Minimalne wynagrodzenie

Najniższa kwota, jaką powinien zarabiać pracownik zatrudniony na podstawie umowy na pełen etat, określana jest jako minimalne wynagrodzenie. Rozwiń opis

Najniższa kwota, jaką powinien zarabiać pracownik zatrudniony na podstawie umowy na pełen etat, określana jest jako minimalne wynagrodzenie. Niedopuszczalne jest zawarcie umowy o pracę z wynagrodzeniem niższym niż minimalne, nawet jeśli strony zgadzają się na takie rozwiązanie.

Minimalne wynagrodzenie stanowi podstawę do wyliczenia wielu innych świadczeń, takich jak np.:
● dodatek za pracę w porze nocnej,
● odprawa pieniężna,
● niektóre odszkodowania (np. z tytułu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę na skutek mobbingu),
● podstawa wymiaru zasiłków.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę podlega corocznej zmianie z dniem 1 stycznia, a nowa kwota podawana jest w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów do dnia 15 września roku poprzedniego. Np. najpóźniej 15.09.2020 r. musi być znana kwota minimalnego wynagrodzenia, która obowiązuje od 01.01.2021 r.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie