PIP

Obowiązujące w naszym kraju prawo pracy jest jednym z dóbr nadrzędnych. Rozwiń opis

Obowiązujące w naszym kraju prawo pracy jest jednym z dóbr nadrzędnych. Do nadzoru i kontroli jego przestrzegania przez pracodawców powołana została Państwowa Inspekcja Pracy PIP. Działa ona na podstawie specjalnej ustawy z 2007 roku.

Państwowa Inspekcja Pracy PIP ma bardzo szeroki zakres działań, określony w wymienionej wyżej ustawie. Główne zadania Państwowej Inspekcji Pracy to:
• nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena tak zwanego ryzyka zawodowego, analiza wypadków przy pracy, kontrola biur i miejsc pracy pod względem zachowania odpowiednich standardów;
• kontrolowanie stosunku pracy, a więc akt osobowych pracowników oraz umów, na podstawie których są oni zatrudniani;
• kontrolowanie zatrudniania osób niepełnoletnich i niepełnosprawnych.

Państwowa Inspekcja Pracy PIP kontroluje terminowość wypłacania wynagrodzeń pracowników oraz prawidłowość ich naliczania, kontroluje też czas pracy i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych.

Powiązane tematy

Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu