TO MUSISZ WIEDZIEĆ! Ulga w PIT dla emerytów. Niespodziewanie Sejm uchwalił PIT-0 dla seniorów w Nowym Ładzie. Kto bez podatku?: 21.10.2021

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Niestety, PIT-0 dla seniora nie dotyczy osób, które uzyskują dochody na podstawie umowy o dzieło. Tego typu umowy nie są objęte obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne. Dodane do ustawy o PIT zwolnienie z podatku od 1 stycznia 2022 r. nie obejmuje więc kobiet po ukończeniu 60. Roku i mężczyzn w wieku 65+, którzy uzyskują takie dochody. Jeśli zaś takie osoby mają dochody i oskładkowane i z tytułu umów o dzieło, to do limitu zwolnienia z PIT wliczane są tylko dochody oskładkowane. Te z umów o dzieło podlegają podatkowi na standardowych zasadach, czyli pełna kwota dochodu podlega podatkowi według stawek skali podatkowej.
Niestety, PIT-0 dla seniora nie dotyczy osób, które uzyskują dochody na podstawie umowy o dzieło. Tego typu umowy nie są objęte obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne. Dodane do ustawy o PIT zwolnienie z podatku od 1 stycznia 2022 r. nie obejmuje więc kobiet po ukończeniu 60. Roku i mężczyzn w wieku 65+, którzy uzyskują takie dochody. Jeśli zaś takie osoby mają dochody i oskładkowane i z tytułu umów o dzieło, to do limitu zwolnienia z PIT wliczane są tylko dochody oskładkowane. Te z umów o dzieło podlegają podatkowi na standardowych zasadach, czyli pełna kwota dochodu podlega podatkowi według stawek skali podatkowej. Piotr Hukało / Polska Press
W piątek 1 października Sejm uchwalił ustawę popularnie określaną mianem podatkowego Nowego Ładu. Podwyższa ona kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł rocznie i podnosi wyższy próg podatkowy – z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł. Zgodnie z wcześniej konsultowanym projektem emerytury do 2,5 tys. zł zwolnione będą z podatku (to efekt kwoty wolnej), ale zupełnie niespodziewanie - bo nie było tego w projekcie - Sejm uchwalił także nową ulgę dla emerytów, nazwaną PIT-0 dla seniorów. Na czym ona polega i kto z niej skorzysta?

W uproszczeniu można powiedzieć, że PIT-0 dla seniorów to instrument podatkowy zbliżony do obowiązującego już zerowego PIT-u dla młodych, a w nowym systemie podatkowym od 2022 r. korzystać z niego będą również rodziny z czwórką lub więcej dzieci - PIT-0 dla rodzin 4+.

PIT-0 dla seniorów: dla kogo

PIT-0 dla seniorów to zachęta do pozostania na rynku pracy. Będą z niego korzystać zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (skala, „liniówka” i ryczałt), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo.

Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku. "Fakt" podał wyliczenia brutto i netto. Szczegóły na kolejnych stronach ---->

Tyle dostaniesz pieniędzy w ramach emerytur bez podatku. Zob...

PIT-0 dla seniorów: ile wyniesie zwolnienie z podatku

PIT-0 dla seniora będzie działał tak jak PIT-0 dla młodych, tzn. obejmie m.in. roczny przychód z pracy do kwoty 85 528 zł. Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli do wykorzystania jeszcze kwotę wolną, która wyniesie 30 tys. zł.
Czyli pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

PILNE, WIADOMOŚCI DNIA!. Kliknij i przeczytaj!

