Podatnik dokonujący transakcji międzywspólnotowych jest zobowiązany do składania w urzędach skarbowych informacji podsumowujących. Może jednak dojść do sytuacji, w której w złożonej przez niego informacji znalazł się błąd. W takim wypadku należy niezwłocznie sporządzić korektę informacji podsumowującej VAT-UEK. W dostępnym poniżej formularzu należy skupić się na polach oznaczonych jako "Było" i "Jest". To tam podaje się różnice pomiędzy złożoną wcześniej informacją a stanem faktycznym.