Czy przysługuje dzień wolny w pracy za święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie), które wypada w niedzielę 6 stycznia 2019 r? Czy kodeks pracy przewiduje wolne w takiej sytuacji?

Święto Trzech Króli 2019 (Objawienie Pańskie 2019) wypada w niedzielę. Czy w związku z tym, że święto wypada w niedzielę, przysługuje dzień wolny od pracy?

Za święto wypadające w niedzielę nie przysługuje dzień wolny od pracy, wynika to artykułu kodeksu pracy:

Z zakupami w niedzielę nie będzie w tym roku łatwo. Które są handlowe: w styczniu, w lutym i w całym 2019 roku? Kliknij w ten tekst, dowiesz się wszystkiego

Art. 130. § 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.
§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Przeczytaj także:

Polski kodeks pracy przewiduje jedynie dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Dlaczego za sobotę, nie za niedzielę? Ponieważ
sobota w wielu miejscach jest dniem pracy lub jest traktowana jako dodatkowy dzień roboczy.

Dni wolne w styczniu 2019:

Wymiar czasy pracy w styczniu to 176 godzin (22 dni roboczych). Dni wolnych od pracy jest 9, w tym 4 weekendy oraz 1 stycznia, czyli Nowy Rok.

Obejrzyj wideo:

Nowe sposoby rozliczenia kosztów samochodów osobowych w firmach.