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje wypełnione roczne zeznanie podatkowe bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika.

Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik będzie się mógł zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego.

KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazał 1 proc. podatku) oraz danych znajdujących sięw rejestrach Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy PESEL (np. ulga na dzieci).

Wprowadzenie nowego rozwiązania oznacza, że blisko 25 proc. podatników rozliczających się indywidualnie i niekorzystających z żadnych ulg i odliczeń nie będzie musiało nic robić, aby rozliczyć PIT za rok ubiegły. Kolejne 25 proc. podatników (osoby rozliczające się wspólnie z małżonkiem i nie korzystające z żadnych ulg i odliczeń) będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć - w trakcie sprawdzenia wyliczenia dokonanego przez skarbówkę udostępnionego na Portalu Podatkowym.

Wysokość wynagrodzeń będzie jawna? Kliknij w ten tekst a dowiesz się jakie zmiany w kodeksie pracy są projektowane.

Na tę zmianę czekaliśmy latami. Gdy ponad ćwierć wieku temu wprowadzony został obowiązek rocznego rozliczenia się z podatku dochodowego PIT – po to abyśmy poznali, jako świadomi obywatele, siłę swoich podatków i siebie jako podatników – zamieszania było niemało. Bo i rozliczenie było trudne. Raz, że absolutna nowość dla Polaków. Dwa, że ulg było co niemiara. Formularzy głównych było pięć do wyboru, jeszcze więcej załączników – oddzielny na ulgi mieszkaniowe, oddzielny na inne odliczenia, by tylko wymienić najpowszechniejsze. Jedna ulgi odliczało się od przychodu, inne od podatku…
Z czasem nauczyliśmy się wszystkiego a wraz z likwidacją ulg i doliczeń (większości), uprościły się formularze i skróciła ich lista. Ale i tak nawet mistrzom trafiały się błędy rachunkowe i trzeba było biegać do skarbówki – tłumaczyć, korygować. Nieco się to poprawiło gwy pojawiły się i upowszechniły programy komputerowe, które – jeśli miały dobre dane – błędów rachunkowych nie popełniały.
Ale naprawdę ulga czeka nas dopiero teraz, od rozliczenia za 2018 rok. Zegnajcie PIT-y. Pożegnanie nasze jest bez żala. I oby było z rodzaju – one way ticket!

Oprócz funkcjonujących obecnie sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (papierowo lub elektronicznie za pośrednictwem sytemu e-Deklaracje) wprowadzona zostanie usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) - bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika.

Koniec z pitami. KAS wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku przekazał 1% podatku należnego) i przede wszystkim danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa KAS (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), PESEL (np. ulga na dzieci) czy OPP.

Projekt ustawy zakłada, iż wdrożeniu ww. usługi będzie towarzyszyła jednoczesna likwidacja możliwości złożenia zeznania rocznego w postaci PFR i sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ w dotychczasowej formie i zakresie. Wdrożona usługa uwzględni w swoim zakresie funkcjonalności dotychczas wprowadzonych usług PFR i PIT-WZ przy jednoczesnym udostępnieniu dodatkowego zakresu funkcjonalnego, zwiększeniu jego jakości i podniesieniu poziom dojrzałości.

Koniec z pitami. KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników - podatnik będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego.

Koniec z pitami. Proponuje się, aby taką możliwością rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizyczny, objąć podatników rozliczających się:
1) indywidualnie,
2) wspólnie z małżonkiem,
3) w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. W przypadku posiadania w rejestrach Szefa KAS danych kontaktowych podatnika (adres e-mail, nr telefonu) podatnicy otrzymają wiadomość o sporządzonym dla zeznaniu podatkowym.

Koniec z pitami. Podatnik sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie mógł:

zweryfikować i zaakceptować bez zmian,

Wysokość wynagrodzeń będzie jawna? Kliknij w ten tekst a dowiesz się jakie zmiany w kodeksie pracy są projektowane.

zmodyfikować (np. w zakresie wyboru formy opodatkowania: wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci; wskazania nr KRS OPP, której chce przekazać 1 proc. podatku należnego) lub/i uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (uzupełnienia o kwotę przychodu uzyskaną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione koszty uzyskania przychodu związane z prowadzoną działalnością gospodarczą czy też np. odliczenia: darowizny na cele kultu religijnego, darowizny na cele krwiodawstwa, poniesionych wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych wydatków z tyt. użytkowania sieci Internet, wpłat dokonanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) i następnie je zaakceptować,

w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,

odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Koniec z pitami. W zeznaniu podatkowym przygotowanym przez KAS podatnicy będą mieli również możliwość weryfikacji numeru rachunku osobistego, jaki mają zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty, i w przypadku jego zmiany lub braku - będą mogli taki rachunek zaktualizować w zeznaniu podatkowym lub wskazać w nim numeru rachunku osobistego właściwy do jej zwrotu, jeżeli wcześniej nie zgłosili rachunku osobistego w urzędzie skarbowym.

Wysokość wynagrodzeń będzie jawna? Kliknij w ten tekst a dowiesz się jakie zmiany w kodeksie pracy są projektowane.

Koniec z pitami. Zeznania podatkowe będą dostępne od:

15 lutego 2019 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2018 r.) do 30 kwietnia
2019 r. dla podatników - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody
ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38,

15 lutego 2020 r. (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) do 30 kwietnia
2020 r. – dla podatników - osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Chcesz być dobrze poinformowany w tematach budżetu domowego, prowadzenia biznesu i ważnych zmian w prawie? Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Naprawdę warto!