Business Centre Club z zadowoleniem przyjmuje zaprezentowaną dzisiaj przez wicepremiera Morawieckiego koncepcję gruntownej reformy prawa gospodarczego, mającą poprawić relacje przedsiębiorców z administracją, zwiększyć pewność prowadzenia biznesu i pobudzić inwestycje.

Badania BCC wśród przedsiębiorców [w załączeniu i na www.bcc.org.pl] potwierdzają, że najbardziej doskwierają im częste zmiany przepisów, skomplikowany system podatkowy oraz bariery biurokratyczne.

Zapowiedziane Prawo przedsiębiorców, które ma zastąpić ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, powinno służyć przede wszystkim wzmocnieniu praw i gwarancji dla przedsiębiorców poprzez ustanowienie norm prawnych o charakterze ogólnym, znajdujących zastosowanie dla każdego rodzaju działalności gospodarczej podejmowanej na terytorium Polski.

BCC od lat postulował powrót do generalnej zasady tzw. Ustawy Wilczka – co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone – oraz zmiany podejścia w działaniach urzędów, podczas rozpatrywania spraw przedsiębiorców, w oparciu o zasady:

  • domniemania uczciwości przedsiębiorcy,
  • przyjaznej interpretacji i rozstrzygania niejasnych przepisów na korzyść firm,
  • proporcjonalności (nakazującej organom administracji staranne wyważenie indywidualnych, gospodarczych interesów przedsiębiorcy i interesu społecznego np. aby urząd nie żądał dokumentów, którymi już dysponuje),
  • odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa,
  • załatwiania spraw przedsiębiorców bez zbędnej zwłoki.

Kluczowe jest to by przedsiębiorcy mogli polegać na prawie, a zapowiedziane zmiany zaczęły obowiązywać jak najszybciej.