W tym roku jest wyjątkowo wysoka waloryzacja roczna waloryzacja składek ZUS. Jest ona najwyższa od dziewięciu lat i wynosi prawie 9 procent!. Takiego oprocentowania nie gwarantuje żaden bank. Kto więc z wnioskiem o emeryturę przysługującą już w pierwszej połowie 2018 r. poczekał do lipca, ten będzie dostawał odpowiednio wyższe świadczenie. Eksperci dodatkowo radzą poczekać jeszcze rok, bo w 2019 roku waloryzacja kapitału powinna być jeszcze wyższa!

Już jest druga połowa roku, można więc składać wnioski o emeryturę i zyskać na zwłoce - ZUS wyliczy odpowiednio wyższe świadczenie niż gdyby wniosek był złożony w pierwszej połowie br. ponieważ nie objęłaby go roczna waloryzacja kapitału, od którego wyliczana jest emerytura. Ale to nie wszystko. Eksperci oceniają, że w 2019 r. waloryzacja środków zgromadzonych w ZUS, od których wylicza się emeryturę będzie jeszcze wyższa. Jeśli więc ktoś nie musi przechodzić na emeryturę już teraz, a może poczekać do lipca 2019 r., to na tej zwłoce zrobi podwójnie korzystny interes!

Odłożenie wniosku o emeryturę do lipca, nawet jeśli prawo do emerytury uzyskało się kilka miesięcy wcześniej, to była bardzo dobra decyzja.

1 lipca składki emerytalne zgromadzone w ZUS zostały zwaloryzowane (podwyższone) o 108,68 proc. A ponieważ na ich podstawie ustalana jest wysokość emerytury, automatycznie przyznane świadczenie będzie o przynajmniej 9 proc. wyższe.

Ale to nie koniec. Eksperci są zgodni, że waloryzacja składek emerytalnych, która zostanie dokonana za rok, 1 czerwca 2019 roku będzie równie wysoka - dynamicznie bowiem dalej rosną płace a na dodatek wraca wyższa inflacja. To oznacza, że jeśli ktoś ma źródło utrzymania i siły do pracy, powinien poczekać z wnioskiem o emeryturę jeszcze o rok. Wtedy w krótkim czasie jego emerytura zyska niemal 20 proc. A taka okazja może się długo nie powtórzyć!

Jak wyjaśniał już w styczniu br. w rozmowie z portalem www.aleBank.pl Wojciech Andrusiewicz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, "W tym roku, roczna waloryzacja składek będzie dokonana w czerwcu – i wyniesie około 7 procent. Takiego oprocentowania nie znajdziemy na żadnej lokacie bankowej. To jest to bardzo duża waloryzacja. Jeżeli ktoś może poczekać z wnioskiem o emeryturę przynajmniej do lipca, to skorzysta z bardzo wysokiej waloryzacji składkowej. Jeżeli natomiast ktoś już pobiera świadczenie i jednocześnie pracuje to wówczas waloryzacja składek nie przysługuje, bo emerytowi przysługuje waloryzacja świadczenia. Jednak zawsze można złożyć wniosek o przeliczenia świadczenia".

Zapowiedź szokująco wysokich podwyżek cen gazu to tylko początek. Po wakacjach czekają nas podwyżki energii elektrycznej, dalszy wzrost cen paliw, ale przede wszystkim drożyzna cen żywności - od chleba po mięso. Ile, dlaczego, co jeszcze? Odpowiedź na te pytania poznasz, klikając po prostu w ten tekst!

Dlaczego tak się dzieje?

Otóż zgodnie z prawem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest zobowiązany do dokonywania co roku waloryzacji składek zgromadzonych na koncie każdego przyszłego emeryta. Podobnie jak w marcu następuje waloryzacja wypłacanych już emerytur, tak w czerwcu ZUS podejmuje decyzję co do wysokości waloryzacji składek przyszłych emerytów.
Najbliższa taka waloryzacja będzie miała miejsce w czerwcu. Trzeba też wiedzieć, że objęta nią jest suma składek zgromadzonych na koncie przyszłego emeryta według stana na dzień 31 stycznia danego roku, a więc przy najbliższej okazji - na dzień 31 stycznia 2018 r.
Osoby, które dostają decyzję o przyznaniu emerytury mają wyliczaną jej wysokość według aktualnej wartości kapitału emerytalnego. jesli decyzja zapadnie teraz, tuż przed waloryzacją z czerwca 2018, emerytura będzie niższa - właśnie o 7 proc. albo i więcej. A dokładnie o tyle, o ile wyniesie tegoroczna waloryzacja.

Już wiadomo o ile wzrośnie płaca minimalna i minimalna stawka godzinowa. Myślisz, że ciebie to nie dotyczy, bo zarabiasz więcej? Mylisz się, bo wysokość płacy minimalnej wpływa na to ile dostaniesz za... Kliknij w ten tekst a dowiesz się więcej!

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 r. wynosi 108,68 proc.

Kliknij w ten tekst i polub nas na Facebooku! Będziesz wtedy na bieżąco z aktualnymi i ważnymi informacjami z zakresu prawa, biznesu i finansów. Naprawdę warto!

By otrzymywać wypłatę emerytury trzeba formalnie wypowiedzieć umowę (umowy) o pracę i w chwili składania wniosku być bezrobotnym - nawet tylko przez jeden dzień.

"Każdy, kto występuje o emeryturę, jeżeli chce aby emerytura była wypłacana, musi zrezygnować z pracy. Ale czy zrobi to na jeden dzień, czy na 30 dni, czy na stałe to nie jest kwestia interesująca ZUS. Do decyzji o rozpoczęciu wypłacania emerytury potrzebne jest stwierdzenie, że dana osoba rozwiązała stosunek pracy. Czy na drugi dzień podejmie zatrudnienie, nie jest to istotne", wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z portalem www.aleBank.pl

Wskaźnik 108,68 procent

Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury.
Formalnie, zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) waloryzację składek przeprowadza się corocznie, od dnia 1 czerwca każdego roku.
W wyniku przeprowadzonej waloryzacji stan konta nie może ulec obniżeniu.
Jak wynika z kolejnych zapisów ustawy, waloryzacji podlega kwota składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego na dzień 31 stycznia roku, za który jest przeprowadzana waloryzacja, powiększona o kwoty z tytułu przeprowadzonych waloryzacji.
Waloryzacja składek polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składek przez wskaźnik waloryzacji.

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do 25. dnia miesiąca poprzedzającego termin waloryzacji, wskaźnik waloryzacji składek za poprzedni rok i kwartał.

Dnia 23 maja 2018 r., w poz. 493 ukazało się w Monitorze Polskim obwieszczenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 r.
Brzmi ono:

Na podstawie art. 25 ust. 12 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.)) ogłasza się, że wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2017 r. wynosi 108,68 proc.

Zapowiedź szokująco wysokich podwyżek cen gazu to tylko początek. Po wakacjach czekają nas podwyżki energii elektrycznej, dalszy wzrost cen paliw, ale przede wszystkim drożyzna cen żywności - od chleba po mięso. Ile, dlaczego, co jeszcze? Odpowiedź na te pytania poznasz, klikając po prostu w ten tekst!