Zarobki bez podatku już od sierpnia. Młodzi bez PIT, dla reszty niższa stawka podatku, wyższe limity kosztów. Kto zyska, kiedy [15.07.2019]

Zbigniew BiskupskiZaktualizowano 
Nowa ulga w PIT obejmie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy. Według szacunków MF z ulgi skorzysta 1,5 mln młodych pracowników. Z PIT zwolnione będą przychody do wysokości 42 764 zł w roku podatkowym. Limit będzie obowiązywać niezależnie od liczby etatów lub liczby pracodawców. Anna Kaczmarz /Polska Press
Młodzi Polacy zostaną zwolnieniu z PIT już za niespełna dwa miesiące! Tak stanowi ustawa. Sierpniowe dochody mogą więc być bez podatku! Podczas 83. posiedzenia Sejmu, premier Mateusz Morawiecki zaapelował o jednogłośne poparcie projektu ws. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia. Projekt ten zakłada, że podatnicy, którzy spełniają kryterium wiekowe, a ich przychody nie przekroczą 85,5 tys. zł będą zwolnieni z PIT. Z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.

Z OSTATNIEJ CHWILI: 4 lipca 2019 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Rada Ministrów, 25 czerwca przyjęła formalnie projekt ustawy i postanowiła skierować go do Sejmu.
3 lipca pracę nad projektem ustawy rozpoczął Sejm. W toku posiedzenia premier Mateusz Morawiecki Powiedział: "Młodzi muszą chcieć zostać w Polsce i to jest nasz obowiązek, ku temu będziemy dążyć. To jest jednocześnie Polska Racja Stanu – mówił szef rządu. Jak dodał to jeden z najważniejszych projektów i wielka inwestycja w ludzi młodych. Polski rząd planuje przeznaczyć na ten cel około 1 mld zł w tym roku, a w przyszłym co najmniej 2,5 mld zł.

Premier podkreślił, że te działania mają zwiększyć szanse oraz poprawić perspektywy młodych na rynku pracy. Tak, żeby możliwości młodych Polaków były na podobnym poziomie jak ich rówieśników na zachodzie. Jak ocenił młodzi mają trudniej na rynku pracy, a budowanie ich kariery wiąże się z koniecznością pozyskania środków na wynajem czy wpłatę rat na mieszkanie. To kosztuje, chcemy młodym ludziom chociaż trochę pomóc. Ten projekt jest odpowiedzią na te potrzeby – podsumował.

Co ważne, zastosowanie zwolnienia z PIT nie pozbawi podatnika prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków – w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, o ile tylko spełnione zostaną warunki do tych preferencji. Do dochodów podlegających opodatkowaniu (ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia) podatnicy mogą również stosować tzw. kwotę wolną.
Projektowana ustawa utrzymuje też status quo w odniesieniu do dochodów pełnoletniego (do 25. roku życia) uczącego się dziecka przy ustalaniu prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci lub i ulgi na dzieci. Zarobki dziecka (z pracy oraz z umów zlecenia) – niezależnie od tego czy będę opodatkowane, czy objęte zwolnieniem na podstawie ustawy PIT – nie będą mogły przekroczyć 3 089 zł, aby nie pozbawić prawa rodzica do tych preferencji podatkowych.

W 2019 r. płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia) – jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Chodzi o zminimalizowanie zmian w systemach księgowo-płacowych płatników. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia – zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Oświadczenie to nie będzie wymagane do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. – od tego roku z pensji nie będzie pobierana zaliczka, a zatem wynagrodzenie będzie wyższe.

Bez PIT dla młodych

Dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie będzie dotyczyć zarówno przychodów z pracy jak i z umów zlecenia zawartych z firmą.
Zgodnie z założeniami przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od tej daty.
Dla kogo nowa ulga w PIT? Dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą.
Z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.
Na czym polega ulga? Ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT.
Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.
Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiasz więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Zarobek 1600 euro na rękę plus premie latem. Nie trzeba być pielęgniarką by zarabiać jako opiekun osób starszych. Kliknij po prostu w ten tekst a poznasz szczegóły.

Co z tego wynika w praktyce?

  • Odłóż studia. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie dla młodych ludzi. Taka okazja może się nie powtórzyć. Może więc warto zmienić kolejność: podjąć pracę już teraz po maturze, zwłaszcza, że ciekawych ofert pracy nie brakuje – a studia odłożyć na później, bo ukończeniu 26. Roku życia? Brzmi to absurdalnie, ale w rachunku ekonomicznym sprawdza się doskonale.
  • Odłóż biznes lub oddaj go i się zatrudnij. To samo z działalnością gospodarczą. Nie warto jej rozpoczynać (chyba że ma się genialny pomysł i widoki na skeszowanie – ale wtedy niech firmę zakłada formalnie ojciec, a młodego innowatora niech zatrudnia, nawet za dużą kasę rzędu 7 tys. zł miesięcznie).
  • Działalność gospodarcza, to składki – które rosną od nowego roku o prawie 10 proc., a dla zaczynających i przez dwa lata korzystających z preferencji – o prawie 9 proc. Biznes zostawiamy też na później, po skończonym 26. roku życia. Preferencje w ZUS dla przedsiębiorców nie zależą bowiem od wieku.

Kiedy ulga zacznie obowiązywać

Przepisy o uldze wejdą w życie 1 sierpnia 2019 r. i będą mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.
W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.
Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.
Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).
Co ze składkami na ZUS i NFZ? Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ, a składki te nie będą podlegać odliczeniu w PIT.

Zwolnienie z podatku, ale nie z ZUS

Ulga w PIT dla młodych pracowników nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ, a składki te nie będą podlegać odliczeniu w PIT.
Odliczenia składek na ZUS i NFZ (podobnie jak pracownicze koszty uzyskania przychodów) będą stosowane wyłącznie do tej części, która przypada na przychody z pracy podlegające opodatkowaniu.
- Zmniejszanie klina podatkowego dla młodych na etacie, samo w sobie jest wartościowe, ale ma jednak ciemną stronę. Daje wyraźny sygnał młodym przedsiębiorcom - „nie warto, lepiej na etacie”. Polska, aby być krajem rozwiniętym potrzebuje kilkukrotnego wzrostu liczby innowacyjnych przedsiębiorców, którzy powinni się rekrutować z młodych pokoleń. Te zmiany tego nie zauważają – komentuje Rafał Iniewski, wiceprzewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Niższa stawka podatku, wyższe koszty uzyskania przychodów

Niższa o 1 proc. stawka PIT (17 proc.) będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej.
Skarbówka zakłada, że dzięki zmniejszeniu stawki PIT z 18 proc. do 17 proc.i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów (KUP) nastąpi obniżenie kosztów pracy, zwłaszcza w przypadku pracowników na etacie.

Niższa stawka PIT będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Obniżka będzie dotyczyć zatem przychodów uzyskiwanych m.in.: ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej osób fizycznych, w tym w formie spółek osobowych, z emerytury i renty, z praw majątkowych.
Bez zmian pozostanie degresywna kwota wolna od podatku (wynosząca od 8 000 zł do 0 zł).

Dodatkowo osoby zatrudnione na etatach zyskają dzięki podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów.
Osoby osiągające przychody z pracy ponoszą również wydatki, tzw. koszty uzyskania przychodów. Ustawa określa je w zryczałtowanej wysokości.

Wyższe koszty uzyskania przychodów to niższy dochód podlegający opodatkowaniu, czyli niższy podatek do zapłaty w rozliczeniu rocznym lub wyższy zwrot podatku.
Niższa stawka PIT (17 proc.) oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. i będą dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Od stycznia składki ZUS osób prowadzących działalność gospodarczą wzrosną o prawie 10 procent, a prowadzących biznes krócej niż dwa lata o prawie 9 procent. Kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej.

Dzięki temu pracodawca (płatnik) nie będzie musiał zmieniać systemu rozliczeniowego w trakcie roku podatkowego i ponosić związanych z tym kosztów. W przeciwnym razie pracodawca (płatnik) w krótkim odstępie czasu musiałby dwukrotnie zmodyfikować swój system rozliczeń.

