Podatnicy VAT i osoby prawne niebędące podatnikami, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia lub sprzedaży towarów, mają obowiązek składać informacje podsumowujące VAT-UE. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku, informacje te należy składać kwartalnie, do 25 dnia każdego miesiąca, który następuje po tym kwartale, w którym wystąpił obowiązek podatkowy. Wypełniony formularz VAT-UE podatnicy składają w tym samym urzędzie skarbowym, w którym składają deklaracje VAT.