Statut stowarzyszenia to jeden z najważniejszych dokumentów każdego stowarzyszenia, którego działalność jest zarejestrowana w Polsce. To właśnie statut zawiera informacje dotyczące celu działalności danego stowarzyszenia, kompetencji władz, finansów, a także sposobów samej działalności. Należy pamiętać, by w statucie znalazło się także stwierdzenie "Stowarzyszenie działa w oparciu o zapisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach i postanowień niniejszego statutu".

Warto również uchwalić statut jeszcze przed zarejestrowaniem stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, ponieważ to właśnie statut jest jednym z załączników do wniosku o rejestrację. Napisanie statutu można, ale nie trzeba zlecić prawnikowi. Może to zrobić każda osoba, a przykładowy statut znajduje się poniżej.