Rodzimy model rozliczeń od zawsze opierał się na długich terminach. Pandemia jedynie dodatkowo wydłużyła i tak zbyt długi proces zapłaty za wykonaną pracę lub dostarczony produkt. Wielu przedsiębiorców potrzebuje pieniędzy tu i teraz. Czy da się otrzymać pieniądze z faktury w ciągu kilku dni od jej wystawienia? Oczywiście! Musisz po prostu skorzystać z faktoringu.

Spójrzmy prawdzie w oczy – gospodarka jest odmrażana, a przedsiębiorcy muszą zorganizować fundusze na pierwszy krok ku nowej biznesowej rzeczywistości. Mało kto może liczyć na dotychczasowe rezerwy finansowe. Jeszcze mniej osób może liczyć na wsparcie banków, które wręcz wykluczyły pewne branże z możliwości ubiegania się o kredyt. Część przedsiębiorców gorączkowo myśli, jak wykorzystać tę sytuację do zyskania przewagi nad konkurencją. Inni – a tych jest zdecydowanie więcej – walczą o przetrwanie.
Na szczęście jest rozwiązanie

Na szczęście jedni i drudzy mogą liczyć na faktoring. To usługa finansowa, która zapewnia wsparcie niezależnie od tego, czy chodzi o inwestycje czy doraźne rozwiązywanie problemów. Mało tego, jak zapewnia Finea, finansowanie można uzyskać już w ciągu 24 godzin. Na czym więc polega faktoring? W dużym skrócie – na cesji faktury. Przedsiębiorca otrzymuje należność za fakturę w zamian za niewielki procent jej wartości. Druga strona transakcji, czyli faktor, egzekwuje pieniądze od kontrahenta w terminie wskazanym na fakturze.
Do tej pory faktoring był popularny wśród branż, które nie mogły liczyć na pomoc banków. Wystarczy wspomnieć chociażby o transporcie i logistyce. Firmy funkcjonujące na minimalnych marżach nie przechodziły weryfikacji bankowej, więc korzystały z alternatywnego źródła finansowania.
Tylko czy określenie alternatywne, jest jeszcze aktualne? Niekoniecznie. Przy usługach faktoringowych decyzja o przyznaniu finansowania jest kwestią kilku godzin. Należność za fakturę trafia bezpośrednio za konto w ciągu kilku kolejnych. Samo narzędzie nie wymaga abonamentu czy dodatkowych opłat subskrypcyjnych do korzystania. Czy w przypadku, w którym banki panicznie boją się ryzyka związanego z kredytem, faktoring nie stanie się powoli pierwszym wyborem?

To faktor podejmuje ryzyko

Nie da się podważyć prędkości oraz bezpieczeństwa faktoringu. To co jest jednak najważniejsze to fakt, że jest ono szeroko dostępne – w przeciwieństwie do standardowego kredytu. Co prawda branża faktoringowa również zaostrzyła kryteria przyznawania finansowania, lecz bardziej wynika to z popytu na usługę, niż z realnej oceny ryzyka. Jak twierdzi Finea, mówimy o wzroście ilości zapytań powyżej 30% i to od kilku miesięcy. O ile do tej pory faktoring miał swoją stałą grupę zwolenników, o tyle teraz jest ona wspierana przez wiele firm, które odbiły się od banków. Na szczęście proces weryfikacji wciąż jest płynny, dzięki wykorzystaniu technologii. Zapytania – nie tylko te online – są wstępnie weryfikowane przez algorytm, a dopiero później przez człowieka. To pozwala nie tylko ograniczyć ryzyko faktora, ale zagwarantować przedsiębiorcy jak najszybsze finansowanie. Z resztą ryzyko jako takie jest w tej chwili mniej istotne, niż sama możliwość pomocy przedsiębiorcom. Nie chodzi jednak wyłącznie o altruistyczne pobudki.

Działanie w interesie wszystkich

Większość przedsiębiorców jest w tym momencie w podobnej sytuacji. Aby podjąć działalność potrzebne są środki, ale żeby je zdobyć trzeba już działać… bo nie dostrzegamy innych opcji lub dostęp do nich jest trudny. Dochodzi do paradoksu, który może zostać rozwiązany jedynie ożywienie gospodarcze. Tego z kolei nie można osiągnąć bez zrobienia tych pierwszych nieśmiałych kroków, do których potrzebne są fundusze. Odmowa finansowania nie rozwiązuje problemu, jedynie go wydłuża. Usługi faktoringowe – mimo że w tym momencie są obarczone większym ryzykiem dla faktora – są niezbędne dla przedsiębiorców i… samej branży faktoringowej.

Jeśli przedsiębiorcy przestaną wystawiać faktury lub zamkną działalność, branża faktoringowa przestanie mieć rację bytu. Jak podkreśla Finea – szybka pomoc finansowa dla przedsiębiorców i wysoka jakość usług to jedna recepta na sukces w tej branży. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców – w rezultacie mają okazję otrzymać finansowanie, które nie tylko jest szybkie i bezpieczne. Otrzymują wsparcie partnera, który dba o ich interes jak o swój własny.