Niestety, PIT-0 dla seniora nie dotyczy osób, które uzyskują dochody na podstawie umowy o dzieło. Tego typu umowy nie są objęte obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne. Dodane do ustawy o PIT zwolnienie z podatku od 1 stycznia 2022 r. nie obejmuje więc kobiet po ukończeniu 60. Roku i mężczyzn w wieku 65+, którzy uzyskują takie dochody. Jeśli zaś takie osoby mają dochody i oskładkowane i z tytułu umów o dzieło, to do limitu zwolnienia z PIT wliczane są tylko dochody oskładkowane. Dochody z umów o dzieło podlegają podatkowi na standardowych zasadach, czyli pełna kwota dochodu podlega podatkowi według stawek skali podatkowej.

Jeśli chcesz poznać treść przepisu dodanego do ustawy o PIT a ustanawiającego tę ulgę, po prostu kliknij w ten tekst a przejedziesz na właściwą stronę!

– Już teraz jest takich osób 142 tys., a w przyszłości może ich być jeszcze więcej. W przyszłym roku zaoszczędzą one na podatku ok. 500 tys. zł. Co ważne, jest to rozwiązanie z którego skorzystają zarówno pracownicy jak i przedsiębiorcy – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

PILNE, TO MUSISZ WIEDZIEĆ!. Kliknij i przeczytaj!

PIT-0 dla seniorów: dwie korzyści

To naprawdę dobra wiadomość dla seniorów, którzy mimo przekroczenia 65. roku życia nie składają wniosku o emeryturę lecz dalej są aktywni zawodowo: pracują na etacie lub na umowach cywilnych albo prowadzą działalność gospodarczą.
Dla osób uprawnionych do emerytury w nowym systemie tzw. kapitałowym wysokość emerytury mocno zależy od tego w jakim wieku przejdą oni na emeryturę. W uproszczeniu rzecz ujmując wyliczana jest ona w matematyczny sposób: zgromadzony na kontach ZUS kapitał dzielony przez liczbę miesięcy, przez które emerytura ma być wypłacana. Ta liczba to różnica między aktualnym średnim wiekiem życia wyliczanym statystycznie a wiekiem (rok, miesiąc), w którym jest osoba wnioskująca o emeryturę w tym momencie.

Obyś cudze dzieci uczył... albo pacjentów pielęgnował. Zawód pielęgniarki wymaga żmudnej i trudnej nauki a jest w tej chwili chyba najgorzej w Polsce opłacanym. Dlatego ofert pracy nie brakuje nigdzie. Na lepsze zarobki osoby z takimi kwalifikacjami mogą oczywiście liczyć w prywatnych szpitalach, klinikach, przychodniach czy gabinetach lekarskich.

TOP 5 zawodów: 13.10.2021. W nich pracę znajdziesz natychmia...

Nawet jeśli więc do ZUS nie wpływają składki emerytalne związane z bieżącą aktywnością zawodową seniora-osoby, która osiągnęła już wiek emerytalny, to i tak emerytura z miesiąca na miesiąc staje się wyższa. Przy aktywności zawodowej podwyższa ją zaś dodatkowo choćby o małą kwotę każda składka emerytalna, która wpłynie do ZUS z tytułu pracy, zlecenia czy działalności gospodarczej seniora.

PILNE, TO MUSISZ WIEDZIEĆ!. Kliknij i przeczytaj!

Jak korzystać z ulgi

O tym napiszemy natychmiast jak tekst uchwalonej ustawy zostanie skierowany przez Kancelarię Sejmu do Senatu. Przedstawimy wówczas szczegóły rozwiązania: jak z tej ulgi będą mogli skorzystać już w trakcie roku podatkowego (2022) seniorzy pracujący na umowie o pracę, na umowach cywilnych, prowadzący działalność gospodarczą. Jakie ewentualnie trzeba będzie składać wnioski o zaniechanie poboru zaliczek, jak rozliczenie będzie wyglądało w zeznaniu rocznym itp.
Zapraszamy więc do śledzenia naszego portalu!

Po obniżeniu wieku emerytalnego do 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet na początku rządów PiS i prezydentury Andrzeja Dudy trwały cały czas dyskusje jak zachęcić seniorów do wydłużania czasu aktywności zawodowej, bo wiadomo że ceną za skrócenie stażu pracy i czasu aktywności zawodowych są automatycznie niższe emerytury niż w wariancie przechodzenia na nie dopiero w wieku 67 lat. Były różne projekty, łącznie z wypłacaniem specjalnej premii (10 000+), nie zmaterializowały się one jednak w regulacje prawne. Zwolnienie z podatku seniorów pozostających aktywnych (zarobkujących) to bardzo dobry pomysł temu sprzyjający – większość osób, które ukończą 65 lat będzie praktycznie obciążona wyłącznie 9-procentową składką na ubezpieczenie zdrowotne (a osoby prowadzące działalność gospodarczą w wielu przypadkach nawet mniejszą składką). Można przypuszczać, że będzie to skuteczna zachęta do wstrzymania się z przejściem na emeryturę dla osób, które mają wciąż siły i możliwości zarobkowania przez dłuższy okres stażu seniora.

PILNE, WIADOMOŚCI DNIA!. Kliknij i przeczytaj!

Najważniejsze rozwiązania podatkowe w Polskim Ładzie to:

  • Historyczna podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł (europejski poziom) równo dla wszystkich, niezależnie od zarobków.
  • Wyższy próg podatkowy – podniesiony z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł. Liczba osób, które będą płaciły 32-proc. podatek spadnie o połowę.
  • Emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł.
  • Obniżka stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy.
  • W zakresie składki zdrowotnej wrównanie zasad dla wszystkich podatników: stawka 9 proc. bez możliwości odliczania nawet części od podatku.

Podstawa prawna

W art. 21 ustawy o PIT regulującym zwolnienia z podatku dodany został m.in. punkt 154 mocą którego zwalnia się:

154) przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:
a) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
b) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320),
c) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320),
d) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i 1621),
e) świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a, {chodzi o z tytułu świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy]
f) uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236).”,

Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną). Z kwoty 14 emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

WAŻNE! Czas na wypłatę czternastej emerytury: 21.10.2021. Ki...

Ćwiczenia WOT w pasie przygranicznym z Białorusią

Wideo

Komentarze 37

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

J
Jotgie
"Każdy kij ma dwa końce". Chciałem poczynić energooszczędne inwestycje w dom, lecz teraz sie zastanawiam, bo nie będę miał od czego odliczyć kosztów, skoro nie będę płacił podatków. Właściwie w sumie na jedno wychodzi.... może brata zamelduję...
G
Gość
A ci co pracowali po kolanach w górnictwie za chlebem i mają po 6000 tys.brutto ,tracąc zdrowie teraz będą okradzeni przez złodzieji rzadzacych .Bo będą płacić 9%skladki.zdrowotnej bo są kułakami na emeryturze.Żeby wam te pisowskie mordy powykrzywialo za moją krzywdę.To jest sprawiedliwość.A poza tym place wysoki podatek już drugi od moich pieniedzy.ZLODZIEJE.
n
niepełnosprawny
Żadnej łaski nie zrobili dla niepełnosprawnych rencistów i emerytów. Wcześniej mogli sobie odliczać tzw. fundusz rehabilitacyjny, który wynosił ok. 3000 zł. Teraz tego nie uczynią bo nie będzie z czego jako że te świadczenia dla tych osób są poniżej średniej. Czyli ta grupa społeczna na tym pięknym ładzie nie skorzysta nic, a nawet w niektórych przypadkach straci.
G
Gość
9 października, 9:02, Gość:

Jakby nie było łamana jest konstytucja RP o równości wszystkich obywateli. Różne grupy coś dostają, rodzice na dzieci 500 , 300 , 12000 , młodzi do 26 roku brak podatków, emeryci mają swoje profity a ja nie mam ani złotówki, PiS nie dał mi nic za to brał dużo i chce brać jeszcze więcej. Gdzie tu sprawiedliwość?! Jak Andrzej D. mówi o niesprawiedliwych sądach to zwykły Kowalski powinien być jak Pawlak w samych swoich za trzy palce ziemi. Chyba każdy kto jest tylko płatnikiem i nie ma żadnych profitów czuje się zwyczajnie okradany. Jest remedium na to. Zjednoczona Prawica cały czas wałkuje o "solidarności społecznej" że "ci co mają więcej powinni dzielić się z tymi co mają mniej". Tak się składa że są osoby które mają jeszcze więcej jak politycy przy korycie, ich rodziny i znajomi w spółkach skarbu państwa. Zgodnie z programem PiS niech się więc dzielą swoimi majątkami. Jak bezdomni w Polsce rozdają luksusowe limuzyny to dlaczego Morawiecki miałby nie oddać np. tej słynnej działki pod Wrocławiem albo Obajtek swoich niezliczonych nieruchomości. Program zjednoczonej prawicy ich powinien do tego obligować skoro sami o tym mówią.

9 października, 14:56, Konrad Mo:

Co ma emeryta??? Kwotę wolną od podatku do 30tys , Ty też masz taką samą jeżeli pracujesz.

Tak się składa ze nie skorzystam na tych zmianach. Wiec jestem dyskryminowany.

K
Konrad Mo
9 października, 9:02, Gość:

Jakby nie było łamana jest konstytucja RP o równości wszystkich obywateli. Różne grupy coś dostają, rodzice na dzieci 500 , 300 , 12000 , młodzi do 26 roku brak podatków, emeryci mają swoje profity a ja nie mam ani złotówki, PiS nie dał mi nic za to brał dużo i chce brać jeszcze więcej. Gdzie tu sprawiedliwość?! Jak Andrzej D. mówi o niesprawiedliwych sądach to zwykły Kowalski powinien być jak Pawlak w samych swoich za trzy palce ziemi. Chyba każdy kto jest tylko płatnikiem i nie ma żadnych profitów czuje się zwyczajnie okradany. Jest remedium na to. Zjednoczona Prawica cały czas wałkuje o "solidarności społecznej" że "ci co mają więcej powinni dzielić się z tymi co mają mniej". Tak się składa że są osoby które mają jeszcze więcej jak politycy przy korycie, ich rodziny i znajomi w spółkach skarbu państwa. Zgodnie z programem PiS niech się więc dzielą swoimi majątkami. Jak bezdomni w Polsce rozdają luksusowe limuzyny to dlaczego Morawiecki miałby nie oddać np. tej słynnej działki pod Wrocławiem albo Obajtek swoich niezliczonych nieruchomości. Program zjednoczonej prawicy ich powinien do tego obligować skoro sami o tym mówią.

Co ma emeryta??? Kwotę wolną od podatku do 30tys , Ty też masz taką samą jeżeli pracujesz.

K
Konrad Mo
9 października, 11:08, Krzysztof Kornatowicz:

No, pomyślta ludziska samodzielnie - zrzekacie się 2000 zł emerytury, żeby nie zapłacić góra 500 zł podatków miesięcznie - przecież to można skonać ze śmiechu, z taką logiką matematyczną!!! To taki sam bubel fiskalny, jak "mały ZUS", którego żadna, z polskojęzycznych żydowskich szczekaczek medialnych nie dotyka przez 2 lata! ~Krzysztof Kornatowicz - YouTuber, obrońca Polski

O wiele mniejszy jest podatek od 2tys. To się inaczej liczy. Wyjdzie ok 150zl. Emeryci uciekajcie na emerytury. Nie zapłacicie teraz zapłacisz później od wyższej emerytury o ile dożyjesz.

K
Krzysztof Kornatowicz
3 października, 06:39, Gość:

" Załóżmy, że ktoś zarabia 3 tys. zł miesięcznie i rezygnuje jeszcze na razie z przysługującej mu emerytury. Zysk z PIT-0 po rezygnacji ze świadczenia emerytalnego to ok. 153 zł miesięcznie, a więc 1836 zł rocznie.

Jeśli ta sama osoba zdecyduje się pobierać emeryturę i pracować jednocześnie, straci prawo do niepłacenia PIT, a więc 1836 zł rocznie, ale za to zyska 12 świadczeń emerytalnych rocznie i do tego jeszcze trzynastkę. Zakładając, że przysługuje jej choćby emerytura minimalna (1250 zł brutto, czyli 1066 zł netto, to w sumie 13 858 zł na rękę rocznie.

Wybór jest oczywisty. PIT-0 to prezent dla ZUS, nie dla emerytów."

3 października, 7:14, Gość:

A teraz zrób wyliczenia dla kogoś kto zarabia 9 tys. miesięcznie i dla kogoś kto zarabia 14 tys. miesięcznie.

Jak zrobisz wyliczenia to zrób zdjęcie zdziwionej miny.

5 października, 12:33, Gość:

Żartujesz ?

Jaki procent zatrudnionych zarabia 14 tys. miesięcznie i czy oni mają dylemat, przejść czy nie przejść na emeryturę ?

Źle to pojmujesz. Aby skorzystać z tego szemranego dobrodziejstwa, masz zrezygnować z pobierania emerytury. A zatem - tracisz 3000 zł miesięcznie, czyli 36000 zł rocznie, aby nie zapłacić 5000 zł podatku z prowadzenia działalności.

K
Krzysztof Kornatowicz
No, pomyślta ludziska samodzielnie - zrzekacie się 2000 zł emerytury, żeby nie zapłacić góra 500 zł podatków miesięcznie - przecież to można skonać ze śmiechu, z taką logiką matematyczną!!! To taki sam bubel fiskalny, jak "mały ZUS", którego żadna, z polskojęzycznych żydowskich szczekaczek medialnych nie dotyka przez 2 lata! ~Krzysztof Kornatowicz - YouTuber, obrońca Polski
G
Gość
Niech jeszcze Duda spełni obietnicę o emeryturach stażowych. Polska coraz bardziej jest krajem zdezelowanym demograficznie. Kto zarobi na emerytury? Jeśli nie będą to uchodźcy to w wieku 65 lat będziecie błagać o eutanazję albo z głodu umierać. Prędzej czy później władza zrozumie że uchodźcy są jednak potrzebni kiedy nie będzie rąk do pacy i będziemy krajem emerytów na których nie będzie komu pracować. Ta zła Merkelowa wiedziała co robi ściągając setki tysięcy uchodźców bo Niemcy tak samo borykają się z brakiem rąk do pracy a mają bardzo szybko starzejące się społeczeństwo z którego korzystają Polskie opiekunki.
G
Gość
Jakby nie było łamana jest konstytucja RP o równości wszystkich obywateli. Różne grupy coś dostają, rodzice na dzieci 500 , 300 , 12000 , młodzi do 26 roku brak podatków, emeryci mają swoje profity a ja nie mam ani złotówki, PiS nie dał mi nic za to brał dużo i chce brać jeszcze więcej. Gdzie tu sprawiedliwość?! Jak Andrzej D. mówi o niesprawiedliwych sądach to zwykły Kowalski powinien być jak Pawlak w samych swoich za trzy palce ziemi. Chyba każdy kto jest tylko płatnikiem i nie ma żadnych profitów czuje się zwyczajnie okradany. Jest remedium na to. Zjednoczona Prawica cały czas wałkuje o "solidarności społecznej" że "ci co mają więcej powinni dzielić się z tymi co mają mniej". Tak się składa że są osoby które mają jeszcze więcej jak politycy przy korycie, ich rodziny i znajomi w spółkach skarbu państwa. Zgodnie z programem PiS niech się więc dzielą swoimi majątkami. Jak bezdomni w Polsce rozdają luksusowe limuzyny to dlaczego Morawiecki miałby nie oddać np. tej słynnej działki pod Wrocławiem albo Obajtek swoich niezliczonych nieruchomości. Program zjednoczonej prawicy ich powinien do tego obligować skoro sami o tym mówią.
G
Gość
3 października, 06:39, Gość:

" Załóżmy, że ktoś zarabia 3 tys. zł miesięcznie i rezygnuje jeszcze na razie z przysługującej mu emerytury. Zysk z PIT-0 po rezygnacji ze świadczenia emerytalnego to ok. 153 zł miesięcznie, a więc 1836 zł rocznie.

Jeśli ta sama osoba zdecyduje się pobierać emeryturę i pracować jednocześnie, straci prawo do niepłacenia PIT, a więc 1836 zł rocznie, ale za to zyska 12 świadczeń emerytalnych rocznie i do tego jeszcze trzynastkę. Zakładając, że przysługuje jej choćby emerytura minimalna (1250 zł brutto, czyli 1066 zł netto, to w sumie 13 858 zł na rękę rocznie.

Wybór jest oczywisty. PIT-0 to prezent dla ZUS, nie dla emerytów."

3 października, 7:14, Gość:

A teraz zrób wyliczenia dla kogoś kto zarabia 9 tys. miesięcznie i dla kogoś kto zarabia 14 tys. miesięcznie.

Jak zrobisz wyliczenia to zrób zdjęcie zdziwionej miny.

Żartujesz ?

Jaki procent zatrudnionych zarabia 14 tys. miesięcznie i czy oni mają dylemat, przejść czy nie przejść na emeryturę ?

G
Gość
2 października, 18:04, z ukosa .....:

PIT-0 oznacza cichy powrót do wieku emerytalnego 67 . Z tą tylko różnicą, że na seniora-emeryta własne życzenie. I podwójnym, jeśli nie potrójnym, kosztem. Manna posypie się teraz z nieba do woli.

I tak powinno być, bez przymusu. Ktoś kto sobie pracuje na tylku wytzyma te kilka lat dłużej, ten co pracuje fizycznie to praca do 67 roku życia jak wyrok. Z resztą kto chce takie osoby zatrudniać?

G
Gość
3 października, 13:48, lolo:

Czemu gazeta krakowska opisuje tą sprawę tak jednostronnie? dlaczego nie wspomina o gigantycznej podwyżce podatków dla przedsiebiorców? Dlaczego nie ma mowy o tym że spowoduje to wzrost cen która najbardziej dotknie najsłabszych?

3 października, 14:25, Gość:

Ponieważ Polska Press została przejęta przez Orlen, która jest spółką skarbu państwa i podlega pośrednio PiS, a sprawy nieprzychylne rządowym decyzjom są pomijane?

Kłamstwo, Polska Press nie należy do Orlenu i nie jest przez niego zarządzane jest wyrok sądu.

G
Gość
3 października, 17:53, przechodzień:

Małe sprostowanie -pominięto ,również historyczny wzrost składki zdrowotnej dla emerytów z 1,25 do 9%. I to by było na tyle!

4 października, 12:31, Piotr emeryt:

Putinowskie oszustwo. Dzisiaj emeryci też płacą 9% składkę zdrowotną.

Kłamstwo.

Składka zdrowotna wynosi 9 proc, a w praktyce 7,75 proc. opłacamy z zaliczki na podatek dochodowy. Z kwoty netto emerytury senior opłaca tylko 1,25 proc. składki.

Teraz będzie pełne 9% plus podatek dochodowy.

P
Piotr emeryt
3 października, 17:53, przechodzień:

Małe sprostowanie -pominięto ,również historyczny wzrost składki zdrowotnej dla emerytów z 1,25 do 9%. I to by było na tyle!

Putinowskie oszustwo. Dzisiaj emeryci też płacą 9% składkę zdrowotną.

Dodaj ogłoszenie