Czym są obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu?

Materiał promocyjny Biura Maklerskiego Pekao
Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu to jeden z rodzajów obligacji detalicznych, emitowanych przez Skarb Państwa. Dowiedz się, dla kogo jest to rozwiązanie oraz kiedy warto rozważyć zakup.

Detaliczne obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu – co to jest?

Wyższe ryzyko inwestycyjne, ale również potencjalnie większy zysk – tak w skrócie moglibyśmy wskazać, czym różnią się obligacje o zmiennym oprocentowaniu od tych o stałym oprocentowaniu. W przypadku oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu, wysokość naliczanych i wypłacanych odsetek może się zmieniać w zależności od aktualnych warunków rynkowych i uzależniona jest od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. Oznacza to wyższy zarobek w okresach, kiedy stopy procentowe rosną oraz niższy, jeśli spadają.

To powoduje, że obligacje o zmiennym oprocentowaniu - w przeciwieństwie do obligacji o stałym oprocentowaniu, gdzie wysokość odsetek jest znana z góry, i pozostaje niezmieniona przez cały okres trwania – są bardziej elastyczne pod względem dostosowania się do zmian zachodzących na rynku.

Jak oprocentowanie wpływa na zysk z obligacji?

„Zysk brutto jest równy oprocentowaniu obligacji w przypadku, gdy kupujący utrzyma obligacje do zapadalności i nie skorzysta z opcji przedterminowego wykupu. Oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu jako jedyne na rynku w Polsce są oparte o stopy procentowe NBP, a dokładniej o stopę referencyjną NBP powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe dla tego typu detalicznych obligacji skarbowych są miesięczne, więc co miesiąc inwestorowi wypłacany jest zysk. Od drugiego okresu odsetkowego wysokość oprocentowania jest obliczana jako suma stopy referencyjnej NBP obowiązującej w dziesiątym dniu roboczym przed pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczyna się okres odsetkowy oraz marży określonej w liście emisyjnym dla poszczególnej serii obligacji. Dla aktualnej oferty w kwietniu dla obligacji ROR (Roczne Oszczędnościowe Referencyjne) marża wynosi 0%, a dla DOR (Dwuletnie Oszczędnościowe Referencyjne) jest na poziomie 0,50%.” – tłumaczy Marcin Wlazło, Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao.

Dlaczego warto inwestować w obligacje o zmiennym oprocentowaniu?

Inwestowanie w obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu może być atrakcyjne z kilku powodów.

  1. Ochrona kapitału przed inflacją - wzrost stóp procentowych podczas wzrostu inflacji może zapewnić posiadaczom tego typu obligacji dodatkową ochronę przed spadkiem realnej wartości inwestycji. W przypadku, gdy stopy procentowe będą utrzymywane na podwyższonym poziomie, to wówczas obligacje o zmiennym oprocentowaniu są instrumentem skarbowym dającym dodatkową korzyść w postaci wyższych odsetek w porównaniu do obligacji o stałym kuponie.
  2. Potencjalnie wyższy dochód - w okresach, gdy stopy procentowe rosną, ich posiadacze mogą otrzymywać coraz wyższy dochód w porównaniu do obligacji o stałym oprocentowaniu, które w takich okresach utrzymują wysokość wypłacanych odsetek zdefiniowanych w momencie emisji. To może przyciągać uwagę inwestujących, którzy poszukują większych potencjalnych zysków w okresie rosnących stóp procentowych.
  3. Dywersyfikacja portfela - dodanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu do portfela inwestycyjnego może wpłynąć na jego zróżnicowanie. Uwzględnienie w nim zarówno obligacji o stałym, jak i zmiennym oprocentowaniu, oraz obligacji opartych na wskaźniku inflacji może pomóc zrównoważyć ryzyko inwestycyjne.
  4. Bezpieczeństwo - obligacje skarbowe są uważane za jedne z najbardziej bezpiecznych instrumentów finansowych, ponieważ emituje je Skarb Państwa, co zmniejsza ryzyko niewypłacalności. Dlatego obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu mogą stanowić stosunkowo bezpieczną formę pomnożenia zarobku dla tych, którym zależy na stabilności.

Takie rozwiązania ma w swojej ofercie Biuro Maklerskie Pekao, które proponuje m.in.:

  • obligacje 1-roczne ROR o zmiennym oprocentowaniu
  • obligacje 2-letnie DOR o zmiennym oprocentowaniu

Poza nimi zapewnia możliwość zakupu obligacji o stałym oprocentowaniu oraz indeksowanych inflacją w różnych wariantach. Różnice pomiędzy poszczególnymi z nich odnoszą się przede wszystkim do okresu wykupu oraz sposobu wyliczania odsetek.

Co ważne, aby zakupić obligację za pośrednictwem Biura Maklerskiego Pekao, zainteresowany nie musi posiadać innych produktów Banku Pekao S.A. Wystarczy, że podpisze umowę o Pekao24 oraz umowę o obsługę obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao. Cały proces może odbyć się zdalnie. Aby zainwestować w obligacje, można skorzystać z serwisu internetowego Pekao24, infolinii, aplikacji PeoPay lub stacjonarnie (w Punktach Sprzedaży Obligacji).

Należy jednak pamiętać o jednym - przed podjęciem decyzji zawsze ważne jest dokładne zrozumienie warunków emisji, analiza aktualnych warunków rynkowych oraz ocena własnych preferencji i tolerancji ryzyka.

Czy obligacje o zmiennym oprocentowaniu są bezpieczne?

Obligacje będące instrumentami finansowymi, w tym również obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu, podobnie jak każdy inny sposób na pomnażanie funduszy, są obarczone pewnym ryzykiem. Ważne, żebyśmy zrozumieli na jakie ryzyko narażamy się przy inwestowaniu.

Inwestowanie w obligacje zazwyczaj wiąże się z trzema głównymi ryzykami:

  • Ryzyko kredytowe emitenta – w przypadku Skarbu Państwa mamy do czynienia z najbardziej bezpiecznym emitentem dostępnym w Polsce.
  • Ryzyko stopy procentowej – obligacje o zmiennym oprocentowaniu dostosowują wysokość odsetek w kolejnych okresach odsetkowych do aktualnych warunków rynkowych (stopy NBP).
  • Ryzyko niedopasowania przepływów finansowych czy ryzyko niskiej płynności instrumentu finansowego – mówiąc prościej, ryzyko, że nie będziemy mogli odzyskać środków przed terminem wykupu w momencie, kiedy będziemy ich nagle potrzebowali – każda obligacja detaliczna Skarbu Państwa ma wbudowany nieodwołalny mechanizm przedterminowego wykupu dający nabywcy prawo, a nakładający na emitenta obowiązek wcześniejszego wykupu obligacji na warunkach określonych w listach emisyjnych.

To sprawia, że jest to instrument o bardzo ograniczonym ryzyku.

Publikacja handlowa. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Szczegółowe informacje o usłudze, w tym opis kosztów oraz ryzyka związanego z inwestowaniem, oraz informacje nt. sprzedaży krzyżowej usług maklerskich świadczonych przez Biuro Maklerskie Pekao, w tym opis ryzyk oraz wskazanie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem poszczególnych umów, zawarte są w Regulaminie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao, Taryfie opłat w zakresie obsługi obligacji skarbowych przez Biuro Maklerskie Pekao oraz Pakiecie informacyjnym, dostępnych na stronie pekao.com.pl/obligacje-skarbowe.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu