Dodatek stażowy wreszcie może stać się odczuwalną nagrodą za wysługę lat. Po tym, jak wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych przestało być wliczane do minimalnego wynagrodzenia, przyszedł czas na dodatek stażowy. Resort pracy chce zmienić przepisy dotyczące dodatku stażowego na korzyść pracowników tak, aby dodatek stażowy nie był włączany do płacy minimalnej. Sprawdź, kogo mają objąć zmiany.

Czym jest dodatek stażowy?

Dodatek stażowy, czyli tzw. dodatek za wysługę lat, jest jednym ze składników wynagrodzenia. Niektórzy pracodawcy wypłacają ten dodatek za staż pracy po przepracowaniu określonego czasu. W grudniu 2018 r. Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowało, aby płaca minimalna nie obejmowała dodatku stażowego. Zmiany forsowane przez MRPiPS miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. 10 grudnia projekt odpowiedniej ustawy trafił do konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Chcesz szybko znaleźć pracę? Zobacz oferty pracy na stronie lub w aplikacji Gratki

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wyłączający  z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy, w dniu 10 grudnia br. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych. Informacje dotyczące przebiegu prac legislacyjnych nad ww. projektem ustawy są dostępne na stronie BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji – poinformowało nas Biuro Promocji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kto ma prawo do dodatku stażowego?

Nie wszyscy pracodawcy mają obowiązek uwzględniania dodatku stażowego. W sektorze prywatnym o wypłacie dodatku stażowego decyduje firma, a jego wysokość określają wewnętrzne regulacje zakładu pracy. Inne zasady obowiązują w budżetówce, gdzie pracodawcy nie mogą zrezygnować z wypłaty dodatku stażowego dla osób z odpowiednią wysługę lat. Dotyczy to również firm, które oferują płacę minimalną.

Szukasz pracy? Sprawdź oferty pracy na stronie lub w aplikacji Gratki

- Dodatek stażowy jest wypłacany głównie w jednostkach sfery budżetowej. Dodatek za wieloletnią pracę czy dodatek za wysługę lat nie ma charakteru powszechnego, może być jednak uregulowany w aktach wewnątrzzakładowych u pracodawców spoza sfery. Zmiana zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę, polegająca na wyłączeniu z niego tzw. dodatku stażowego, spowoduje konieczność podwyższenia wynagrodzeń pracowników najniżej wynagradzanych i przyczyni się tym samym do wzrostu kosztów pracy dla ww. przedsiębiorców – mówi Strefie Biznesu Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP.

Przykładowi pracownicy budżetówki z dodatkiem stażowym:

  • nauczyciele
  • pielęgniarki
  • urzędnicy
  • pracownicy sądów i prokuratur
  • żołnierze

Dodatek stażowy a płaca minimalna

Dodatek stażowy uwzględnia się w obliczeniach związanych z płacą minimalną. Niekiedy dochodzi do sytuacji, w których wynagrodzenie zasadnicze pracownika z dużą wysługą lat jest niższe niż wynagrodzenie zasadnicze osoby nowo zatrudnionej. W rezultacie zdarza się, że osoba z wysługą 15–20 lat zarabia tyle samo co pracownik bez doświadczenia. Wystarczy, że obaj pracownicy otrzymują płacę minimalną. Taki stan rzeczy wywołuje poczucie niesprawiedliwości u bardziej doświadczonych pracowników. Projekt resortu Elżbiety Rafalskiej ma zniwelować te różnice.

Chcesz szybko znaleźć pracę? Zobacz oferty pracy na stronie lub w aplikacji Gratki

- Osoby, które otrzymują płacę minimalną i dodatek stażowy i tak będą musiały dostać jako podstawę minimalną stawkę płacy, a dodatek stażowy będzie czymś nad tym minimalnym wynagrodzeniem. Nowelizacja służy temu, aby pracownicy z minimalnym wynagrodzeniem otrzymywali większe wynagrodzenie brutto i na rękę – podkreśla Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan. – Już dwa lata temu wprowadzono wyłączenie dodatku za pracę w porze nocnej. On także nie może być wliczany do minimalnego wynagrodzenia – dodaje nasz rozmówca.

Do wynagrodzenia minimalnego wlicza się:

  • wynagrodzenie zasadnicze
  • dodatek do wynagrodzenia zasadniczego, np. za staż pracy, pełnione funkcje, warunki pracy
  • nagrody i premie wypłacane jako element wynagrodzenia
  • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
  • dodatek wyrównawczy za obniżenie płacy z powodu wypadku w pracy lub choroby zawodowej

Jeżeli stażowe zacznie być dodatkiem ponad minimalne wynagrodzenie, pracownicy budżetówki z odpowiednią wysługą lat i płacą minimalną, a także niektórzy pracownicy prywatnych przedsiębiorstw, zaczną zarabiać więcej. Nie wiadomo jeszcze, czy nowe przepisy wejdą w życie, ale wiele wskazuje na to, że zmiany w płacy minimalnej jeszcze nie dobiegły końca. Pytanie, jak powinna wyglądać stawka minimalnego wynagrodzenia i czy można z niego wyłączyć również inne elementy.