Prawo pracy

Pojęcie prawo pracy określa zbiór wszystkich regulacji prawnych, które związane są ze stosunkiem pracy, czyli relacji prawnej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą Rozwiń opis

Pojęcie prawo pracy określa zbiór wszystkich regulacji prawnych, które związane są ze stosunkiem pracy, czyli relacji prawnej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Prawo pracy określa zarówno prawa i obowiązki pracowników, jak i prawa oraz obowiązki pracodawców. Do norm prawa pracy zalicza się:
• Kodeks pracy,
• pozostałe ustawy i akty wykonawcze (np. rozporządzenia),
• układy zbiorowe pracy,
• statuty, porozumienia zbiorowe, regulaminy itp.

Normy prawa pracy określają wiele zagadnień, z którymi spotykają się na co dzień zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Można wśród nich wymienić np. kwestie związane z zawarciem i rozwiązaniem stosunku pracy, urlopami wypoczynkowymi czy ochroną pracy kobiet oraz rodzicielstwem.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu