Zmiany w Regulaminie BUR - spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców zarejestrowanych w BUR

Materiał informacyjny
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach realizacji projektu „Kontynuacja działań mających na celu rozwój i utrzymacie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)” zaprasza na spotkanie poświęcone zmianom w Regulaminie Bazy Usług Rozwojowych. Spotkanie dla Przedsiębiorstw zarejestrowanych w BUR odbędzie się 10 lutego w Warszawie.

Stworzona w 2015 roku Baza Usług Rozwojowych to ogólnodostępna, bezpłatna baza ofert usług rozwojowych świadczonych w rozmaitych formach (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu), dzięki którym instytucje i osoby prywatne mogą rozwijać swoje kompetencje oraz realizować zamierzone cele edukacyjne i biznesowe.

Baza została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców i ich pracowników. Spotkanie, które odbędzie się 10 lutego w Golden Floor Centrum przy ul. Siennej 39 w Warszawie, poświęcone będzie omówieniu planowanej zmiany w Regulaminie BUR, w tym zmian w Kartach Usług oraz zasad funkcjonowania Podmiotów zarejestrowanych w BUR.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona

Więcej informacji i zapisy:

https://www.parp.gov.pl/index.php?option=com_parpevents&view=details&id=265

Dodaj ogłoszenie