PILNE: Już weekend. Bonem turystycznym 500 plus zapłacisz za imprezę bez noclegu a nawet bez wyjeżdżania. Wykorzystaj już! [12.03.2021]

OPRAC.:
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Po wprowadzanych zmianach, bony będą mogły służyć również do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty.
Po wprowadzanych zmianach, bony będą mogły służyć również do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty. Lucyna Nenow / Polska Press
Otwarte stoki, hotele a na dodatek zmiana prawa, która pozwala wykorzystać bon turystyczny 500 plus na wypoczynek dzieci i młodzieży także bez noclegu. To wszystko sprawia, że walentynkowy weekend można spędzić na zimowym relaksie a przy okazji wykorzystać bon turystyczny 500 plus w dogodny sposób!

Nie wszyscy zdążyli wykorzystać polski bon turystyczny zwany 500 plus dla dzieci - w okresie letnich wakacji. Wielu rodziców wiązało z nim plany zimowe: wypoczynek w czasie świąt lub ferii szkolnych. Jednak druga fala COVID i związane z nią ograniczenia pokrzyżowały te plany. Teraz ruszył proces odmrażania gospodarki i można wiązać duże nadzieje z tym, że w tegoroczne wakacje będzie sposobności aż nadto, by bonem turystycznym 500 plus zapłacić za wypoczynek dzieci i młodzieży. Zaś kto nie chce czekać, może wykorzystać zmienione niedawno prowo, które pozwala bonem 500 plus także za imprezy jednodniowe, bez noclegu.

Sejm przyjął nowelizację ustawy o COVID-19, a poprawki dotyczą m.in. ustawy o Polskim Bonie Turystycznym. Usunięty został jeden z kluczowych warunków, który należało spełnić, by móc bonem 500 plus zapłacić za imprezę związaną z wypoczynkiem dzieci - minimum jeden nocleg.
Po wprowadzanych zmianach, bony mogą służyć również do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty.Po podpisie prezydenta i opublikowaniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw, operatorzy turystyczni i organizacje pożytku publicznego będą mogli dowolnie kompletować pakiety usług, włączając w to m.in. usługi przewodnickie zarówno w miastach, jak i na górskich szlakach, przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych. W ten sposób bon może pomóc nie tylko właścicielom obiektów i osobom bezpośrednio w nich zatrudnionym, ale także pracownikom szerzej rozumianej branży turystycznej: pilotom wycieczek, przewodnikom, instruktorom i animatorom czasu wolnego czy osobom odpowiadającym za transport i wyżywienie. Nowelizacja stanowi motywację do pakietowania usług, by jak najwięcej przedsiębiorców i specjalistów mogło pozostać aktywnymi zawodowo. W ten sposób program uwzględnia specyfikę zorganizowanego wypoczynku: wycieczek szkolnych, obozów sportowych, zielonych szkół i półkolonii.

Ostatecznie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 25 stycznia w poz. 159.

Art. 23. w ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. 1262, 1493 i 1639) wprowadza się m.in. zmianę definicji imprezy turystycznej (tylko spełniające zdefiniowane kryteria upoważniają do zapłaty za usługę Polskim Bonem Turystycznym - 500 plus na wypoczynek dzieci i młodzieży). W znowelizowanym ujęciu przez imprezę turystyczną rozumie się
imprezę turystyczną oferowaną przez organizację pożytku publicznego, a także imprezę turystyczną, o której mowa w art. 3 pkt 3 tej ustawy, nieobejmującą noclegu, oferowaną przez organizację pożytku publicznego lub organizatora turystyki.

Generalnie nie ma pośpiechu z wykorzystaniem bonów. Rodzice, którzy zaliczyli wakacje nim bon był dostępny nie muszą teraz wydawać 500 zł na siłę. Będą wakacje, wcześniej będą też wycieczki. Bon ma odpowiednio długi okres ważności, że można wydać te środki w sposób rozsądny i optymalny.

DZIŚ NA TOPIE. Kliknij i przeczytaj!

Od północy z piątku na sobotę 1 sierpnia 2020 osoby uprawnione mogą aktywować bon i płacić nim za usługi hotelarskie lub inne imprezy turystyczne na terenie kraju.

Z bonu korzystają osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł, co łącznie daje 1000 zł. Z bonu będzie mogło skorzystać niemal 6,5 miliona dzieci, w tym także dzieci rodziców pracujących za granicą.

Pamiętasz kreskówki z dzieciństwa? Sprawdź, rozwiązując prosty quiz!

Bon w postaci elektronicznego dokumentu będzie można aktywować w dowolnym momencie np. na kilka dni przed planowanym wyjazdem turystycznym.
Bon okazujesz podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Dokonanie płatności za pomocą bonu następuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi w celu weryfikacji salda oraz za pomocą dwóch kodów podwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Możesz płacić bonem wielokrotnie, aż do wyczerpania środków.

Nie trzeba się spieszyć z wykorzystaniem bonu. Można nim płacić wielokrotnie do 31 marca 2022 roku, aż do wyczerpania świadczenia.

Osoby pracujące z domu w ramach tzw. pracy zdalnej dostaną ekwiwalent na zwrot kosztów: prąd, internet, inne media? Kliknij, by się dowiedzieć.

Już działa, ale nie ma pośpiechu

Jak aktywować? Bon turystyczny zostanie dla Ciebie wygenerowany w systemie teleinformatycznym, po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
Bon, w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, otrzymasz za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez Ciebie numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Numer ten okazujesz podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. I już możesz cieszyć się wakacjami czy feriami ze swoimi dziećmi!
Tutaj znajdziesz film instruktażowy, jak to zrobić krok po kroku (kliknij link niżej):
https://bonturystyczny.polska.travel/

Bon turystyczny zrealizujesz na terenie całego kraju, opłacając nim usługi hotelarskie. Możesz go więc wykorzystać, na pobyt w hotelu, pensjonacie, campingu czy gospodarstwie agroturystycznym. Możesz nim także zapłacić za imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.
Pamiętaj, że przez imprezę turystyczną należy rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. W ten sposób sfinansujesz również pobyt dziecka na „zielonej szkole”, kolonii czy obozie – harcerskim, sportowym, rekreacyjnym, zarówno latem, jak i zimą.

Jak płacić? Bon okazujesz podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Dokonanie płatności za pomocą bonu następuje z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi w celu weryfikacji salda oraz za pomocą dwóch kodów podwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Możesz płacić bonem wielokrotnie, aż do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do 31 marca 2022 roku. Macie mnóstwo czasu, by cieszyć się wspólnymi wyjazdami!

Trzy ważne kody-numery

[b1. ]Numer bonu turystycznego[/b]
16-sto cyfrowy numer bonu przypisany do uprawnionego i wykorzystywany w kontaktach z podmiotami
2. Kod obsługi płatności
Kod nadawany w momencie aktywacji bonu, otrzymywany e-mailem, znany tylko uprawnionemu, wykorzystywany i ujawniany w trakcie płatności za usługi
3. Kod potwierdzający SMS
Kod do potwierdzenia płatności realizowanej z użyciem bonu]

ZUS filarem Polskiego Bonu Turystycznego

17 lipca br. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Bon stanowi wsparcie dla polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi bonu.

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Za pomocą bonu Polacy będą mogli płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie bonu

Prawo do bonu będzie ustalane przez Polską Organizację Turystyczną (POT) na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. POT będzie wyjaśniała sprawy związane z uprawnieniami do bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych.

POT opublikuje także na stronie internetowej listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego, za których usługi można płacić bonem.

By skorzystać z bonu musisz mieć profil elektroniczny...

Obsługa bonu będzie odbywać się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu, należy posiadać profil (konto) na PUE. Profil można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Na PUE, w roli „Ogólne”, w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla osób korzystających z bonu oraz osobna zakładka dla podmiotów turystycznych.

Bon będzie można aktywować na PUE w dowolnym momencie (np. na kilka dni przed planowanymi wakacjami), po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i numer telefonu komórkowego). Osoby, które mają dziecko z niepełnosprawnością i będą chciały uzyskać dodatkowe świadczenie, będą mogły na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.

