Wsparcie dla firm lubuskich, nie tylko w czasie kryzysu

Materiał informacyjny Związek Pracodawców i Przedsiębiorców
Innowacyjność i otwartość na zmiany lubuskich firm to cechy, które pomagają im odnieść sukces nie tylko na rodzimym rynku, ale i zdobywać swoje miejsce na arenie ogólnopolskiej i poza granicami kraju.

„W dzisiejszych czasach nie ma nic pewniejszego niż zmiana. Aby się rozwijać, firmy muszą dostosować się do obecnych przeobrażeń gospodarczych. Do tego potrzebna jest wiedza i dotarcie z głosem przedsiębiorców do decydentów. My te działania zapewniamy. Jestem przekonany, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, którą reprezentuję, jeszcze nigdy nie była tak potrzebna polskiemu biznesowi” – Janusz Jasiński, Przewodniczący OPZL.

OPZL w zdecydowany sposób wspiera inicjatywy i inwestycje ważne dla przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa lubuskiego mając za priorytet rozwój przedsiębiorczości. Przedstawiciele OPZL reprezentują interesy małych i dużych pracodawców biorąc udział w pracach instytucji regionalnych i ogólnopolskich. OPZL jako jedyny związek regionalny należy do dwóch reprezentatywnych organizacji pracodawców w Polsce: Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, skupiającego przede wszystkim firmy z sektora MMŚP, oraz Konfederacji Lewiatan, reprezentującej interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej.

Powszechne obostrzenia związane z Covid-19, jakie w ostatnich miesiącach zostały wprowadzone, z różnym nasileniem zaczęły wpływać na życie społeczne i gospodarcze regionu.

„Epidemia to test odporności i profesjonalizmu firm. Wsparcie biznesu w tym trudnym dla wszystkich czasie to dla nas obecnie największy priorytet. Dlatego stale podejmujemy nowe inicjatywy, które pomagają przetrwać i ograniczyć negatywny wpływ pandemii na sytuację lubuskich firm” – mówi Joanna Zielińska, Dyrektor Biura OPZL.

Aktualnie organizacja realizuje projekty adresowane do lubuskich przedsiębiorców współfinansowane ze środków UE, koncentrujące się na wdrażaniu innowacji i rozwijaniu kontaktów pomiędzy nauką i gospodarką, rozwijaniu regionalnego rynku pracy w oparciu o potrzeby przedsiębiorców, a także na transgranicznej współpracy gospodarczej.

Największe projekty współfinansowane obecnie ze środków UE:

  • BON NA INNOWACJE – 3 edycja, największy projekt grantowy dla lubuskich firm pn. „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” - www.innowacje.opzl.pl
  • Lubuski Biznes ma POWER – wsparcie 150 osób w wieku 18-29 lat, z województwa lubuskiego w uruchomieniu własnej działalności gospodarczej.
  • STAŻE W FIRMACH – celem partnerstwa OPZL w projekcie jest realizacja staży dla ponad 1500 uczniów szkół technicznych i zawodowych w powiatach: zielonogórskim, żarskim, nowosolskim i wschowskim. Staże trwają minimum 150 h i są płatne. Uczniowie otrzymują stypendium stażowe a przedsiębiorcy biorący udział w projekcie refundacje kosztów stażu i kosztów wynagrodzenia opiekuna stażystów.
  • LUBUSKI BON WSPARCIA – wsparcie lubuskich MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego w formie bonów. Dotacja jest udzielana na cele obrotowe, ale również inwestycyjne. Strona projektu www.lbw.opzl.pl

Bieżące inicjatywy OPZL:

  • OPZL jest wydawcą magazynu gospodarczego Biznes Lubuski
  • Program rabatowy Firma Firmie – skierowany do członków OPZL, polega na bezpłatnej promocji specjalnych, zniżkowych ofert na łamach magazynu i strony.
  • Zachodnie Forum Gospodarcze - największe wydarzenie gospodarcze w regionie, podczas którego poruszane są tematy mające wpływ na przyszłość gospodarczą województwa.
  • Realizacja spotkań branżowych, networkingowych, szkoleń i webinarów mających na celu edukowanie przedsiębiorców, integrację oraz kojarzenie lokalnego środowiska biznesowego.
  • Organizacja dyżurów eksperckich (np. prawny, dot. rynku niemieckiego) oraz konsultacji z przedstawicielami instytucji publicznych (np. ZUS, PIP, PAIH, ARP, WUP).
  • Projekty pomagające w rozwoju firm członkowskich – Nowa Praca www.nowapraca.info

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej jest największą organizacją pracodawców w regionie oraz jednym z największych związków regionalnych w Polsce. Działa aktywnie od 30 lat i zrzesza prawie 350 podmiotów – firm i instytucji. Chcesz dowiedzieć się więcej o OPZL? Wejdź na www.opzl.pl

Dodaj ogłoszenie