Z tych względów, zwrot z tytułu ulgi dla młodych – przysługującej za miesiące od października do grudnia 2019 r. – pracownik otrzyma w rozliczeniu podatku dochodowego za 2019 r. Ulgę uwzględni usługa Twój e-PIT.
- Zaproponowane zmiany nie będą jednak wyraźnie odczuwalne. Na przykład podwyższenie kosztów uzyskania przychodów to zysk dla podatnika ok. 25 zł miesięcznie – podkreśla Rafał Iniewski. I dodaje: - Każda obniżka podatków jest oczywiście pożądana. Zmniejszanie obciążeń podatkowych jest zdecydowanie tańsze niż obsługa świadczeń i zasiłków.

Będą zmiany także w e-PIT

„Rok 2019 jest przełomowy w podejściu do rozliczeń podatkowych. 15 lutego uruchomiliśmy nową usługę Twój e-PIT, która pod względem prostoty, intuicyjności i przejrzystości jest najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem w Europie. Dzięki temu plasujemy się w czołówce pod względem innowacyjności systemów informatycznych” – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska.
W tym roku deklarację PIT za 2018 r. za podatników, rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38, przygotowała Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Przyjmowanie rocznych PIT-ów za 2018 r. zakończono 30 kwietnia.

Jak zapowiedziała minister Teresa Czerwińska, to nie koniec rewolucji w PIT.

„Pracujemy nad tym, aby deklaracje przygotowane w usłudze Twój e-PIT zawierały jeszcze więcej informacji o ulgach i odliczeniach podatnika, tak aby nie musiał on wprowadzać ich samodzielnie. Dlatego w przyszłym roku z usługi będą mogli skorzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i opłacają zryczałtowany podatek dochodowy, czyli osoby rozliczające się na formularzach PIT-36 i PIT-36L oraz PIT-28” – powiedziała minister.

Oznacza to, że od przyszłego roku praktycznie każdy podatnik, rozliczający roczny PIT, będzie mógł skorzystać z usługi Twój e-PIT. To jednocześnie ważny krok w realizacji strategii 3xP: prostych podatków, przejrzystego systemu i przyjaznej administracji.

A może polubisz nas na Facebooku? Po co? Dostaniesz zawsze na swoją oś czasu zwiastun każdego naszego ciekawego materiału. Kliknij, przejdź na nasz fanpage i tam kliknij "polub". DZIĘKUJEMY!

polecane: FLESZ: Koniec zatorów płatniczych? Duże ułatwienie dla małych firm

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 55

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
G
Gość

To jest chore tak samo jak obecny rząd. Zwolnieni będą z podatku młodzi a starsi 40,50 latkowie będą zapierd za najniższa krajowa i płacić podatek.Ten kto to wymyślił musi się leczyć u dobrego psychologa.

p
p-jola
2019-06-18T21:54:44 02:00, Młody:

Gdzie pomoc dla studentów, czyli lepiej iść do pracy niż się kształcić ?!

2019-06-19T07:33:47 02:00, Rr:

Oczywiście

Niewykształconym narodem lepiej się rządzi, nie czaisz?

M
Misiek

Jeżeli w skali roku ma wyjść tylko minimum 1600 zł mniej z tego podatku, to wątpię czy ktoś kto potrafi choć trochę liczyć, a planuje wyjazd za pracą, zostanie tutaj. Gdziekolwiek na zachodzie już w pierwszym miesiącu zarobi więcej niż ta jałmużna. Ale przecież najważniejsze, żeby się liczyło, że rząd pomaga młodym.

Z
Zgred

Z rządowej strony:

https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-32-rownosc-i-zakaz-dyskryminacji :

Obawiam się, że to już schizofrenia.

G
Gość

Proszę mi więc oddać moje pieniądze które szły na ten podatek, czyli za

6 lat. Jak długo mam jeszcze płacić bezrobotnym leniom, albo oplacać plusy (pis da) itd. dlaczego ciągle karają mnie za to że pracuje?

Q
Qwerty
2019-07-02T12:20:24 02:00, 123:

Jak wyglada temat "dochody w calosci korzystaja ze zwolnienia".

To znaczy, ze dochody musza przekroczyc te 35 tys. zeby pracodawaca nie pobieral zaliczki na podatek juz w 2019, czy moze musza byc ponizej 35 tys.

Nie za bardzo rozumiem jak to interpretowac. Ktos pomoze ? :)

Chodzi o to, jeżeli chcesz aby w tym roku podatek Ci zwrócili to w ciągu tych 5 miesięcy czyli od sierpnia do grudnia to twój dochód nie może przekroczyć tego 35tys jeżeli przekroczy to kasy nie dostaniesz mam nadzieje że zrozumiałeś.

g
gość

Kalkulator do obliczenia ile możemy zyskać będąc na uldze dla młodych: https://senda.pl/bez-pit-dla-mlodych/kalkulator.html

G
Gość

A za rok bykowe i podatek wróci a ci co mają 26lat zapłacą podwijnir

G
Gość
2019-05-23T18:20:21 02:00, Mar:

Jak ja byłem młody to młodzi byli wykorzystywani przez starych, teraz jestem stary i starzy są wykorzystywani przez młodych. Gdzie tu sprawiedliwość?

2019-06-28T10:41:05 02:00, rokita:

Sprawiedliwość? o czym ty mówisz, gdy byłam młoda to byłam za młoda a teraz jestem stara to jestem za strata. Nienawidzę młodych ludzi i życzę im jak najgorzej

Zamknij japę chamie

t
teddy
2019-06-25T20:03:39 02:00, Bogna:

Córka wyjechała na wyspy za rządów rudego pana. Gdyby w tamtym okresie było takie wsparcie jak teraz, myślę, że by została. Młoda samotna matka. Tu teraz przysługuje 500 i teraz ta pomoc w postaci zwolnienia podatkowego. Jednak to robi różnicę. I to nie chodzi o to, że to dla nierobów, przecież skorzystają z tego głownie normalni ludzie - zwykli, pracowici, którym często ciężko związać koniec z końcem na zadowalającym poziomie.

no tak Karyna mogła się najpierw wykształcić a później dzieciaki robić to by nie musiała sprzątać po hotelach w UK... teraz Karyna miałaby luksus pińcet by dostała i pod blokiem słonecznik dziubała i paznokcie malowała

G
Gość
2019-06-25T19:49:08 02:00, Gość:

Zawsze znajdzie się rzesza niezadowolonych ze wszystkiego hejterów. Ja uważam, że każde wsparcie młodych to dobra rzecz.

Może by tak też ktoś wsparł w końcu tego zwykłego szarego podatnika, którego nikt nie docenia, ale każdy "doi".

G
Gość
2019-06-25T21:20:28 02:00, Gość:

Dla mnie a mam 40 lat stażu ciężkiej pracy PiS nie zrobił nic i już na nich nie zagłosuje napewno

2019-06-28T10:36:52 02:00, rokita:

Za tą sprawiedliwość bodziecie się pisowcy smażyć w piekle, belzebub już gotuje dla was smołę.

Nie bój. Piekło jest już sprywatyzowane. Będzie tu super hotel ze wszystkimi możliwymi atrakcjami. Zgadnij kto tam będzie najważniejszym właścicielem i kto wykiwał naczelnego Belzebuba ?

Ps: Cyrografy już nie będą ważne, bo zbyt wiele ich okazało się zwykłymi diabelskimi podróbkami oferowanymi na jarmarkach za nędzne grosze.

G
Gość

To już młodych mamy załatwionych, teraz kolej (by nie wypaść z wprawy) na likwidację opodatkowania emerytów i rencistów. Kto jest za ?. Bo przeciwników nie widzę.

123

Jak wyglada temat "dochody w calosci korzystaja ze zwolnienia".

To znaczy, ze dochody musza przekroczyc te 35 tys. zeby pracodawaca nie pobieral zaliczki na podatek juz w 2019, czy moze musza byc ponizej 35 tys.

Nie za bardzo rozumiem jak to interpretowac. Ktos pomoze ? :)

G
Gość

Czy ktoś się orientuje, czy zerowy pit będzie obowiązywał również osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3