Na PUE ZUS dostępne będą też specjalne funkcje dla podmiotów turystycznych. Zainteresowani przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogli za pośrednictwem PUE ZUS zarejestrować się na liście podmiotów turystycznych, prowadzonej przez POT. Będą też mogli zarządzać uprawnieniami dla osób, które będą w ich imieniu przyjmować płatności bonem. Na PUE ZUS uzyskają też dostęp do swoich rozliczeń.

... i telefon przyjmujący SMS

Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację SMS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany SMS.

Za Polskim Bonem Turystycznym będzie stać rozbudowana infrastruktura informatyczna oparta głównie na PUE ZUS. Obecnie z Platformy korzysta 4,5 mln klientów ZUS.

  • ZUS zapewni trzy podstawowe elementy systemu do obsługi bonu:
  • system do obsługi uprawnień do bonu i uprawnień podmiotów turystycznych, z którego będzie korzystała Polska Organizacja Turystyczna,
  • system do obsługi płatności bonem, w którym osoby korzystające z bonu będą mogły dokonywać nim płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na rzecz podmiotów turystycznych zgłoszonych do udziału w programie Polski Bon Turystyczny, znajdujących się na liście udostępnianej przez POT,
  • system do rozliczeń transakcji płatności za pomocą bonu z podmiotami turystycznymi i organizacjami pożytku publicznego, obsługiwany przez ZUS.

Dodatkowo Zakład zapewni możliwość kontaktu ze specjalną infolinią, która będzie stanowić wsparcie dla osób korzystających z bonu i podmiotów turystycznych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Już teraz w placówkach ZUS wszyscy zainteresowani mogą liczyć na pomoc w założeniu konta na PUE ZUS.

TEMATY DNIA! Kliknij i przeczytaj!

Okazje

Szukasz prezentu dla dziewczyny, partnerki, żony?

kup najtaniej

Niewłaściwy facet

37,00 zł10,95 zł-70%
Materiały promocyjne partnera

Szukasz prezentu dla chłopaka, partnera, męża?

kup najtaniej

Wiha

Wiha Wkrętaki krzyżakowe i płaskie zestaw 6 sztuk

251,28 zł179,00 zł-29%
Materiały promocyjne partnera

Słodki prezent sprawdzi się na pewno

kup najtaniej

Lindt

Lindt Czekolada Excellence Orange Intense 100G

17,90 zł8,99 zł-50%

kup najtaniej

Lindt

Lindt Lindor Milch Mleczne pralinki 200g

39,24 zł19,99 zł-49%

kup najtaniej

Lindt

Lindt Czekolada Milk Gold Mleczna 300G

45,00 zł28,50 zł-37%

kup najtaniej

Lindt

Lindt Lindor Pralinki Mleczne 100G

17,40 zł10,99 zł-37%

kup najtaniej

Lindt

Lindt Lindor Assorted Cornet 200G

29,99 zł19,99 zł-33%

kup najtaniej

Ferrero

Ferrero Collection Bombonierka 269G

54,90 zł38,95 zł-29%

kup najtaniej

Pięć Przemian

Torras Czekolada Gorzka Z Mango Bez Cukru 75G

9,29 zł6,68 zł-28%

kup najtaniej

Milka

Milka Czekolada Toffee Wholenuts 300G

14,95 zł10,99 zł-26%

kup najtaniej

Anthon Berg

Anton Berg Buteleczki Z Likierami 250G

47,03 zł38,00 zł-19%

kup najtaniej

Mozart Wolfgang Czekoladki Z Nadzieniem 120G

27,99 zł22,95 zł-18%

kup najtaniej

Milka

Milka Czekolada Mleczna Peanut Caramel 276 G

13,09 zł10,99 zł-16%

kup najtaniej

Ferrero

Ferrero Rocher 300G

44,90 zł41,55 zł-7%

kup najtaniej

Gorzko Słodko

Czekolada Deserowa Callebaut do fontann 1kg

47,90 zł
Materiały promocyjne partnera

Książka w prezencie? Świetny pomysł

kup najtaniej

Manga sprzątania - Marie Kondo

32,39 zł10,00 zł-69%

kup najtaniej

Szepty starych kamienic. Prawo Julii

39,61 zł19,90 zł-50%

kup najtaniej

Podróże marzeń. Świat

125,96 zł66,00 zł-48%

kup najtaniej

7 zasad sukcesu według mistrza chuang yao

21,14 zł11,33 zł-46%

kup najtaniej

Atlas ptaków. Poradnik obserwatora

39,99 zł21,98 zł-45%

kup najtaniej

Pogodzeni z mrokiem. Kaci Hadesa

39,90 zł22,87 zł-43%

kup najtaniej

Strzeżony przez Pana. Wędrówka Tobiasza

33,47 zł18,96 zł-43%

kup najtaniej

Dziedzictwo

47,91 zł28,74 zł-40%

kup najtaniej

Niesamowici Egipcjanie. Strrraszna historia

19,43 zł11,82 zł-39%

kup najtaniej

Autostrada łez

44,91 zł27,47 zł-39%

kup najtaniej

Na licencji Moskwy

43,18 zł28,83 zł-33%

kup najtaniej

Explore! guide Gruzja 3w1 Przewodnik

77,07 zł53,16 zł-31%

kup najtaniej

Krótka historia czasu

30,59 zł21,76 zł-29%
Materiały promocyjne partnera

Zmysłowe perfumy w dobrych cenach

Materiały promocyjne partnera

Odrobina relaksu należy się każdemu

Materiały promocyjne partnera

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Strefa Biznesu - Sytuacja na rynku pracy w 2023 roku

Komentarze 22

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

H
Helpinski

Fajna sprawa te bony. Tym co zazdroszczą proponuję mieć dzieci.

G
Gość
4 sierpnia 2020, 00:31, Gość:

Bon 500 plus na wakacje ok spoko, 500 plus co miesiąc na każde dziecko. A co z ludźmi którzy pracują nie mają dzieci bądź nie mogą mieć. Weglug naszego Państwa tacy ludzie to drugi sort czy darmowa siła robocza dla tych co pobierają zasiłki( nie mam nic do tych zasiłków jeśli ludzie w sposób rzetelny wykorzystują a nie zwalniają się z pracy bo państwo da albo idzie na przechlaj)

Ci powinni płacić dodatkowy podatek: od nieużytku - czyli czegoś co leży odłogiem lub nie jest należycie wypełniane w przypadku par gejowsko-lesbijskich.

s
szatniarzsejmowy
19 stycznia, 7:34, Anna:

To nie ma znaczenia czy jest pandemia czy jej nie ma bo ludzie którzy nie maja pieniędzy, żeby dołożyć do bonu 500 aby móc go wykorzystać, nigdy takiego bonu nie pobiorą bo on nie jest im do niczego potrzebny. Za 500 nie wyjedzie rodzina a nawet 1 dziecko bo kolonia kosztuje dużo więcej. Jest część społeczeństwa, która po prostu, zrozumcie nigdy nigdzie nie wyjeżdżała i nie będzie wyjeżdżać.

Bardzo trafne spostrzeżenie. Doprowadzili kraj do tego, że 500 PLN, to na większe zakupy w markeciku wystarczą, więc ludzie się ucieszą, że zrealizują ten bobik przed propagandową TV lub palcem po mapie. Pozamykają nas w domach i o to im chodzi

s
szatniarzsejmowy

I co? Nie podoba się Naczelnikowi i Morawietzkiemu to, że ludzie się jeszcze poruszają!? Nie dajcie się zwieść! Ta zachęta prowadzi prosto do tego, żebyście wiedzieli w domach i jeździli palcem po mapie, albo oglądali propagandową TV! Wypad dziady z Wiejskiej, Nowego Światu i Krakowskiego Przedmieścia! To nie przejdzie! Wasz plan w reżyserii Klausa Schwaba i scenariusza Dawida Rockefellera jest tak prosty, a manipulacja tak kretyńsko przejrzysta, że aż boli!

G
Gość

Chcesz kupić gotowe spółkę z o.o. skorzystaj z usług optioffice, prowadzą sprzedaż spółek. https://optioffice.pl/sprzedaz-spolek

G
Gość

A tym bonem można opłacić krematorium

G
Gość

Przymiotnik "narodowy" jest co najmniej nadużyciem.

A
Anna

To nie ma znaczenia czy jest pandemia czy jej nie ma bo ludzie którzy nie maja pieniędzy, żeby dołożyć do bonu 500 aby móc go wykorzystać, nigdy takiego bonu nie pobiorą bo on nie jest im do niczego potrzebny. Za 500 nie wyjedzie rodzina a nawet 1 dziecko bo kolonia kosztuje dużo więcej. Jest część społeczeństwa, która po prostu, zrozumcie nigdy nigdzie nie wyjeżdżała i nie będzie wyjeżdżać.

G
Gość
3 stycznia, 21:52, Gość:

Głupota i brawura. Bywa że podlane alkoholem. Tego turystom Bieszczady nie wybaczają

https://plus.nto.pl/glupota-i-brawura-bywa-ze-podlane-alkoholem-tego-turystom-bieszczady-nie-wybaczaja/ar/c7-15361039

4 stycznia, 07:42, Piotr:

Zazdrościsz, to tam jedź, a nie wyglądasz przez okno w kagańcu! W dobie PLANdemii trzeba sobie jakoś radzić kowidianski jełopie!

Zaradny się znalazł

Nie da ci tyle przyjemności żona

Jak własna ręka dobrze naoliwiona

Wystarczy internet włączyć wieczorem

wklepać antypandemiczne bzdury

I walczyć ochoczo ze skóry oporem .

P
Piotr
3 stycznia, 21:52, Gość:

Głupota i brawura. Bywa że podlane alkoholem. Tego turystom Bieszczady nie wybaczają

https://plus.nto.pl/glupota-i-brawura-bywa-ze-podlane-alkoholem-tego-turystom-bieszczady-nie-wybaczaja/ar/c7-15361039

Zazdrościsz, to tam jedź, a nie wyglądasz przez okno w kagańcu! W dobie PLANdemii trzeba sobie jakoś radzić kowidianski jełopie!

G
Gość
4 sierpnia 2020, 0:31, Gość:

Bon 500 plus na wakacje ok spoko, 500 plus co miesiąc na każde dziecko. A co z ludźmi którzy pracują nie mają dzieci bądź nie mogą mieć. Weglug naszego Państwa tacy ludzie to drugi sort czy darmowa siła robocza dla tych co pobierają zasiłki( nie mam nic do tych zasiłków jeśli ludzie w sposób rzetelny wykorzystują a nie zwalniają się z pracy bo państwo da albo idzie na przechlaj)

Płacą bykowe

G
Gość

Głupota i brawura. Bywa że podlane alkoholem. Tego turystom Bieszczady nie wybaczają

https://plus.nto.pl/glupota-i-brawura-bywa-ze-podlane-alkoholem-tego-turystom-bieszczady-nie-wybaczaja/ar/c7-15361039

G
Gość
3 stycznia, 20:07, Bischop:

I znowu podatnik został zrobiony w bambuko. Wasz czas się kończy prezesie polski. Tylko do tego końca waszego czasu jeszcze tyle rzeczy spierd.olicie że dzieci naszych potomstw będą to odrabiać. Chory kraj !!

Co to znaczy ?

B
Bischop

I znowu podatnik został zrobiony w bambuko. Wasz czas się kończy prezesie polski. Tylko do tego końca waszego czasu jeszcze tyle rzeczy spierd.olicie że dzieci naszych potomstw będą to odrabiać. Chory kraj !!

G
Gość
4 sierpnia 2020, 0:31, Gość:

Bon 500 plus na wakacje ok spoko, 500 plus co miesiąc na każde dziecko. A co z ludźmi którzy pracują nie mają dzieci bądź nie mogą mieć. Weglug naszego Państwa tacy ludzie to drugi sort czy darmowa siła robocza dla tych co pobierają zasiłki( nie mam nic do tych zasiłków jeśli ludzie w sposób rzetelny wykorzystują a nie zwalniają się z pracy bo państwo da albo idzie na przechlaj)

3 stycznia, 14:50, Gość:

Władza od zawsze dzieliła Polaków na łatwiej się wtedy "rządzi".

A może władza pomaga tym którzy nie mają dzieci i jest im ciężko, każde dziecko to wydatek, ci co nie mają dzieci nie mają tyle wydatków.

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu
Dodaj ogłoszenie