PIT

Skrót utworzony od angielskiego określenia Personal Income Tax to PIT, który oznacza podatek od dochodów osobistych. Rozwiń opis

Skrót utworzony od angielskiego określenia Personal Income Tax to PIT, który oznacza podatek od dochodów osobistych. Pod względem podmiotowym PIT dotyczy osób fizycznych, zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które płacą podatek od wszystkich swoich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskiwania. Podejście to wyczerpuje tak zwaną zasadę rezydencji. Czasami jednak nie ma możliwości zastosowania reguły rezydencji, a wówczas stosuje się tak zwaną zasadę źródła, a więc obowiązek podatkowy ustala się według miejsca osiągania przychodu. Tu podatnikami mogą być więc osoby fizyczne, które nie zamieszkują na terenie RP, ale są zatrudnione w Polsce i uzyskują tu dochody.

Pod względem przedmiotowym podatek PIT odprowadza się od dochodów osiąganych między innymi z następujących źródeł:
• umowy o pracę, emerytury i renty;
• działalność wykonywana osobiście, najczęściej wykonywana na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło oraz kontraktów menadżerskich;
• pozarolnicza działalność gospodarcza;
• działy specjalne produkcji rolnej;
• nieruchomości i ich części;
• najem, podnajem i dzierżawa;
• kapitały pieniężne i prawa majątkowe;
• sprzedaż nieruchomości, zarówno w części, jak i w całości;
• inne źródła przychodów wymienione szczegółowo w przepisach prawa podatkowego.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu