W PPK czas na samorządy i najmniejsze firmy

Partnerem cyklu jest Skarbiec TFI

Umowa o zarządzanie PPK. Przygotowując się do podpisania umowy, wybierz najlepszą dla siebie instytucję finansową.

Przy wyborze partnera w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) należy się kierować nie tylko marką firmy zarządzającej, choć doświadczenie w inwestowaniu poprzez fundusze jest niezwykle ważne – ale także jej atutami organizacyjnymi. Prowadzenie Planów w konkretnej jednostce będzie bowiem procesem stałym, wymagającym sprawnych procedur księgowych, a także obsługi od strony profesjonalnego doradztwa będącego wsparciem zarówno dla pracowników zajmujących się obsługą zakładowych PPK jak i dla pracowników - uczestników tego systemu oszczędzania.

Wybór instytucji zarządzającej PPK - skąd brać informacje

Firmy i jednostki samorządu terytorialnego przystępujące do PPK właśnie teraz, w ostatnim etapie wdrażania Planów, mogą nie tylko sięgać po informacje, jak w praktyce działają instytucje finansowe zarządzające PPK, ale mają też możliwość zapoznania się z funkcjonującymi już systemami obsługi klientów.

Dosyć istotne są też zestawienia historycznych wyników inwestycyjnych funduszy tworzących funkcjonujące już PPK. Przygotowywane są one m.in. przez Instytut Emerytalny. W dwóch dotychczas przygotowanych przez Instytut raportach na pierwszym miejscu plasował się Skarbiec TFI, zajmując też czołowe miejsce w kolejnych rankingach średnich stóp zwrotu. Oprócz stóp zwrotu (te mogą się przecież zmieniać w różnych okresach) równie ważny jest system obsługi całego systemu. W Skarbiec TFI dostępne są rozwiązania, które pozwalają na sprawne korzystanie z systemu obsługi PPK zarówno przez firmy jak i instytucje.

Umowa o zarządzanie PPK - jak firma powinna przygotować się do podpisania umowy o zarządzaniu PPK?

Od 1 stycznia 2021 r. Pracownicze Plany Kapitałowe wkroczyły w ostatni etap wdrożenia. Aktualnie umowy o zarządzanie PPK z konkretną instytucją finansową, po wcześniejszym jej wyborze, zawierane są przez firmy zatrudniające do 20 osób oraz – niezależnie od poziomu zatrudnienia – przez jednostki sektora finansów publicznych, którego częścią są jednostki samorządu terytorialnego.

Umowa o zarządzanie PPK - najważniejsze terminy

Prawo ustanawia ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK na 10 kwietnia, ale to już finał przygotowań. Kluczowe znaczenie ma data 26 lutego 2021 r. – do tego dnia trzeba bowiem dokonać wyboru firmy, która będzie zarządzać pieniędzmi pracowników gromadzonymi w PPK. Prawo wymaga też, by do tego dnia sporządzony został protokół wyboru Instytucji Finansowej.

Sam proces wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzała PPK w danej Jednostce Samorządu Terytorialnego (JST), musi być przeprowadzony najpóźniej do 26 lutego 2021 roku wraz ze związkami zawodowymi, bądź inną reprezentacją pracowników. By dokonał się on sprawnie, zarówno szefostwo JST jak i przedstawiciele pracowników powinni mieć wiedzę z pierwszej ręki o instytucji zarządzającej PPK oraz oferowanych zasadach obsługi. W przypadku Skarbca TFI, oprócz materiałów dostępnych w formie klasycznych dokumentów oraz online, standardem jest możliwość osobistego udziału przedstawiciela Skarbca w toku tych przygotowań, służącego wszelkimi wyjaśnieniami.

Dlaczego tak ważne jest tego rodzaju wsparcie dla jednostki, której PPK zarządza Fundusz wyjaśnia Przemysław Jaworski, Dyrektor Zespołu Sprzedaży Produktów Emerytalnych w Skarbiec TFI.

Niezmiernie istotne jest wsparcie firmy zarządzającej. Skarbiec TFI jest w stałym kontakcie z klientem na każdym etapie wdrażania PPK. Osoby odpowiedzialne za administrowanie systemem mogą m.in. liczyć z naszej strony na szkolenia instruktażowe ułatwiające poruszanie się w dostarczanym systemie transakcyjnym. Klienci otrzymują też wsparcie indywidualnego opiekuna, z którym kontaktują się drogą telefoniczną, bądź mailową. W Skarbiec TFI przygotowaliśmy ponadto tzw. manual oraz filmy instruktażowe z poszczególnych czynności, aby administratorom PPK ułatwić wszelkie czynności w obsłudze Planów.

Umowa o zarządzanie PPK – na co musisz zwrócić uwagę, wybierając fundusz oraz jakie elementy tej umowy będą kluczowe dla pracowników?

Dla optymalnego funkcjonowania PPK w każdej JST niezbędne są dwa uwarunkowania: sprawne działanie systemu od strony obsługi logistyczno-księgowej oraz doskonała komunikacja między instytucją zarządzającą PPK w tej jednostce a osobami obsługującymi sam program, oraz uczestnikami PPK.

