Obligacje

Papiery wartościowe, w których emitent oświadcza, że jest dłużnikiem obligatoriusza i zobowiązuje się do konkretnych świadczeń na jego rzecz. Rozwiń opis

Papiery wartościowe, w których emitent oświadcza, że jest dłużnikiem obligatoriusza i zobowiązuje się do konkretnych świadczeń na jego rzecz. Obligacje to rodzaj dłużnych instrumentów finansowych.

Emitent zobowiązuje się do wywiązania z obowiązków nałożonych przez obligację w określonej liczbie lat – jest to tzw. okres do wykupu. Z kolei data wykupu to termin zakończenia długu, oznaczający wykupienie obligacji przez inwestora. Można wyróżnić następujące rodzaje obligacji: skarbowe (emitowane przez Skarb Państwa), komunalne (emitowane przez samorządy terytorialne) oraz obligacje podmiotów prawnych (np. przedsiębiorstw). W odróżnieniu od akcji, obligacje nie zapewniają właścicielowi uprawnień względem emitenta, takich jak np. współwłasność, uczestnictwo w walnych zgromadzeniach czy dywidenda. Obligacje skarbowe uznaje się za jedną z najbezpieczniejszych, bo najmniej ryzykownych form inwestowania pieniędzy. Poniżej znajdziesz zestawienie artykułów na temat obligacji.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu