Tak niewiele trzeba, by ułatwić życie osobom głuchym. Pomóżmy im w urzędach, instytucjach czy sklepach

Materiał informacyjny Polskiego Związku Głuchych

Polski Związek Głuchych rozpoczyna kampanię społeczną. Jej celem jest uświadomienie Polakom problemów, z którymi zmagają się osoby głuche, i pokazanie, jak niewiele potrzeba, by ułatwić tym obywatelom życie codzienne.

Szacuje się, że w Polsce jest około 50 tys. osób z niepełnosprawnością słuchu. Polski język migowy jest dla osób głuchych pierwszym, naturalnym językiem, a język polski jest dla nich językiem obcym.

Poprzez kampanię zwracamy uwagę, iż polski język migowy umożliwia samodzielność i niezależność osób głuchych. Tłumacz polskiego języka migowego, to podstawa, ale możemy wykorzystać innowacyjne rozwiązania i technologie do zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

20 września 2019 r. weszła w życie ustawa „o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”, której celem jest poprawa warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację – m.in. ze względu na niepełnosprawność lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby.

Ustawa jest kluczowym elementem rządowego programu „Dostępność Plus”, przyjętego przez rząd 17 lipca 2018 r. Rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy realizują zapisy Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, zobowiązujące do zapewnienia takim osobom na równi z innymi obywatelami dostępu do różnych obiektów.

Natomiast od 4 kwietnia 2019 roku obowiązuje ustawa „o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych”.

Wiele jednak jest jeszcze do zrobienia w zakresie zmiany postaw społecznych. Każdy z nas może pomóc. Czasami wystarczy odrobina dobrej woli w urzędzie, instytucji czy nawet w sklepie. Warto zatem zwracać na to uwagę i wprowadzać powszechnie innowacyjne rozwiązania i technologie.

Kampania realizowana jest w ramach projektu ,,Fundusze Europejskie dla dostępności – Głusi”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Wideo

Dodaj ogłoszenie