W pierwszym przypadku dla skutecznego i efektywnego prowadzenia PPK bardzo ważne jest przygotowanie wszelkich procesów i procedur, w tym systemu transakcyjnego w taki sposób, by był prosty i intuicyjny w obsłudze. Skarbiec TFI już na wstępie dokonuje sprawdzenia systemu kadrowo-płacowego konkretnej JST, pod kątem, czy ma on możliwość wygenerowania pliku w odpowiednich formatach, aby następnie móc go zaimportować do Serwisu PPK.

skarbiec TFI

Przemysław Jaworski, Dyrektor Zespołu Sprzedaży Produktów Emerytalnych w Skarbiec TFI

Jak zarządzający PPK może ten proces ułatwić i usprawnić?
Przemysław Jaworski, Dyrektor Zespołu Sprzedaży Produktów Emerytalnych w Skarbiec TFI:

Naszym zadaniem jest jak najbardziej efektywne wdrożenia naszego klienta we wszelkie aspekty techniczne dotyczące sprawnego zarządzania PPK. Do obsługi administracyjnej PPK wykorzystywane są narzędzia pozwalające na komunikację między systemem agenta transferowego i systemem kadrowo-płacowym pracodawcy. W zakresie typów zleceń i obsługiwanych formatów stosujemy standard wypracowany przez Grupę Roboczą PPK (csv, txt, xls, xlsx, xml). Co istotne – u wszystkich naszych klientów przeprowadzamy wszelkie niezbędne testy, żeby mieć pewność, że obsługa PPK będzie realizowana płynnie i bezproblemowo.

Równolegle bardzo ważne jest, by na etapie przygotowań do wdrożenia PPK przeprowadzać szkolenia dla pracowników-uczestników PPK, podczas których mogą oni uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat tego programu systematycznego oszczędzania.

PPK - szkolenie pracowników
Przemysław Jaworski, Dyrektor Zespołu Sprzedaży Produktów Emerytalnych w Skarbiec TFI:

Naszym zadaniem jest kompleksowe przedstawienie zasad działania systemu regularnego oszczędzania, jakim jest PPK. To szereg bardzo istotnych informacji: kto i ile wpłaca na konto uczestnika, kiedy mogę dokonać wypłaty przed 60 rokiem życia, w jaki sposób mogę wypłacić oszczędności po 60 roku życia bez konsekwencji fiskalnych. Przedstawiamy również korzyści wynikające z przystąpienia do Planów (czy PPK się opłaca), rozwiewamy wątpliwości pracowników związane z porównaniem PPK do OFE.

Umowa o zarządzanie PPK – gdzie szukać dodatkowych informacji?
Równie duże znaczenie ma przyjazny system komunikacji oferowany przez instytucję finansową zarządzającą PPK. Szczególnie istotne jest to w odniesieniu do pracowników - uczestników tego Programu. Chodzi przy tym nie tylko o informacje ułatwiające podjęcie decyzji: korzystać z PPK czy zrezygnować, ale o łatwo dostępny sposób uzyskania informacji oraz porad w toku oszczędzania w PPK, np. co do możliwości zmiany funduszu zdefiniowanej daty czy możliwości oraz skutków wycofania części zainwestowanych pieniędzy z PPK. Tylko ta firma, która szybko i komunikatywnie dostarczy odpowiedzi na takie pytania, zyska dobre oceny ze strony uczestników Programu.

Poza szkoleniami organizowanymi na etapie zawierania umowy o zarządzenie PPK i przystępowaniu do PPK przez pracowników Skarbiec TFI dostarcza materiały informacyjno-edukacyjne (w wersji papierowej oraz elektronicznej, w tym do udostępnienia na stronie internetowej firmy lub instytucji, której PPK zarządza). Na etapie wdrożenia jak i przez cały czas funkcjonowania PPK w firmie, pracodawcy oraz uczestnicy PPK mogą ponadto korzystać z pomocy telefonicznej (infolinia czynna w dni robocze) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dotychczasowe doświadczenie Skarbca TFI w zarządzaniu PPK pokazuje też, jak ważną rolę odgrywa (a co Skarbiec zapewnia) możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem funduszu.

Przemysław Jaworski, Dyrektor Zespołu Sprzedaży Produktów Emerytalnych w Skarbiec TFI:

Stała i profesjonalna obsługa klientów, szczególnie już po zawarciu umowy o prowadzenie PPK jest niezmiernie istotna dla wszystkich uczestników Planów. W każdym momencie mogą pojawiać się dodatkowe pytania – a my jesteśmy po to, żeby udzielać pełnych informacji. Naszym celem jest świadczenie najwyższej jakości usług

Proces przygotowania do zawarcia umowy o zarządzenie PPK ma kluczowe znacznie dla powodzenia Programu. Gra idzie przecież o pieniądze na przyszłość, wsparcie naszych emerytur, zabezpieczenie domowych budżetów Polaków. Im staranniej się do niej przygotujemy, tym lepsza będzie gwarancja, że te pieniądze zapracują na to w sposób optymalny.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się ze Skarbiec TFI

Infolinia - 22 521 31 51, od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00
Mailowa skrzynka kontaktowa - ppk@skarbiec.com.pl.

****

Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Skarbiec TFI S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Skarbiec TFI S.A. z siedzibą: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000060640, NIP 521-26-05-383, kapitał zakładowy 6 050 505 złotych, wpłacony w całości.

Wideo

Dodaj ogłoszenie