Formularz RG-1 to wniosek o dokonanie wpisu do krajowego rejestru urzędowego, bądź też wprowadzenie zmian we wpisie, który już wcześniej został zrealizowany. Obejmuje on tych przedsiębiorców, którzy zgodnie z przepisami podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Po dokonaniu wpisu do rejestru REGON, Urząd Statystyczny nadaje numer identyfikacyjny takiemu podmiotowi.